En af pionererne

Axel Johannesen er kongsbondesøn fra Færøerne og en af de første syv mandlige sygeplejersker, der blev uddannet i 1954

Axel Johannesen med det autorisationsbevis, han først fik 5 måneder efter endt eksamen
Axel Johannesen med det autorisationsbevis, han først fik 5 måneder efter endt eksamen
Foto: Martin Carlson
"Uden af forklejne Mændene kan man også spørge, om Mænd vil egne sig ligesaa godt til Sygepleje som Kvinder. Det er de specielt kvindelige Egenskaber som Moderinstinktet, Trangen til at hjælpe andre, Evnen til at indordne sig, et blidere Temperament osv., der er Brug for i Sygeplejen.”

Dette citat stammer fra artiklen ”Sygeplejerskerne faar mandlige Konkurrenter”, hvor forstanderinde frk. Betty Gøtterup udtalte sig til Aarhus Stiftstidende den 11.11.1950 i anledning af, at de første mandlige sygeplejeelever skulle starte på Rigshospitalets sygeplejeskole. 

Artiklen har Axel Johannesen gemt i sin scrapbog sammen med en masse andre udklip og personlige minder fra de første år som sygeplejeelev og sidenhen sygeplejerske. Axel Johannesen var nemlig en af de første syv mandlige sygeplejersker i Danmark.

Da Axel blev opfordret af forstander Folmer Tange Jensen på Diakonhøjskolen i Århus til at blive en af de første mænd, som gennemførte uddannelsen, havde han ingen betænkeligheder ved det, selv om det endnu var uafklaret, om de mandlige elever ville få et autorisationsbevis, som de kvindelige elever fik per automatik sammen med eksamensbeviset.

Inden de mandlige sygeplejeelever blev optaget på sygeplejeskolen, skulle de skrive under på, at de ikke gjorde krav på det. Men uddannelsen trak for Axels vedkommende. Som diakonelev havde han i praktikperioderne set, hvil karrieremuligheder sygeplejersker havde.

Axel oplevede ingen modstand fra familie, venner og kæreste, da han fortalte, han skulle være sygeplejeelev, som dengang udelukkende var en kvindeuddannelse. Her havde mænd ingen adgang!

 	​Axel Johannesen viser en af scrapbøgerne frem
​Axel Johannesen viser en af scrapbøgerne frem for Leif Nielsen, den ene af de to initiativtagere bag "Mænd er også sygeplejersker".
Foto: Martin Carlson
Den første dag på sygeplejeskolen, var der en af de kvindelige sygeplejeelever, som troede, hun var gået forkert, da hun så de syv mænd i lokalet.

Min familie var stolte af, at jeg skulle være en af de første mandlige sygeplejersker”, fortæller Axel.

”Eksperimentet” blev elevholdet med mænd og kvinder kaldt. Pressen fulgte interesseret de første mandlige sygeplejeelever gennem hele uddannelsen.

På intet tidspunkt oplevede Axel pressens nysgerrighed som ubehagelig, når han eller de andre stillede op til interviews. ”Vi oplevede det som et stort ansvar at være de første mandlige sygeplejersker. Fremtiden for optagelsen af mænd på sygeplejeskolerne afhang af os vores indsats.

Vi fik stillet et lokale til vores rådighed, som blev døbt ”Kahytten”. Her drak vi kaffe, spillede skak, diskuterede og fortalte hinanden om de oplevelser, vi havde.

Det gjaldt om ikke at lave fejl så som at komme for sent eller dumpe. Ingen af os havde for eksempel en studentereksamen ligesom nogle af vores kvindelige elevkammerater.”

Den 1. marts 1954 modtog alle 24 sygeplejeelever deres eksamensbevis. Axel modtog først autorisationsbeviset i efteråret 1954. 

Man kan læse mere om Axel Johannesens liv og karriere i erindringsbogen ”Fra kongsbondesøn til sygeplejerske”.

Kilde

Tekst fra udstillingen "Mænd er også sygeplejersker" af Martin Carlson og Leif Nielsen