Welanderhjemmet

Welanderbygningen lige uden for Bispebjerg Hospital var en gang et behandlingshjem for børn med medfødt syfilis. Det var i begyndelsen af 1900-tallet en udbredt sygdom for børn af ugifte mødre og prostituerede.

Hedvig Post som plejemoder på Welanderhjemmet, ukendt år.
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 970109f003

Medfødt syfilis ses meget sjældent i dag, men i begyndelsen af 1900-tallet blev 1,25% af alle børn født med sygdommen. Af disse var 85% født uden for ægteskab. Mange af dem voksede derfor op på børnehjem eller i plejefamilier.

Behandlingen bestod den gang af kviksølvsbaserede præparater som Salvarsan, fra 1921 kombineret med grundstoffet bismuth. Det havde voldsomme bivirkninger som udslæt, leverskade og kunne være dødeligt.

Den svenske læge Edvard Vilhelm Welander (1846–1917) oprettede år 1900 det første Welanderhjem, og konceptet bredte sig til resten af Skandinavien og også i Wien og Berlin. Det første danske Welanderhjem åbnede i 1905 i Tåstrup. Det havde plads til 10 børn og viste sig hurtigt at have alt for lidt plads.

I stedet blev Welanderhjemmet på Bispebjerg bygget lige uden for Bispebjerg Hospitals østre port. Københavns Kommune donerede grunden, og der blev indsamlet midler til selve bygningen. Welanderhjemmet var en selvejende institution og blev støttet af Dansk Forening for Kønssygdommenes Bekæmpelse.

Da Welanderhjemmet blev indviet i 1916, havde det plads til 52 børn. Dødeligheden blandt børnene var høj, 22%, og de, der overlevede, havde en dårlig prognose. Kun omkring halvdelen af de overlevende børn var normalt begavede, resten var mentalt retarderede, ofte i svær grad. 

Hedvig Post (1873 - 1950), plejemoder på Welanderhjemmet.
Hedvig Post (1873 - 1950), plejemoder på Welanderhjemmet og medstifter af Københavns Kommunale Sygeplejerskeforening i 1916 og var foreningens formand til 1943. Fra 1934 var hun medlem af Dansk Sygeplejeråds bestyrelse.
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 970109f001
Ved åbningen blev der oprettet en stilling som plejemoder, men det var svært at finde den rigtige sygeplejerske til at bestride posten. De to første ledere blev bedt om at sige op.

I 1918 bad bestyrelsen Hedvig Post om at blive plejemoder. Hun var uddannet på Københavns Kommunehospital og havde ry for at være troværdig, stabil og en dygtig sygeplejerske.

For Hedvig Post blev det en livstidsstilling. Hun var interesseret i organisatorisk arbejde og blev den første formand for Københavns Kommunale Sygeplejerskeforening 1916-43.

På Welanderhjemmet kæmpede hun blandt andet for sygeplejeelevernes løn- og uddannelsesforhold. Da hun tog sin afsked i 1941, kunne hun med tilfredshed notere, at en del af kampen for bedring af sygeplejerskernes arbejdsvilkår var lykkedes.

Welanderhjemmet overgår til børnepsykiatri

Welanderhjemmet på Bispebjerg Bakke bestod frem til 1941 og nåede at behandle næsten tusind børn. Da den medfødte syfilis blev sjældnere, blev bygningen en overgang brugt til børn med alvorligt eksem, og som man mente havde brug for sol og frisk luft.

I 1954 overgik Welanderbygningen til Bispebjerg Hospitals børnepsykiatriske afdeling.

Welanderhjemmet ca. 1920.
Caption 
Welanderhjemmet ca. 1920.
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 980315f018

Børn på terassen på Welanderhjemmet i 1920erne
Caption 
Børn på terassen på Welanderhjemmet i 1920erne
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000256f004

Sygeplejerskerne frk. Havemann og frk. Strand sammen med børn på Welanderhjemmet i 1920erne
Caption 
Sygeplejerskerne frk. Havemann og frk. Strand sammen med børn på Welanderhjemmet i 1920erne
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000256f005


Sygeplejerske frk. Strand med børn på Welanderhjemmet i 1920erne
Caption 
Sygeplejerske frk. Strand med børn på Welanderhjemmet i 1920erne
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000256f006

Frk. Pape og frk. Strand i haven ved Welanderhjemmet 1923
Caption 
Frk. Pape og frk. Strand i haven ved Welanderhjemmet 1923
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000256f007

Kilder

  • Ole Sylvester Jørgensen, Welanderhjemmet på Bispebjerg Bakke. Bibliotek for læger. December 2008
  • Bente Sigvaldsen. Hedvig Post (1873 - 1950). Kvindebiografisk Leksikon