Diakonissestiftelsen bliver til

I dag er Diakonissestiftelsen en velkendt del af bybilledet på Frederiksberg med sine røde mure. Men det begyndte meget småt i Smallegade, indtil tilstrømningen af nye diakonisser blev så stor, at der måtte bygges nyt.

En diakonisse og tre prøvesøstre
Foto: Diakonissestiftelsens arkiv

Industrialiseringen i 1800-tallet førte til udbredt social nød, og Europa blev hærget af epidemier og krige. I Tyskland havde man set, at nonnerne havde forbedret sygeplejen, og det gjorde indtryk i protestantiske kredse.

I 1836 startede pastor Theodor Fliedner og hans hustru Friederike et lille hospital i Kaiserswerth ved Düsseldorf. Her kunne kristne kvinder lære at pleje syge, og diakonisseuddannelsen begyndte at tage form.

Der kom mange kvinder på besøg fra udlandet for at lære sygepleje, og den mest kendte er Florence Nightingale, der tog et tremåneders kursus i sygepleje i Kaiserwerth i 1851 .

Pastor Theodor FLiedner.
Pastor Theodor FLiedner.
Foto: Wellcome Library, London
Hendes dagbog fortæller om forskellige typer bade, omslag, salver, igler, kopsætning, klyster og bandagering, og om operationer, når det var nødvendigt. Under opholdet skrev hun fx:

”Sengeredning, fejning, redning af hår, forbindinger. Gnide salver ind, levertranolie så tidligt som muligt. Den må ikke stå på sengebordet fra om aftenen for at være klar næste morgen. Holder bøn for de patienter, der er samlet, mens de andre søstre ordner deres stuer. .. To svovlbade til Frau Marcus og Frau Brose…” 

Opholdet på Kaiserswerts styrkede hendes tro på vigtigheden af disciplin, der senere blev et væsentligt element i Nightingaleuddannelsen.

Læs mere om Florence Nightingale

Da Florence Nigthingale tog afsked med Theodor Fliedner, fik hun den samme velsignelse (indvielse) som de andre søstre. Hendes mål var at grundlægge et diakonissehus i England, men det mødte for meget modstand i hendes familie, til at det kunne lade sig gøre.

De første diakonisser i Danmark

I 1893 blev prinsesse Louise dronning af Danmark. Hun var født prinsesse af Hessen-Kassel (1817-1898) og havde mødt diakonisser i Tyskland. Hendes begejstring for de tyske diakonissehuse var stor. Hun var gift med prins Christian af Glücksburg, den senere Christian den 9.

Mens hun stadig var kronprinsesse, fik hun kontakt med Louise Conring. Louise Conring kom i kredsen omkring enkedronning Caroline Amalie, som opfordrede hende til at deltage i velgørenhedsarbejde.

Dronning Louise (1817-1898), protektor 1863-98
Dronning Louise (1817-1898), protektor 1863-98
Foto: Diakonissestiftelsens arkiv

Frøken Louise Conring (1824-1891), forstanderinde 1863-91
Frøken Louise Conring (1824-1891), forstanderinde 1863-91
Foto: Diakonissestiftelsens arkiv

I 1855 blev Louise Conring udpeget som inspektrice ved Fødselsstiftelsen i København. Louise Conring blev sendt på studierejse i Sverige og Tyskland for at studere diakonissehuse. I 1863 blev hun indviet som diakonisse af pastor Fliedner i Kaiserswerth.

I maj 1863 blev Diakonissestiftelsen indviet i Smallegade på Frederiksberg med Louise Conring som forstanderinde. En diakonisse fra diakonissehuset Ersta i Stockholm hjalp med at uddanne de første søstre i det praktiske arbejde. 10 år efter blev grundstenen lagt til den bygning, der forsat rummer Diakonissestiftelsen på Peter Bangs Vej.

Det første diakonissehus i Smallegade på Frederiksberg
Caption 
Det første diakonissehus i Smallegade på Frederiksberg
Attribution 
Foto: Diakonissestiftelsens arkiv

Diakonissestiftelsen på Peter Bangs Vej
Caption 
Diakonissestiftelsen på Peter Bangs Vej
Attribution 
Foto: Diakonissestiftelsens arkiv

Siden den første spæde start i 1863 har 1.769 diakonisser, og 44 kvindelige og 33 mandlige diakoner virket gennem de sidste 150 år. 

Kilde

Susanne Malchau Dietz. Køn, kald & kompetencer - Diakonissestiftelsens kvindefællesskab og omsorgsuddannelser 1863-1955. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2013