SSN's stiftelse og medlemsorganisationer

De første spirer til Sygeplejerskernes Samarbejde (SSN) i Norden blev lagt august 1912 på International Council of Nurses’ (ICN) kongres i Köln. Her var der et fællesmøde for nordiske sygeplejesker med repræsentanter fra de danske, finske, svenske og norske sygeplejerskeorganisationer.

Emmy Lindhagen formand for Svensk sjuksköterförening og Olga Lackström redaktør af det svenske sygeplejetidsskrift Epione forelagde de øvrige den idé, at de nordiske sygeplejerskeorganisationer arrangerede et møde, hvor de kunne drøfte fælles problemer. Med stor begejstring tilsluttede alle sig ideen. De kulturelt beslægtede nordiske lande skulle selvsagt indlede et samarbejde om sygeplejesagen. Men så brød Første Verdenskrig ud og afbrød alt nordisk og internationalt samarbejde. I 1919 tog Dansk Sygeplejeråds (DSR) formand Henny Tscherning tråden op igen, angiveligt på opfordring af den norske formand Bergljot Larsson. Resultatet var, at DSR inviterede til ”Det første Nordiske Fællesmøde for Sygeplejersker” i København sommeren 1920. Invitationen blev vel modtaget af de tre øvrige nordiske sygeplejerskeorganisationer i Norge, Sverige og Finland.

Den 6. september 1920 mødtes 1000 nordiske sygeplejersker til det historiske møde i København, og de repræsenterede fire nordiske sygeplejerskeorganisationer: Sjuksköterföreningen i Finland (stiftet 1898), Dansk Sygeplejeråd (stiftet 1899), Svensk sjuksköterförening (stiftet 1910) og Norsk Sykepleierforbund (stiftet 1912). Den islandske sygeplejerskeorganisation Fjelag íslenskra hjúkrunarkvenna (stiftet 1919) deltog ikke i dette første møde, men blev optaget i 1923 på Den 2den Nordiske Sykepleiekongres i Kristiania, Norge.

SSN SNNs stiftelse dokument
Det indrammede dokument om SSN’s stiftelse og arbejdsgrundlag underskrevet september 1920 - den finske organisations formand Sophie Mannerheim deltog ikke i mødet

Således var medlemsforholdene frem til 1998, hvor den færøske sygeplejerskeorganisation Felagið Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar (stiftet 1988) blev optaget som det sjette medlem i SSN. På Færøerne grundlægges i 1949 Føroya Deild, som en amtskreds under Dansk Sygeplejeråd. I 1988 fik Færøerne sin selvstændige fagforening, Felagið Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar som fra1993 til 1997 havde observatørstatus i SSN.

På det tre dage lange møde i 1920 blev grundlaget lagt for to hovedmærkesager, som siden den tid – om end i forskellig udformning - har været på dagsordenen i det nordiske sygeplejerskesamarbejde. For det første statsautorisation, grunduddannelse og højere uddannelse – for det andet løn- og arbejdsforhold. Efter få år blev bredere fagpolitiske og internationale emner tilføjet dagsordenen, man gik så at sige fra en ambition om at skabe minutiøs national lighed til kulturelt samarbejde med respekt for nationale forskelligheder politisk og fagligt