Andre emblemer båret af sygeplejersker

Ud over uddannelsesemblem og Dansk Sygeplejeråds emblem har sygeplejersker andre emblemer, der viser deres medlemskab af en faglig forening eller anden organisation.

Andre emblemer båret af sygeplejersker

Her er vist nogle af de emblemer, der er blevet brugt specielt før i tiden.

Danmarks sygeplejerskehøjskole

I 1939 blev Foreningen af Sygeplejersker fra Kursus ved Aarhus Universitet stiftet. Den eksisterede til 1969. I 1941 begyndte foreningen at drøfte, at den skulle have et emblem. Der blev nedsat et emblemudvalg, og i 1943 blev et forslag til emblem forelagt repræsentantskabet og generalforsamlingen.

Læs om Danmarks Sygeplejerskehøjskole

Det første emblem er kvadratisk, udformet i sølv med rød emalje. Det blev fremstillet af guldsmed Hingelberg i Aarhus. Motivet er en Nightingale lampe. Medlemmerne kunne købe det for 11 kr.

Danmarks Sygeplejerskehøjskole  - det første emblem

Emblemet måler 16,5 x 16,5 mm.

I 1944 rettede Asschenfeldt Hansens boghandel i Aarhus henvendelse til foreningen og meddelte, at emblemet var et plagiat af boghandels bomærke.

I 1947 blev et nyt emblem fremstillet. Det nye motiv en også en lampe, men med en slange, der snor sig om den. Emblemerne er på bagsiden graveret med Foreningen af Sygeplejersker ved Kursus Aarhus Universitet og et nummer.

Emblemet blev givet til medlemmerne ved uddannelsens afslutning. Det blev brugt indtil foreningens opløsning i 1969.

Danmarks Sygeplejerskehøjskole  - det andet emblem

Emblemet måler 19,5 mm i bredden og 16 mm i højden. Sikkerhedskæden ender i en nål med årstallet for afsluttet kursus.

Rødkilde Højskole

Rødkilde Højskole på Møn var forskole for sygeplejeelever i perioden 1936 til 1981. Læs mere.

Emblemet er fremstillet af sølvsmed Elsebeth Strandnæs, der var søster til en højskolelærer på Rødkilde Højskole, Johny Hougaard.

De første nåle var meget dyre, men de blev senere fremstillet, så det var overkommeligt for eleverne at købe dem.

Med købet fulgte et vers af højskolelærer Jørgen Bukdahl ved Askov Højskole. Det er et vers fra et længere digt, ”Vedbend man finder mellem is og sne”. Det blev skrevet, efter at digteren havde besøgt Rødkilde ved åbningen af sygeplejeforskolen.

Ved ganske særlige lejligheder blev vedbendbladet fremstillet i guld. Blandt andet fik Dansk Sygeplejeråds tidligere formand 1941-67, Maria Madsen, et eksemplar. Maria Madsen var i perioden 1936-46 forstander på Rødkilde Højskole, de første fem år sideløbende med sit hverv som formand. . Under krigen cyklede hun frem og tilbage mellem Møn og København.

Læs mere om Maria Madsen

Den ældste nål

Rødkilde Højskole - det første emblem

Emblemet måler 26 mm i bredden og 23,5 mm i højden.

Den nyere nål

Rødkilde Højskole - det andet emblem

Børkop Højskole

Børkop Højskole fungerede som sygeplejeforskole i perioder, 1943 – 1946 og 1949 – 1978. Det er oplyst, at emblemet kun blev brugt i den første periode. Læs mere.

Emblemet er kvadratisk med skrå hjørner og er fremstillet i sølv. Motivet er en hånd, der holder Florence Nightingale lampen.

Emblem fra Børkop Højskole

Emblemet måler 21 x 21 mm.

Mariaforbundets sygeplejeforskole

Mariaforbundet startede i 1905 som en kristelig social studiekreds blandt unge kvinder af adelen og det bedre borgerskab.  Af langt større betydning var den kursus- og skolevirksomhed, som Mariaforbundet efterhånden skabte med bl.a. husholdningsskole og sygeplejeforskole i perioden 1957 til -74. 

Emblemet er i sterlingsølv med en emaljeret mariehøne og bogstavet M. 

Mariaforbundets emblem

Emblemet måler 28 x 4 mm. 

Danmarks Katolske Sygeplejerskeforbund

Forbundet blev stiftet i 1940.

Emblemets motiv er en Florence Nightingalelampe med kristusmonogrammet XP på toppen.

Emblem fra Danmarks katolske sygeplejerskeforening

Emblemet måler 21 mm i diameter.

