Zelna Mollerup

Florence Nightingalemedaljen 1957

Zelna Mollerup, modtager af Florence Nightingalemedaljen 1957.
Zelna Mollerup, modtager af Florence Nightingalemedaljen 1957.
Foto. Tidsskrift for sygeplejersker nr. 11 1957
Zelna Mollerup var forstanderinde på Blegdamshospitalet, der var Københavns epidemihospital. Under polioepidemien 1952-53, den største i dansk historie, kom Zelna Mollerup til at spille en central rolle i organiseringen af plejen af poliopatienter.

I de følgende år blev al ekspertise inden for poliobehandling samlet på Blegdamshospitalet, der også kom til at fungere som uddannelsescenter for personale fra indland- og udland.

Zelna Mollerup var en del af dette arbejde, og overlæge H.C.A. Lassen på Blegdamshospitalet skrev om hende i sin indstilling af Zelna Mollerup til Røde Kors:

”Under den store polioepidemi i 1952, hvor Hospitalet i Løbet af 5 Maaneder modtog ca. 3000 Patienter med diagnosen Poliomyelitis, var Organisationen af og rekrutteringen til den stærkt  udvidede og intensiverede Indsats fra Sygeplejerskernes Side af et betydeligt Omfang.

Det normerede Sygeplejepersonale paa 265 blev forøget med 350. Dette betød et meget stort og besværligt Extraarbejde for Frøken Mollerup. Forstanderinden løste denne Opgave paa forbilledlig Maade, trods store Vanskeligheder, og det var for en ikke ringe Del paa Grund af hendes Indsats, at vi overhovedet kunne gennemføre den meget aktiverede behandling, som man experimenterede sig frem til under Epidemien, og som viste sig at være livsreddende i mange Tilfælde”.

Zelna Mollerup (t.h.) modtog, sammen med søster Eva Lyngby, Florence Nightingalemedaljen for sin indsats under polioepidemien.

Artikel

Tidsskrift for sygeplejersker nr. 11 1957. Florence Nightingale medaljen til to danske sygeplejersker

Kilde

Jan René Westh. Danske modtagere af Florence Nightingale-medaljen 1920 - 2009- Ordenshistorisk Tidsskrift. Dec. 2009, nr. 35