Charlotte Kirstine Boitumelo Ife

Intensivsygeplejerske Charlotte Ife modtager Florence Nightingalemedaljen for sit arbejde med at yde sygepleje til traumepatienter og sætte uddannelse af lokale sygeplejersker i system. På den måde bruger hun sin egen gode uddannelse til at løfte sygeplejens niveau. 

Charlotte Ife modtog Florence Nightingalemedaljen for sit arbejde med at yde sygepleje til traumepatienter og sætte uddannelse af lokale sygeplejersker i system
Foto: Røde Kors
Title

”Forhåbentlig er vi en dag unødvendige”

Tekst: Susanne Bloch Kjeldsen

Charlotte Ife, 52 år, har været på i alt seks missioner for Røde Kors til Sydsudan, Libanon, Bangladesh og Pakistan. At blive indstillet til Florence Nightingalemedaljen, kom helt uventet.

”Jeg ser det som den største værdsættelse af mit arbejde, og jeg er superstolt, glad og overrasket. Samtidig føler jeg mig meget ydmyg,” siger Charlotte Ife.

Sætter undervisningen i system

Hendes seneste udsendelse er for Røde Kors til Pakistan som undervisningsansvarlig sygeplejerske på Lady Reading Hospital i storbyen Peshawar. Hospitalet er det største offentlige hospital i regionen, og her kommer mange af patienterne fra landområder på grænsen til Afghanistan. I landdistrikterne er manglen på sygeplejersker stor, og det gælder om at udnytte alle kræfter.

”Traditionelt har sygeplejen en meget lav status i dette samfund, så kun få ønsker at blive sygeplejerske. Derudover er sygeplejerskernes niveau meget varieret og ofte lavt. Sundhedssystemet er ikke særlig velfungerende,” fortæller Charlotte Ife.

Charlotte Ife arbejder med at træne ledende sygeplejersker og sætte undervisningen for sygeplejersker på alle niveauer i system med teori, træning af sygeplejefærdigheder på mannequin-dukker samt ”bedside”-træning på hospitalet i Peshawar samt på tre andre hospitaler i de fattigste distrikter. Hun er med til at sørge for, at sygeplejersker i alle syv distrikter i provinsen modtager undervisning.

”Uddannelse af sygeplejersker er vigtigt, da god sygepleje og et højt niveau hos sygeplejersken er altafgørende for plejen og dermed udfaldet for patienten,” siger Charlotte Ife.

Drømmen om at rejse ud

Charlotte ife har en baggrund som intensivsygeplejerske og har været ansat på Rigshospitalets semi-intensive børneafsnit de seneste år. I mange år gik hun med en drøm om at rejse ud og lave humanitært arbejde, men hun måtte vente til, at datteren var blevet voksen.

”Jeg føler en taknemmelighed over at komme fra et land, som har givet mig uddannelse og mulighed for at hjælpe andre. Jeg har vidunderlige kollegaer i Danmark, som gerne ville kunne gøre det samme, men som ikke har muligheden på grund af familieforhold. Derfor er det så vigtigt, at vi, som kan og vil, rejser ud og hjælper med at pleje og passe dem, som har det største behov, samtidig med, at vi opbygger kapaciteten de steder, vi arbejder, så vi forhåbentlig en dag er unødvendige.”

Man møder stærke mennesker

Charlotte Ife har været udsendt til et af de steder i verden, hvor nøden og lidelsen er størst. Tre gange har hun været i Sydsudan.

”Det er et folk, som har levet med konstant krig, undertrykkelse og sult i rigtig mange år. Her er stort set intet sundhedssystem, men man kan mærke, at befolkningen trods alt har et håb om en bedre fremtid, fordi de er ny nation fra 2011. Man møder stærke mennesker, som har overskud til at hjælpe andre.”

Charlotte Ife glæder sig over, at en ledende sygeplejerske fra Sydsudan også er blandt de 29 sygeplejersker på verdensplan, som i år modtager Florence Nightingalemedaljen.

”På trods af, at hun mærker krigen på egen krop, tænker hun alligevel kun på sine patienter. Hun blev tilbage på et hospital og tog sig af patienterne, selv om hun havde mistet alt og ikke ejede andet end det tøj, hun havde på. For mig som udsendt dansker betragter jeg det som en stor ære, at jeg kan få lov at bidrage med min kunnen og viden i den slags situationer, og at jeg kan arbejde sammen med så dedikerede mennesker,” siger Charlotte Ife.