Nina Brünes

Florence Nightingalemedaljen 2013

Nina Brünes, modtager af Florence Nightingalemedaljen 2013.
Nina Brünes, modtager af Florence Nightingalemedaljen 2013.
Foto: Dansk Sygeplejeråd
Nina Brünés tog sin sygeplejerskeuddannelse på Rigshospitalet i København i 1998. Hun startede som gadesygeplejerske på den åbne stofscene ved Maria Kirkeplads i København og fik allerede dér øje på de udfordringer, socialt udsatte mennesker har i forhold til at få hjælp til sundhed, adgang til sundhedsvæsenet mv.

Hun blev ansat i Projekt Udenfor i ’Sygepleje på Hjul’, der lavede opsøgende sygepleje til hjemløse mennesker på gaden. Stofmisbrugere lever i gennemsnit kun 41,2 år, men selv om deres helbred er meget dårligt, søger de sjældent læge eller en skadestue, fordi de ikke kan overskue det og ikke føler sig velkomne. De går ofte på gaden med alvorlige lungebetændelser, sår eller brud, der ikke er helet.

Den regelfaste hospitalskultur er ikke indbydende for narkomaner og andre socialt udsatte patienter. De har ofte flere konkurrerende lidelser som HIV, hepatitis og måske skizofreni. Det er let at overse nogle sygdomme, når de sociale problemer er så indlysende, og der er ikke plads til disse patienter i et specialiseret system.

Desuden udgør den generelle effektivitet i form af mere ambulant behandling og endagskirurgi et problem for dem, der ikke har en fast bolig eller et netværk at støtte sig til efter udskrivelsen. Det er vanskeligt for det almindelige personale til at håndtere disse patienter, fordi systemet er designet på en måde, der ikke passer til deres udsatte situation.

Nina Brünés har derfor introduceret socialsygeplejersker, som arbejder i tæt samarbejde med hospitalets personale. Socialsygeplejersken tager sig af de særlige problemer, som stofmisbrug og hjemløshed, og hospitalets personale tager sig af det, de gør bedst. Socialsygeplejerskerne hjælper patienterne med at komme til ambulatoriet ved at sende huske-sms’er, eller de samarbejder med gadesygeplejersker om at følge patienterne til ambulatoriet. Ved udskrivning kender sociale sygeplejerske til de særlige sociale ydelser, som det faste plejepersonale tikke kender til i junglen af tjenester for socialt udsatte i kommunerne.

Når Nina Brünés  arbejder ud fra princippet om skadereduktion, ”harm reduction”, der ikke vurderer, om det er rigtigt eller forkert at tage narkotika, men fokuserer på at reducere skaderne af misbruget. Det er vigtigt ikke at tvinge disse patienter til at modtage en bestemt behandling, men snarere at sætte scenen for dialog. Nina Brünés’ budskab er, "Tal til en narkoman, som du ville tale til andre mennesker. De er specielle patienter med særlige behov".

I en artikel i fagtidsskriftet Sygeplejersken, er en kvindelig stofmisbruger citeret for at sige: I dag føler jeg, at jeg har de samme rettigheder som alle andre patienter, og har jeg problemer, kan jeg tale med Nina. Hun kan så tage problemerne op med personalet".

Nina Brünés’ arbejde resulterede i et to-årigt pilotprojekt, Projekt Socialsygeplejerske – fra indlagt stofmisbruger til indlagt patient på Bispebjerg Hospital (2006-2007) i samarbejde med Projekt Udenfor. Projektet med socialsygepleje på Bispebjerg blev en succes, hvorfor KABS VIDEN (Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere)  i 2009 besluttede at videreføre og udvide socialsygeplejeerfaringerne med det 3-årige udviklingsprojekt Projekt Socialsygepleje – det gode patientforløb, finansieret af satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. Allerede inden projektets afslutning blev det gjort permanent, og socialsygeplejersker er nu ansat på Bispebjerg, Hvidovre, Herlev, Glostrup, Hillerød og Rigshospitalet – med Nina Brünes som faglig koordinator.

Ved siden af jobbet var Nina Brünés tilbage i 2004 medstifter af og projektleder i Center for Narkotika Indsats, nu Gadejuristen. Socialministeriet støtter projektet, som tæller en række frivillige jurister der tilbyder støtte, vejledning, omsorg og brobygning til de hårdest belastede stofmisbrugere.

Nina Brünés kommunikerer sin viden og erfaringer til sygeplejefaget og for samfundet. Desuden er hun er forfatter til adskillige artikler i fagblade og aviser og hun er medforfatter til flere lærebøger i sygepleje til narkomaner. I 2002 hun medstifter af Fagligt Selskab for Addiktiv Sygepleje, som hun i øjeblikket er formand for

Hun har specialiseret sig i smerte og abstinenssymptomer hos narkomaner, og har i den forbindelse været involveret i udviklingen af kliniske retningslinjer tilstrækkelig smertebehandling og abstinenssymptomer. Hun underviser og superviserer sundhedspersonale og studerende om disse emner.

Artikler om Nina Brünés 

Britta Søndergaard. Socialsygeplejersken tager brodden af konflikterne. Sygeplejersken nr. 22 2007

Søren Palsbo. Hun slås for dem vi ikke vil lege med. Sygeplejersken nr. 2 2008

Julie Winther Bengtson. Vi kan ikke bare udstøde folk og håbe på, at andre samler op. Sygeplejersken nr. 3 2012  

Britta Søndergaard. En benamputeret patient skal ikke udskrives til gaden. Sygeplejersken nr. 8 2010   

Britta Søndergaard. Socialt udsatte indlægges fire gange oftere end andre. Sygeplejersken nr. 8 2012