Misbrug af emblemet før og nu

Dansk Sygeplejeråds emblem er strengt personligt. Men selvfølgelig har der lige fra starten været sygeplejersker, der har tabt det, og nogen har ligefrem fået det stjålet. Læs om eksempler på misbrug af emblemet i 1920erne og i nyere tid.

Danske sygeplejersker fik først statsautorisation i 1934. Inden den tid var det Dansk Sygeplejeråd og emblemet, der gav garanti for, at man stod overfor en fuldt uddannet sygeplejerske. Emblemet var derfor eftertragtet af kvinder, der tilbød privatsygepleje, men som ikke havde en sygeplejerskeuddannelse.

Tidsskrift for Sygepleje, det nuværende Sygeplejersken, bragte i 1920 disse to artikler. I den ene artikel minder Dansk Sygeplejeråd om, at medlemmerne skulle passe på deres emblem, og i en lille artikel i næste nummer blev der bragt to eksempler på, hvordan emblemet blev misbrugt.

Tidsskrift for Sygepleje nr. 12 1920

Misbrug af emblemet TfS nr. 12 1920

Tidsskrift for Sygepleje nr. 13 1920

Misbrug af emblemet TfS nr. 13 1920

I 2009 var der en artikel i Sygeplejersken om emblemer, der var sat på auktion på nettet. I artiklen gør Dansk Sygeplejeråd, ligesom 90 år tidligere, opmærksom på, at emblemet er DSR's ejendom, og at det ikke må sælges eller foræres væk.

Læs artiklen Emblem til salg