Diakonissestiftelsens uddannelser

Diakonissestiftelsen har uddannet sygeplejersker siden 1863. Uddannelsen har udviklet sig fra den første lidt famlende mesterlære til en professionsbacheloruddannelse.

Undervisning på Diakonissestiftelsens sygeplejerskeuddannelse ca. 1936
Foto: Diakonissestiftelsens arkiv

De første søstres faglige uddannelse bestod hovedsagelig af praktisk læring, hvor en af søstrene gik foran for at vise, hvordan sengeredning og hygiejne skulle være. Først i 1879, da søster Sophie Zahrtmann efter nogle år som diakonisse i Strasbourg kom til Diakonissestiftelsen, begyndte uddannelsen også at få et teoretisk indhold.

Sophie Zahrtmann blev forstanderinde efter Louise Conring, og hun gennemførte visionerne om at forbedre sygeplejerskeuddannelsen. Da det viste sig, at stiftelsen i det lange løb ikke kun kunne rekruttere unge dannede frøkener, men i stedet kvinder med knapt så gode skolekundskaber, blev der sat en systematisk uddannelse i værk.

De nye søstre fik i det første halve år undervisning i almene skolefag, kristendomskundskab og sygepleje. Derefter kom de i praktik et par år, hvorefter de fik et opfølgende tremåneders kursus i sygepleje og kristendomskundskab.

Undervisning af prøvesøstre på Diakonnistiftelsen i 1903
Caption 
Undervisning af prøvesøstre på Diakonnistiftelsen i 1903
Attribution 
Foto: Diakonissestiftelsens arkiv

På Diakonissestiftelsen var man klar over, at denne uddannelsesplan på sigt ikke kunne leve op til kravene til en formel offentlig sygeplejerskeuddannelse. I 1913 vedtog bestyrelsen at indføre en treleddet uddannelse for søstereleverne. Først et halvt år med forberedende almen uddannelse, der lignede højskoleuddannelsen, og grundig undervisning i kristendom og sygeplejekundskab.

Dernæst fulgte 1½ års sygeplejerskeuddannelse, der både var praktisk og teoretisk. Det sidste år af uddannelsen blev brugt til specialisering i hospitalssygepleje eller menighedspleje (hjemmesygepleje).

Samtidigt begyndte man at optage kvinder, der ønskede en sygeplejerskeuddannelse, men som ikke ønskede at blive diakonisser.

I 1925 indførte Sankt Lukasstiftelsen en ny sygeplejerskeuddannelse på 3½-årig uddannelse, som både modsvarede Dansk Sygeplejeråds krav og sikrede forankringen i diakonale værdier. Året efter, i 1926, fulgte Diakonissestiftelsen efter med en ny uddannelsesplan, som omfattede en 3¾-årig uddannelse, som i alt væsentligt var identisk med uddannelsen på Sankt Lukas Stiftelsen.

Overlæge Johannesen underviser sygepleje- og søsterelever i 1932
Caption 
Overlæge Johannesen underviser sygepleje- og søsterelever i 1932
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 960925f003

Efter 34 års arbejde nåede Dansk Sygeplejeråd sit største mål: Statsautorisation for sygeplejersker. Den nye lov om sygeplejersker stillede krav om en uddannelse på tre år, men der var ikke specificeret, hvad indholdet skulle være.

På Diakonissestiftelsen arbejdede man gennem 1930’erne på at forbedre uddannelsen, og i 1937 startede en helt ny fireårig uddannelse. Her blev teorien formidlet på fire teorikurser. I sygeplejekredse kendt som bloksystemet, men kun indført på få sygehuse. Bloksystemet var ressourcekrævende og administrativt kompliceret, fordi det forudsatte, at grupper af elever blev frigjort fra det praktiske arbejde i længere perioder. Til gengæld var deres udbytte større, fordi de ikke var udmattede af en lang arbejdsdag på afdelingerne.

To elever på Diakonissestiftelsen maj 1933: Magrit i prøvesøsterkappe og Magda i hjælpesøsterkappe
Caption 
To elever på Diakonissestiftelsen maj 1933: Magrit i prøvesøsterkappe og Magda i hjælpesøsterkappe
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 970217f003

I 1958 kom den nye lov om sygeplejersker og Kgl. anordning for sygeplejerskeuddannelsen, der indførte sygeplejeskoler. Det var altså ikke længere det enkelte sygehus, der uddannede elever. Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole var blandt de første, der blev godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Siden den tid har Diakonissestiftelsen fulgt de uddannelsesreformer og den lovgivning, der generelt har været for sygeplejerskeuddannelsen i Danmark. I dag er sygeplejerskeuddannelsen en professionsbacheloruddannelse, og University College Diakonissestiftelsen er en af landets mest søgte skoler.

Færdiguddannede sygeplejersker danser traditionen tro om Dronning Louises buste foran Diakonissestiftelsen
Caption 
Færdiguddannede sygeplejersker danser traditionen tro om Dronning Louises buste foran Diakonissestiftelsen
Attribution 
Foto: Diakonissestiftelsens arkiv

Kilde

Susanne Malchau Dietz. Køn, kald & kompetencer - Diakonissestiftelsens kvindefællesskab og omsorgsuddannelser 1863-1955. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2013