Claus Bakke

Florence Nightingalemedaljen i 2011

Claus Bakke, modtager af Florence Nightingalemedaljen 2011
Claus Bakke, modtager af Florence Nightingalemedaljen 2011
Foto: Dansk Sygeplejeråd
Claus Bakke, født 1965, har adskillige gange været udsendt af hæren til krigsområder i Kosovo, Irak og Afghanistan. Hans beslutning om at uddanne sig til sygeplejerske opstod i løbet af  hans karriere i forsvaret. Her fik han indblik i de behov, der følger af krig. Planen var yde en indsats ude i verden, nu med det formål at arbejde som sygeplejerske. For at forberede sig, arbejdede han efter sygeplejerskeuddannelsen på hjertemedicinske og intensive afdelinger og på en skadestue med efteruddannelse i den intensive og akutte pleje

Samtidigt havde Claus Bakke en rådighedskontrakt med forsvaret som sygeplejerske og var i perioden 2000 til 2006 udsendt 3 gange i 3 måneder som sygeplejerske til krigszoner.

I Kosovo i 2000 var Claus Bakke ansvarlig for sygeplejen ved det nationale støttelement som lå i Makedonien(Skopje) og i tæt samarbejde med det franske felthospital i  Skopje. Her blev alle syge og sårede tilset inden hjemsendelse.

I Iraq var Claus Bakke på  det første danske hold, hvor han arbejdede tæt sammen med læger og sygeplejersker for at behandle akutte skader.

Da Claus Bakke blev sendt til Afghanistan i 2006, var der mangel på læger,  og han fungerede derfor i den periode som medicinsk rådgiver.

I 2009 blev Danmark ansvarlig for felthospitalet i Helmandprovinsen i det krigshærgede Afghanistan. Claus Bakke blev oversygeplejerske på felthospitalet og havde sammen med den engelske cheflæge ansvaret for, at personalet  kunne levere den bedste medicinske behandling overfor de indbragte patienter. Alle blev behandlet, civile, afghansk militærpoliti og soldater. Felthospitalet i Camp Bastion er formentlig det hospital, som på verdensplan har behandlet flest traumer.

Claus Bakke organiserede, planlagde og koordinerede de faglige aktiviteter for 100 danske læger og sygeplejersker, 50 engelske og 50 amerikanske sygeplejersker. Claus Bakke  sikrede, at der systematisk blev samlet data og ført statistik over alle aktiviteter fra indlæggelse til hjemsendelse, en indsats der gav ny viden om arbejdet i felten.

Claus Bakke fik medaljen, fordi han har udvist et exceptionelt lederskab i forhold til at organisere sygepleje for militært personel og for civile.