Maja Edel Foget (1906-1991)

Florence Nightingalemedaljen 1955

Maja Foget, modtager af Florence Nightingalemedaljen 1955
Maja Foget, modtager af Florence Nightingalemedaljen 1955
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum
Maja Foget voksede op i et kristent funderet hjem, der lagde vægt på en god uddannelse. Maja Foget fik derfor en studentereksamen og tog sin sygeplejerskeuddannelse i 1931 på Bispebjerg Hospital.

Efter fem år på forskellige hospitalsafdelinger i Viborg, Ålborg og Århus rejste hun til i 1936 til London, hvor hun tog kurser i hygiejne, pædagogik og administration på University of London og Royal College of Nursing. Hun tog også på studierejser i Belgien, Frankrig, England og USA.

I 1937 blev Maja Foget forstanderinde for sygeplejen ved Finseninstituttet, en stilling hun varetog indtil 1949. I 1944 ydede hun en stor indsats som leder af sygeplejerskegruppen i hjemtransporten af 200 danske politifolk fra koncentrationslejren Buchenwald. Året efter deltog hun i det sygeplejemæssige arbejde i forbindelse med hjemtransporten af koncentrationslejrfanger.

Hun var i efterkrigsårene aktiv i opbygningen af sygeplejen i de danske flygtningelejre, der rummede ca. 200.000 flygtninge.

Efter 2. verdenskrig var der stor sygeplejerskemangel, og i 1946 nedsatte Indenrigsministeriet et udvalg om sygeplejerskeuddannelsen. Formålet var at rationalisere arbejdet og tilrettelægge uddannelsen, så den blev ensartet i hele landet.

Det resulterede i Kgl. Anordning om Sygeplejerskeuddannelsen 1957, der betød, at der blev oprettet deciderede sygeplejeskoler i 1958. Maja Foget var 1946-54 sekretær for udvalgsarbejdet der lå forud for loven.

I 1949 blev hun ansat i en nyoprettet stilling i Sundhedsstyrelsen som tilsynsførende ved sygeplejerskeuddannelsen. I disse år var sundhedsvæsenet i en rivende udvikling af videnskabelige opdagelser, samtidigt med at et stigende antal gifte sygeplejersker gjorde det nødvendigt at tænke nyt inden for arbejdstilrettelæggelsen. Samtidigt fik sygeplejerskeuddannelsen konkurrence i kraft af, at flere og flere kvinder kom ind på arbejdsmarkedet.

Maja Foget formåede at tænke alt det nye ind i tilrettelæggelsen af en ny sygeplejerskeuddannelse, der var tilpasset de nye krav i sundhedsvæsenet.

Samtidig sad hun i en række organisationer og udvalg, og hun var blandt andet formand for det af Sygeplejerskers Samarbejde i Norden nedsatte rationaliseringsudvalg 1948-53, medlem af Indenrigsministeriets uddannelsesnævn 1956-74, af Nordisk udvalg vedrørende en fællesnordisk højere uddannelse af sygeplejersker 1967-72 og af WHOs Expert Advisory Panel on Nursing 1962-74.

Fra 1971 til 1974 var hun forstanderinde i Sundhedsstyrelsens sygeplejeafdeling, hvor hun afløste Eli Magnussen.

Maja Foget, forstanderinde i Sundhedsstyrelsens sygeplejeafdeling, ukendt år.
Caption 
Maja Foget, forstanderinde i Sundhedsstyrelsens sygeplejeafdeling, ukendt år.
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Maja Foget modtog i 1955 Florence Nightingalemedaljen for sin store indsats i efterkrigstiden efter indstilling af Dansk Røde Kors, der begrundede tildelingen med hendes forbilledlige indsats, store arbejdsevne og varmhjertethed samt hendes tilsidesættelse af “enhver tanke på personlig risiko”.

Artikel   

Tidsskrift for Sygepleje nr. 12 1955 side 251. Maja Foget får Florence Nightingale medaljen 

Kilde

Grete Lindhardt. Maja Foget . Dansk Kvindebiografisk Leksikon