Patienter på Bispebjerg Hospital

Patienterne har ikke efterladt sig mange spor i kilderne. Men lidt ved vi om dem.

Mandlige patienter på Bispebjerg Hospital, 1920erne
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Da Bispebjerg Hospital åbnede i 1913, var der 700 sengepladser. Som på Kommunehospitalet skulle patienterne betale for deres ophold. i 1905/06 var prisen 120 øre pr. dag for at ligge på en fællesstue. Denne pris holdt sig til uændret til 1933/34.

Patienterne var i de tidlige år forpligtede til at bære hospitalets patienttøj. I 1914 (cirka) udsendte forstanderinde Charlotte Munck en instruks om, at det var patienterne forbudt at gå i eget tøj.

Forstanderindens instruks om patientpåklædning, Bispebjerg Hospital ca. 1914
Caption 
Forstanderindens instruks om patientpåklædning, Bispebjerg Hospital ca. 1914
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Vi ved, hvordan patienttøjet på Bispebjerg Hospital så ud fra Københavns Hospitalsvæsens jubilæumsbog, der udkom i  100-året for Kommunehospitalets indvielse.

I 1915 var der en obligatorisk dragt for både kvindelige og mandlige patienter. Der var også tænkt på overtøj til udendørs brug. Den gang lå patienterne på hospitalet i lang tid sammenlignet med vore dages hurtige indlæggelser. På mange fotografier kan man se, at mændene slog tiden ihjel med at spille skak - som på billedet ovenfor.

​Kvindeligt patienttøj - indendørs, Bispebjerg Hospital 1915
​Kvindeligt patienttøj - indendørs, Bispebjerg Hospital 1915
Foto: Fra: Sigurd Jensen. Københavns Hospitalsvæsen 1863 - 1963. G.E.C.Gads Forlag 1963.

​Kvindeligt patienttøj - udendørs, Bispebjerg Hospital 1915
​Kvindeligt patienttøj - udendørs, Bispebjerg Hospital 1915
Foto fra: Sigurd Jensen. Københavns Hospitalsvæsen 1863 - 1963. G.E.C.Gads Forlag 1963.

​Mandligt patienttøj - indendørs, Bispebjerg Hospital 1915
​Mandligt patienttøj - indendørs, Bispebjerg Hospital 1915
Foto fra: Sigurd Jensen. Københavns Hospitalsvæsen 1863 - 1963. G.E.C.Gads Forlag 1963.

​Mandligt patienttøj - udendørs, Bispebjerg Hospital 1915
​Mandligt patienttøj - udendørs, Bispebjerg Hospital 1915
Foto fra: Sigurd Jensen. Københavns Hospitalsvæsen 1863 - 1963. G.E.C.Gads Forlag 1963.

Der var også restriktioner for patienternes færden på terrænet. På billedet nedenfor kan man se et skilt i haven med denne formaning:

"Det er ikke Patienterne tilladt at færdes omkring paa Hospitalets terræn udenfor den til hver enkelt Pavillon hørende Have".

Haven på Bispebjerg Hospital med et skilt, der siger "Det er ikke Patienterne tilladt at færdes omkring paa Hospitalets terræn udenfor den til hver enkelt Pavillon hørende Have".
Caption 
Haven på Bispebjerg Hospital med et skilt, der siger "Det er ikke Patienterne tilladt at færdes omkring paa Hospitalets terræn udenfor den til hver enkelt Pavillon hørende Have".
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000256f052_side_7g

En patient og en sygeplejeelev ved et skilt: Ingen Adgang for Patienter. En stille protest?
Caption 
En patient og en sygeplejeelev ved et skilt: Ingen Adgang for Patienter. En stille protest?
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000256f051_side_9_a

Billeder af patienter på Bispebjerg Hospital

En lille patient på Bispebjerg Hospital 1920
En lille patient på Bispebjerg Hospital 1920
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 910420f011_side_3c

Unge mandlige patienter på Bispebjerg Hospital 1920erne.
Unge mandlige patienter på Bispebjerg Hospital 1920erne.
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000256f003-25b

En hospitalsgang med sygeplejersker og mandlige patienter i det karakteristiske patienttøj. Bispebjerg Hospital 1920erne
Caption 
En hospitalsgang med sygeplejersker og mandlige patienter i det karakteristiske patienttøj. Bispebjerg Hospital 1920erne
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000256f003_-_4a

Mandlige patienter spiller skak på Bispebjerg Hospital i 1920'erne
Caption 
Mandlige patienter spiller skak på Bispebjerg Hospital i 1920'erne
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000256f002-10

Mandlige patienter spiller skak ved juletid. Bispebjerg Hospital 1920erne
Caption 
Mandlige patienter spiller skak ved juletid. Bispebjerg Hospital 1920erne
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000256f002-14_

Mandlige patienter poserer på gangen. Bispebjerg Hospital 1920erne
Caption 
Mandlige patienter poserer på gangen. Bispebjerg Hospital 1920erne
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000256f002-15

Kvindelige patienter på Bispebjerg Hospital i 1920erne
Caption 
Kvindelige patienter på Bispebjerg Hospital i 1920erne
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000256f003-11c

Besøgstid på kvindeafdelingen, Bispebjerg Hospital i 1920erne
Caption 
Besøgstid på kvindeafdelingen, Bispebjerg Hospital i 1920erne
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000256f003-17a

Om sommeren blev patienterne bragt ud i haven

Besøgstid i haven, Bispebjerg Hospital i 1920erne. Besøgstid i haven, Bispebjerg Hospital i 1920erne
Caption 
Besøgstid i haven, Bispebjerg Hospital i 1920erne. Besøgstid i haven, Bispebjerg Hospital i 1920erne
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000256f003-17b

Sengeliggende patient på båren - en oppegående patient har slået sig ned på sengekanten. Bispebjerg Hospital 1920erne
Caption 
Sengeliggende patient på båren - en oppegående patient har slået sig ned på sengekanten. Bispebjerg Hospital 1920erne
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000256f003-18b

Kvindelig patient trækker frisk luft udendørs, Bispebjerg Hospital i 1920erne
Caption 
Kvindelig patient trækker frisk luft udendørs, Bispebjerg Hospital i 1920erne
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000256f003-11d

Mandlige patienter på terrænet i reglementeret påklædning, Bipebjerg Hospital i 1920erne
Caption 
Mandlige patienter på terrænet i reglementeret påklædning, Bipebjerg Hospital i 1920erne
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000256f003-17c

Der må have været husdyr i umiddelbar nærhed af hospitalet. Her er en mandlig patient i nærkontakt med en ged. Bispebjerg Hospital i 1920erne
Caption 
Der må have været husdyr i umiddelbar nærhed af hospitalet. Her er en mandlig patient i nærkontakt med en ged. Bispebjerg Hospital i 1920erne
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000256f003-19b

Mandlige patienter på terrænet i reglementeret påklædning, Bispebjerg Hospital i 1920erne
Caption 
Mandlige patienter på terrænet i reglementeret påklædning, Bispebjerg Hospital i 1920erne
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000256f003-18c

Kilder   

  1. Sigurd Jensen. Københavns Hospitalsvæsen 1863 - 1963. G.E.C.Gads Forlag 1963.
  2. Instrukshæfte fra Bispebjerg Hospital cirka 1914 - 1916 (Dansk Sygeplejehistorisk Museum)