Charlotte Norrie

Formand for Dansk Sygeplejeråd juni 1899 til oktober 1899. (1855- 1940)

Charlotte Norrie, stifter af og formand for Dansk Sygeplejeråd juni 1899 til oktober 1899.
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 940724f001

Charlotte Norrie (1855-1940)
Charlotte Norrie (1855-1940)
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 990531F005
1877-80 arbejdede Charlotte Norrie som privatlærerinde, men hun ønskede sig en fremtid som lærerinde i elementær sygepleje og nødhjælp.

I 1880 arbejde hun uden løn på Almindelig Hospital i København og supplerede bagefter på Dronning Louises Børnehospital. Hun fik således ikke en egentlig sygeplejerskeuddannelse.

I 1885 giftede hun sig med stabslæge Gordon Norrie, med hvem hun fik to børn. Sammen med sin mand holdt hun kurser for kvinder i nødhjælp og elementær sygepleje.

Charlotte Norrie var kritisk over for den tids sygeplejerskeuddannelse og agiterede for oprettelse af deciderede sygeplejeskoler.

Charlotte Norrie var aktiv i i Dansk Kvindesamfund og stod bag stiftelsen af Danske Kvinders Nationalraad, som hun senere blev formand for. Hun var fortaler for, at ikke alene skattebetalende, selverhvervende kvinder, men også forsørgede hustruer uden erhvervsarbejde burde have stemmeret.

I 1899 var Charlotte Norrie i London til  kongressen for International Council of Women (ICW) . Inden afrejsen til London havde Charlotte Norrie samlet københavnske hospitalssygeplejersker for at skabe opbakning til en sygeplejerskeorganisation, der skulle løfte sygeplejerskernes status og forbedre deres arbejds- og uddannelsesforhold.

I London blev hun medstifter af International Council of Nurses (ICN) og rejste hjem for at stifte Dansk Sygeplejeråd. Hun mødte imidlertid stor modstand mod sin person, fordi hospitalssygeplejerskerne ville have en fuldt uddannet sygeplejerske som formand. Hendes ideer om at knytte Dansk Sygeplejeråd til Danske Kvinders Nationalraad og International Council of Nurses fik heller ikke opbakning.

I oktober 1899 frasagde hun sig formandsposten, der gik til Henny Tscherning, der var uddannet på Kommunehospitalet i København.

Charlotte Norrie blev æresmedlem af Dansk Sygeplejeråd i 1924.

Kilde

Charlotte Norrie i Kvindebiografisk Leksikon