Lone Jacobsen

Florence Nightingalemedaljen 1995

Lone Jacobsen, modtager af Florence Nightingalemedaljen 1995.
Lone Jacobsen, modtager af Florence Nightingalemedaljen 1995.
Foto: Dansk Sygeplejeråd
I 1975 var Lone Jacobsen aktiv i oprettelsen af sygeplejerskegruppen i Amnesty International. Inspirationen kom fra Amnestys lægegruppe, hvor stifteren af Rehabiliterings- og Forskningscenter for Torturofre, RCT, Inge Genefke, spillede en central rolle.

På det tidspunkt var der ingen etableret forskning i eller rehabilitering af torturoverlevere. Sammen med Inge Genefke og de øvrige medlemmer af Amnesty International’s lægegruppe arrangerede Lone Jacobsen seminarer og foredrag, hvor der blev vist billeder og fortalt om tortur. Langsomt blev flere og flere opmærksomme på vigtigheden af arbejdet.

I 1976 rejste Lone Jacobsen sammen med Inge Genefke til Grækenland for at undersøge ofrene for militærjuntaens torturbødler. 2 år efter var hun atter i Grækenland, hvor 100 læger fra 12 lande var samlet til en stor konference, som mundede ud i en arbejdsgruppe, der skulle beskæftige sig med rehabilitering af torturofre.

Arbejdsgruppens virke førte til grundlæggelsen af RCT i 1982. I 1984 blev Lone Jacobsen ansat på RCT, hvor hun har gjort en stor indsats for at tilvejebringe og systematisere viden om, hvordan sygeplejersker kan pleje og behandle torturofre.

I 1992 var Lone Jacobsen medvirkende til, at undervisning i forhold vedrørende tortur blev en integreret del af den danske sygeplejerskeuddannelse.

Lone Jacobsen har sammen med læge Knud Smidt-Nielsen skrevet bøger om torturskader og deres behandling

Lone Jacobsen  modtog Florence Nightingalemedaljen for udvikling af principperne for arbejdet med torturofre.

Kilder

Ulands-Nyt. 25 års jubilæum i RTC

Jan René Westh. Danske modtagere af Florence Nightingale-medaljen 1920 - 2009- Ordenshistorisk Tidsskrift. Dec. 2009, nr. 35