Nete Wrona Olsen

Florence Nightingalemedaljen 2013

Nete Wrona Olsen, modtager af Florence Nightingalemedaljen 2013.
Nete Wrona Olsen, modtager af Florence Nightingalemedaljen 2013.
Foto: Dansk Sygeplejeråd
Nete Wrona Olsen blev uddannet sygeplejerske på Frederiksberg Sygeplejeskole 1992. Hun startede som tuberkulosesygeplejerske i 1999, og blev ansat til det opsøgende og forebyggende arbejde i smittespredning af TB, og er pioner og den eneste i Danmark der udøver aktiv smitteopsporing indenfor TB i offentligt sundhedsarbejde.

I Danmark blev tuberkulosen praktisk taget udryddet i 1950'erne, men desværre blusser den nu op igen med omkring 400 nye tilfælde om året. Sygdommen er fremherskende i hjemløsemiljøerne og blandt indvandrere. Problemet i disse kredse er, at deres søgning til og tillid til sundhedsvæsenet er lav, og de vil ikke konsultere en læge eller en sygeplejerske om deres symptomer før meget sent i sygdomsforløbet.

I 13 år har Nete Wrona Olsen udført en ekstraordinær sygepleje til de sårbare og svage borgere, som er truet af TB i hele Region Hovedstaden. Hun er en pioner inden for TB-sygepleje og den eneste, der bekæmper tuberkulose i Danmark ved at indgå i aktiv smitteopsporing. Det indebærer en grundig og meget aktiv indsats blandt de potentielt smittede og diagnosticerede TB-patienter i patienternes omgangskreds.

Nete Wrona Olsen har gennem sit arbejde skabt en meget stor og vigtig kontaktflade til bl.a. gademedarbejdere, herberger, Christiania – kontaktpersoner, Mændenes hjem og Grønlænderhjemmet, en kontakt der er meget værdifuld i det opsporende arbejde. Den vedholdende indsats, som hun udøver for at finde smittede eller mulig smittede i det daglige er meget værdifuld, når der er tale om smitteopsporing. ”Det handler om at overvåge sygdommen og få sporet alle patienter for at lukke hullerne i smittekæden,” siger hun.
 
Arbejdet som tuberkulosesygeplejerske i Region Hovedstaden indebærer at arbejde på gadeplan, hvor risikoen for infektion er høj. Nete Wrona Olsen har skabt et stort og vigtigt netværk, herunder gadearbejdere, herberger, Christiania, sociale institutioner, herberger for hjemløse fra Grønland osv. Et vigtigt netværk, når det drejer sig om smitteopsporing, overholdelse af behandling, bivirkninger af medicin, behov for hospitalsindlæggelse mv.

Nete Wrona Olsen har indgået samarbejde med sociale institutioner i de tilfælde, hvor borgeren / patienten har bolig- eller narkotikaproblemer, og hun hjælper udsatte borgere / patienter med boligsøgning osv. Hun foretager hjemmebesøg, når det er nødvendigt, fx i familier med smittede børn, og hun opsøger borgere / patienter, som har svært ved at tage sig af deres TB-behandling, eller som udebliver fra kontrol. En tuberkulosebehandling er omfattende med flere antibiotika med bivirkninger. Det er en langvarig behandling (mindst 6 måneder), hvilket i sig selv er meget krævende for en svag, sårbar og muligvis hjemløse borger.

Nete Wrona Olsen er kreativ, når det handler om at sikre overholdelse af den langvarige behandling. Disse patienter har brug for støtte til at tage deres medicin hver dag, og det betyder, at hendes blandt sygeplejersker bliver aktiveret i diverse miljøer, herberger og væresteder. For nogle år siden sørgede en bartender på patientens foretrukne værtshus for, at han fik sin medicin, og Nete tøver ikke med dagligt at gå rundt basis til patienternes tilholdssteder for at give dem deres medicin.

Patienter, der foretrækker at gå på landevejen i løbet af sommeren bliver tilset af hendes omfattende netværk af sygeplejersker i hele landet. Lungeafdelingen har haft en røntgenbus udlånt fra Norge i 14 dage årligt, som er benyttet i de omtalte områder af København. Her er Nete Wrona Olsen  initiativtager og planlægger af rute, kontakt til kommunen med hensyn til vejafspærring, kontakt til væresteder, annoncering af bussens komme, skilte, osv. og har været aktiv i forhold til at initiere røntgenbilledtagning blandt de udsatte. Der bliver taget ca. 1000 røntgen billeder, og ved den efterfølgende gennemgang af billederne i samråd med en speciallæge indenfor TB, bliver de borgere indkaldt, som skal undersøges nærmere for TB.

Bussen kan desværre ikke længere bruges, og kom derfor ikke i efteråret 2012 som planlagt. Det afstedkom i efteråret 2012, at Nete Wrona Olsen sørgede for at få et indlæg i ”HUS Forbi” med et vigtigt budskab:  At der er en stigende forekomst af TB i Danmark og  specielt i hovedstadsområdet. Artiklen affødte en reaktion fra regionspolitikerne, som på baggrund af artiklen besluttede, at der skal indkøbes ny bus, som forventes etableret i løbet af 2013.

Nete Wrona Olsen igangsatte i efteråret 2012 på eget initiativ indhentning af ekspektorat (opspyt) ved selv at gå ud i miljøerne og indhente 300 spytprøver på 14 dage. Et arbejde, som aldrig tidligere er udført. Hun var alle de steder, hvor man ved, at de udsatte og svage kommer, og hun fik skabt kontakt og indhentede prøver. Som hun siger: ”det skal være ordentlige ekspektorater , helt nede fra lungerne”.

Af de indsamlede prøver viste det sig, at der var 12 potentielt smittede. Igen i januar 2013 var hun ude i miljøerne i 14 dage, hvor hun samlede  240 prøver. Et unikt kompromisløst arbejde, hvor Nete Wrona Olsens faglighed og menneskelighed kom i spil

Artikler om Nete Wrona Olsen

Tuberkulose er ude af kontrol. TV2 News 20. 29. okt. 2012   

Signe Lene Christiansen. En gammel dræber vinder frem. Sygeplejersken nr. 7 2012    
  
Signe Lene Christiansen. På sporet af tuberkulose. Sygeplejersken nr. 7 2012