Sygeplejemuseets grundlægger, Kirsten Stallknecht

Mindeord i forbindelse med Kirsten Stallknechts død den 4. maj 2021. Hun var 1968-1996 formand for Dansk Sygeplejeråd og gjorde en stor indsats for bevarelsen af og forskningen i sygeplejens historie, ikke mindst ved etableringen af Dansk Sygeplejehistorisk Museum.

Det kan ikke understreges kraftigt nok, hvor stor betydning Kirsten Stallknecht har haft for, at dansk sygeplejes historie blev tilgængelig for alle og bevaret for alle.

Med et langt liv som både sygeplejerske og formand for DSR, var hun selv en aktiv deltager i at bevare og formidle sygeplejens historie. Både i Danmark, Norden og på internationalt plan.

Formanden for Dansk Sygeplejehistorisk Museums bestyrelse, Grete Christesen siger i anledningen af Kirsten Stallknechts død:
”Dansk Sygeplejehistorisk museum havde ikke været det det er, hvis ikke Kirsten Stallknecht som formand for Dansk Sygeplejeråd, på et tidligt tidspunkt havde haft ideer, visioner og drømme som hun også formåede at omsætte til handlinger så museet kunne åbnes i året for DSR’s 100 års jubilæum. Tak for det.”

Ideen om at etablere et sygeplejemuseum dukkede op sidst i 1980erne og satte gang i en årelang proces. I første omgang skulle der indsamles effekter, og det skete ved, at Kirsten Stallknecht o.a. rettede henvendelse til kommuner og amter om tilladelse til, at sygeplejerskerne indsamlede de genstande, der ikke skulle bruges mere. Dette blev fulgt op af en indsamlingskampagne gennem en notits i Dansk Sygeplejeråds medlemsblad. Og Kirsten Stallknecht havde set rigtigt, da hun forestillede sig muligheden af et sted, hvor nutiden kan blive perspektiveret af fortiden og berige forståelsen for, hvad sygepleje er i dag; Genstande, fotografier, dokumenter og andre arkivalier strømmede ind.

Desuden tog Kirsten Stallknecht i 1997 initiativ til at stifte Dansk Sygeplejehistorisk Selskab, som 1997-2015 var støtteforening for Sygeplejemuseet. I alle årene var Kirsten sekretær i Selskabet, som var en gruppe, der aktivt arbejdede for at formidle sygeplejens historie og inkluderede stærke historiker profiler.

Dansk Sygeplejehistorisk Museum slog dørene op for gæster i 1999, 100-året for etableringen af DSR, og gennem alle årene har Kirsten bevaret en levende interesse i museet, fulgt med og villigt stillet sin store viden om sygeplejens historie til rådighed for museet og dets medarbejdere.

Kirsten Stallknecht sørgede også for erhvervelsen af flere klenodier til museet, bl.a. en 1. udgave af Florence Nightingales ”Notes on Nursing” og en kande, som har tilhørt Florence Nightingale. Derudover var Kirsten Stallknecht omdrejningspunktet for oprettelsen af den omfangsrige samling af sygehus- og skoleemblemer, der kan opleves på museet. Kirsten Stallknecht var aktiv i indsamlingen af genstande til museet frem til sin død.

Kirsten Stallknechts fokus på forskning og den sygeplejefaglige historie kom også til udtryk ved, at hun sørgede for at DSR ansatte historikere til at forske i den danske sygeplejes historie og i 1980erne og `90erne udkom en række bøger om dansk sygeplejehistorie. Desuden stod Kirsten bag etableringen af Dansk Institut for Sundheds- og Sygeplejeforskning, DISS.

I de senere år har Kirsten Stallknecht ryddet op i sit arkiv; alle genstande, bøger og dokumenter samlet gennem et langt liv i sygepleje og politik. Nogle af tingene har Kirsten for længst sørget for, er blevet afleveret på Sygeplejemuseet - en kasse fik vi så sent som denne weekend - andet materiale har Kirsten overdraget til Rigsarkivet.

Kirsten Stallknechts eftermæle vil således blive bevaret både på Rigsarkivet og Dansk Sygeplejehistorisk Museum.

Listen over de poster Kirsten Stallknecht har bestridt og de resultater, hun har opnået, er lang. Læs mere nedenfor.


Æret være Kirsten Stallknechts minde.


Grete Christensen
Formand for Dansk Sygeplejeråd
Formand for Dansk Sygeplejehistorisk Museums bestyrelse

 

 

Læs mere om Kirsten Stallknecht

Udstilling om Kirsten Stallknecht