Krimkrigen 1853-1856

En krig, der blev starten på den moderne ikke-religiøse sygepleje.

Florence Nightingale tager imod sårede soldater i Scutari

Krimkrigen 1853-1856 var en krig mellem Rusland - og et forbund mellem Frankrig, Storbritannien, Sardinien-Piemonte og Osmannerriget. Det meste af krigen udkæmpedes på Krimhalvøen, med andre kampe i det vestlige Tyrkiet, Østersøen, Hvidehavet og i det russiske fjernøsten.

Det er Florence Nightingale's indsats i sygeplejen for de sårede og syge soldater på Krim, der blev skelsættende for den moderne sygepleje.

Barmhjertige Søstre ved fronten på Krim

Krimkrigen ændrede sygeplejen for altid

Af Pia Loyau

Sundhedskatastrofe. Sygdomme og sanitære forhold tog livet af de fleste i Krim-krigen. Men krigen sprængte også faglige grænser og kom dermed til at præge sundhedsudviklingen i Europa.

Valerie de Gasparin

Sygeplejen efter Krimkrigen   

 To kvinder satte dagsordenen for sygeplejen efter Krimkrigen.  Den ene, Florence Nightingale som aktiv deltager i krigen i sin egenskab af leder af den engelske sygeplejetjeneste, den anden Valérie de Gasparin som kritisk observatør og skribent i det offentlige rum.

Den smukke opofrende sygesøster og soldaten - begge idealiseret i deres kamp for fædrelandet. her på et samtidigt postkort fra 1914.

Sygeplejens historie er også kvindernes historie   

Af Pia Loyau

Den moderne sygepleje har afsæt i nogle af de store krige i Europa, men krigene har også medvirket til at skabe et broget billede af sygeplejersken - fra den opofrende engel til koketten.