Signe Jansen

Florence Nightingalemedaljen 1951

Signe Jansen (f. Mogensen) modtager Florence Nightingalemedaljen i 1951.
Signe Jansen modtager i 1951 Røde Kors' Florence Nightingalemedalje for sin humanitære indsats under anden verdenskrig. Medaljen overrækkes af Røde Kors' præsident, professor H.M. Hansen .
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum
Oversygeplejerske Signe Jansen, født Mogensen, på Bispebjerg Hospital modtog Florence Nightingalemedaljen i 1951 for sin indsats i modstandsbevægelsen under den tyske besættelse 1940-45. Hun gik under dæknavnet Mogensine.

Som sygeplejerske på Bispebjerg Hospital var Signe Jansen med til at pleje og skjule sårede frihedskæmpere, og medvirkede til at redde danske jøder i oktober 1943.

Da Signe Jansen fik at vide, at hun var indstillet til Florence Nightingalemedaljen, skrev hun til præsidenten for Dansk Røde Kors for at meddele, at hun ikke ønskede nogen officiel anerkendelse for ”det Arbejde, som jeg sammen med andre har gjort under 2. verdenskrig”.

Til en avis udtalte hun, at ”hvis Ret skulle være Ret, burde Medaljen stykkes ud i smaa Portioner og uddeles til dem, der gjorde det muligt for mig at udrette Arbejdet, lige fra min Overlæge, der saa gennem Fingre med, at jeg ikke overholdt Arbejdstiden paa Grund af det noget uregelmæssige Arbejde, til Portøren, der holdt Tand for Tunge, for ikke at tale om min Søster, der var mig en uvurderlig Hjælper, og min kære gamle Moder, der holdt Humøret oppe hos os alle”.

Artikel

Tidsskrift for Sygeplejersker 1951. Fornem hæder til et af vore medlemmer.

KILDER

Jan René Westh. Danske modtagere af Florence Nightingale-medaljen 1920 - 2009- Ordenshistorisk Tidsskrift. Dec. 2009, nr. 35