Centralforeningen af HjemmeplejeVirksomheder

Centralforeningen repræsenterede arbejdsgiversiden i form af de mindre hjemmeplejevirksomheder, der fungerede ude i landet. Den eksisterede indtil kort efter kommunalreformen i 1970, hvor Kommunernes Landsforening overtog rollen som sygeplejerskernes arbejdsgiver på vegne af kommunerne.

Emblemet blev fremstillet efter en række tilløb fra sygeplejerskerne selv, der ønskede et identifikationsmærke, som skulle stå for kvalitet. Det har eksisteret i forskellige størrelser.

Emblemet er fremstillet i sølv med et malteserkors og bogstaverne C og S. Det blev udleveret af Centralforeningen og skulle leveres tilbage, når sygeplejersken forlod tjenesten. I 1929 blev det besluttet, at det skulle leveres tilbage ved overgang til anden livsstilling eller død, men ikke ved pensionering.

I 1919 var der en diskussion om sikkerheden ved emblemet, og det blev indskærpet, at sygeplejerskens uddannelse skulle kontrolleres inden udlevering.

Emblem fra Centralforeningen af Hjemmeplejevirksomheder

Emblemet måler 24 mm i diameter.

Armbind

Foreningen havde også armbind. I 1915 blev der fremstillet et emaljeskilt i emalje, der skulle sættes på et stivet armbind. Det blev afskaffet, fordi emaljen sprang af, hvorefter motivet i stedet blev vævet ind i armbindet.

Armbindsmærke fra Centralforeningen af Hjemmeplejevirksomheder

Hæderstegnet for XX Aars Tjeneste

I 1913 indstiftede Centralforeningen et hæderstegn for 20 års tjeneste ved hjemmesygeplejen. Det blev indstiftet med dronning Louises billigelse, og dronningen uddelte hæderstegnet første gang i 1913 i Helligaandshuset i København. Derefter uddelte hun det hvert andet år ved en audiens på Amalienborg.

Hæderstegn fra Centralforeningen af Hjemmeplejevirksomheder

Foreningen af Statsautoriserede Sygeplejersker

Foreningen blev stiftet i 1943 af privatansatte sygeplejersker, der var stærkt utilfredse med Dansk Sygeplejeråds virke for denne gruppe sygeplejersker.

Foreningen blev en oppositionsgruppe til Dansk Sygeplejeråd, og emblemet blev brugt til op i 1950erne. Tidligere formand for Dansk Sygeplejeråd, Kirsten Stallknecht, kan huske at have set det båret af enkelte natsygeplejersker på Rigshospitalet.

Emblemet er holdt i ”omvendte” farver af Dansk Sygeplejeråds emblem. Motivet er en æskulapstav i et kors. Motivet gav anledning til, at foreningen i folkemunde blev kaldt Slangeforeningen.

Foreningen fik i 1943 emblemet anerkendt af arbejdsdirektøren i København, når sygeplejerskerne var tilknyttet den kommunale arbejdsanvisning.

Emblem fra Foreningen af Statsautoriserede Sygeplejersker

Emblemet måler 30 mm i diameter.

Dronning Louises Børnehospital

Dronning Louises Børnehospital er i 1928 af Dansk Sygeplejeråd nævnt som et specialhospital, der kunne give noget af sygeplejerskeuddannelsen. Hospitalet gav også en del af barneplejerskeuddannelsen. Uddannelsen på hospitalet var toårig og bestod af teori og praktik. Alle fag blev afsluttet med en eksamen.

Efter den toårige uddannelse på hospitalet kunne man supplere til færdiguddannet barneplejerske ved at tage et halvt års praktisk arbejde med raske børn i en daginstitution og et halvt år på en døgninstitution.

Man kunne også starte som sygeplejeelev på 2. års niveau. Denne ordning ophørte med de ændrede lovregler om sygeplejersker i 1956, som blev fulgt op af Kgl. anordning om sygeplejerskeuddannelsen i 1958.

Emblem fra Dronning Louises Børnehospital

Emblemet måler 24,5 mm i bredden og 24,5 mm i højden.

Dameafdelingen under Dansk Røde Kors

Dameafdelingen under Dansk Røde Kors blev stiftet omkring 1900. Formålet var oprindeligt at

  • Yde støtte til uddannelse som sygeplejerske
  • Fremstille linneddepoter til krigsbrug
  • Holde samaritterkurser.

Emblem fra Dameafdelingen under Dansk Røde Kors

Emblemet måler 26,5 mm i diameter.