Stiftelsen af Dansk Sygeplejeråd i 1899

Dansk Sygeplejeråd blev stiftet i 1899 og fik en stormfuld start.

Referat af første bestyrelsesmøde i Dansk Sygeplejeråd 1899.
Dansk Sygeplejehistorisk Museum

I udlandet begyndte sygeplejerskerne sidst i 1800-tallet at organisere sig for at styrke sygeplejestandens anseelse og arbejdsvilkår. I 1880 havde de engelske sygeplejersker organiseret sig, og i Norden stiftede de finske sygeplejersker i 1898 en national standsforening, Sjuksköterskeföreningen i Finland (1, 2). 

Charlotte Norrie (1855-1940), stifter af Dansk Sygeplejeråd
Charlotte Norrie (1855-1940), stifter af Dansk Sygeplejeråd
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 940724f001
I Danmark blev initiativet til en standsforening for sygeplejersker taget af en ikke-sygeplejerske, Charlotte Norrie, der havde fået en kort oplæring i sygepleje på Almindelig Hospital og Dronning Louises Børnehospital. Hun blev gift med læge, Gordon Norrie, og var efter den tids normer nødt til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Men hun forblev stærkt interesseret i sygeplejesagen og var dertil dybt involveret i kvindesagen. Charlotte Norrie holdt foredrag og skrev artikler om sygepleje, hvor hun inspireret af Florence Nightingale gik ind for treårige sygeplejeskoler under ledelse af en sygeplejerske.

I 1899 skulle hun deltage i en kvindekonference i London i juni 1899. Sygeplejerskerne på Kommunehospitalet i København henvendte sig til hende for at bede hende undersøge, hvordan de engelske sygeplejersker havde organiseret sig i British Nurses’ Association. Hun tog af sted, udstyret med et brev underskrevet af 121 københavnske sygeplejersker for at kunne dokumentere, at hun handlede på de danske sygeplejerskers vegne (3, 4).

På kvindekongressen havde sygeplejerskerne deres egen møderække, og den engelske sygeplejerskeformand Ethel Bedford Fenwick foreslog, at der blev stiftet en international sygeplejerskeorganisation, International Council of Nurses. Forslaget blev vedtaget med begejstring af deltagerne.

Således inspireret rejste Charlotte Norrie hjem og gik straks i gang med at etablere Dansk Sygeplejeråd. Ved det stiftende møde blev hun valgt som formand, men hun blev hurtigt anklaget for at have kuppet foreningen og ikke selv havde den nødvendige uddannelse som sygeplejerske til at være medlem af og slet ikke formand for det nye Dansk Sygeplejeråd. Hun blev også kritiseret for at blande sygeplejesagen sammen med kvindesagen (3, 4).

Henny Tscherning som formand for Dansk Sygeplejeråd
Henny Tscherning (1853-1932), formand for Dansk Sygeplejeråd 1899-1927.
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000220F002
De protesterende sygeplejersker kontaktede Henny Tscherning, der var uddannet på Kommunehospitalet i 1878, to år efter at den nye sygeplejerskeuddannelse var startet,. Året efter blev hun udnævnt til plejemoder, en ledende stilling. Henny Tscherning arbejdede på Kommunehospitalet til 1886, hvor hun giftede sig med kirurg E.A. Tscherning. Hun var derfor ikke aktiv sygeplejerske, da hun blev kontaktet med henblik på at deltage i et protestmøde. Mødet resulterede i en protestskrivelse, der slog fast, at man ikke var imod en forening for sygeplejersker, men mod måden den var blevet dannet på – og mod formanden.

Charlotte Norrie overvejede at trække sig som formand, men hun blev i første omgang overtalt af bestyrelsen til at blive. I oktober 1899 besluttede hun imidlertid at kaste håndklædet i ringen efter kun tre måneder på formandsposten (3, 4).

Konflikten i den nye forening blev løst på en ny stiftende generalforsamling i oktober 1899, hvor Henny Tscherning blev enstemmigt valgt som formand. Den officielle forklaring var, at Norrie ikke var sygeplejerske, mens Tscherning var en fagligt anerkendt sygeplejerske og plejemoder fra Kommunehospitalet. Med valget af Henny Tscherning blev der lagt distance til kvindesagen, og sygeplejerskernes uddannelse og levevilkår blev fra starten foreningens hovedsager (3, 4, 5).

Henny Tscherning var Dansk Sygeplejeråds formand i 28 år. En stærk, klog og politisk dygtig kvinde, der formåede at bringe foreningen gennem de første vanskelige år. Da hun i 1927 valgte at forlade formandsposten, udtalte hendes efterfølger, Charlotte Munck, ”Alle vidste, at der var Høvdingen i dansk Sygepleje, der nu trak sig tilbage” (6).

Læs Dansk Sygeplejeråds forløbige vedtægter fra 1899

Læs Dansk Sygeplejeråds første love fra 1900

Læs mere om Charlotte Norrie og Henny Tscherning 

Charlotte Norrie

Henny Tscherning  

Referencer

  1. Stinne Glasdam. Uddannelse af sygeplejersker – belyst fra et fagpolitisk perspektiv.: Glasdam S og Bydam J. Sygepleje i fortid og nutid – historiske indblik. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2008.
  2. Louhisto,Valborg. 90 år av sammanhållning. Sjuksköterskeföreningen i Finland. Helsinki Sjuksköterskeföreningen 1989 side 11
  3. Petersen E. Fra opvarter til sygeplejerske – træk af danske sygeplejerskers historie frem til år 1900. Dansk Sygeplejeråd 1988
  4. Balslev Wingender N. Firkløveret og ildsjælene. Dansk Sygeplejeråds historie 1899-1999. Dansk Sygeplejeråd 1999
  5. Stallknecht K. Sygepleje og politik - konflikters betydning i historisk perspektiv. Dansk Sygeplejeråd 2012
  6. Petersen E. Fra kald til fag - kampen om statsautorisation. Dansk Sygeplejeråd 1989.