Vivi Heelsberg Pedersen

Florence Nightingalemedaljen 2005

Vivi Heelsberg Pedersen. modtager af Florence Nightingalemedaljen 2005
Vivi Heelsberg Pedersen. modtager af Florence Nightingalemedaljen 2005
Foto:Jan Mogensen
Vivi Heelsberg Pedersen blev første gang udsendt til Sudan som sygeplejerske for Dansk Røde Kors i 1995. Her måtte hun ændre de visitationsprocedurer, hvor patienterne blev prioriteret og behandlet alt efter, hvilken stamme de tilhørte. Vivi Heelsberg Pedersen indførte nye kriterier, så patienterne blev behandlet uanset køn, tro og stamme.

Derefter fulgte missioner i Kosovo, Indien, Øst-TImor, Somalia og Sierra Leone. I 2009 arbejdede hun seks måneder i palæstinensiske flygtningelejre i Libanon, hvor hun uddannede læger og sygeplejersker i skadestuearbejde og i at undervise andre kolleger.

Vivi Heelsberg Pedersen fik Florence Nightingalemedaljen for exceptionel indsats for at undervise sygeplejersker og sundhedsarbejdere og for et vellykket samarbejde med lokalbefolkningen og lokale myndigheder.

Artikel

Hæder til dem, der blev derude. 2005  

Kilde

Jan René Westh. Danske modtagere af Florence Nightingale-medaljen 1920 - 2009- Ordenshistorisk Tidsskrift. Dec. 2009, nr. 35