Sygehus og skoleemblemer – Bornholms Amt

Samlingen indeholder fem emblemer fra Bornholm.

Emblemer fra Bornholms Amt

Sygeplejerskeuddannelsens historie kan deles op i tre hovedperioder

  • Perioden frem til 1933 hvor sygeplejerskerne fik statsautorisation. Inden da blev sygeplejerskerne uddannet på landets sygehuse. Dansk Sygeplejeråd havde som betingelse for medlemskab, at en sygeplejerske skulle have i alt tre års uddannelse. 
  • Perioden frem til 1958-reformen, hvor Sundhedsstyrelsen overtog godkendelse af sygehusene som uddannelsessteder. 
  • Perioden efter 1958-reformen, hvor sygeplejerskeuddannelsen blev lovreguleret med Kgl. anordning om sygeplejerskeuddannelsen 1957. Den påbød, at der blev oprettet sygeplejeskoler i hele landet.

Indtil 1958 er uddannelsesemblemer altså sygehusemblemer, der viser, hvilket sygehus sygeplejersken var uddannet på. Efter 1958 bliver emblemerne til skoleemblemer, der ofte bærer navnet ”sygeplejeskole” eller skolens initialer.

Alle oplysninger om sygehusene er hentet fra ”Det danske sygehusvæsen” I og II, udgivet af Sygehusinspektørforeningen i anledning af foreningens 50 års jubilæum den 23. juni 1962.

Aakirkeby Sygehus

Aakirkeby Sygehus blev oprettet i 1898 under navnet de Forenede Kommuners sygehus i Aakirkeby. Ved indvielsen havde sygehuset tre stuer med plads til fem patienter.

Aakirkeby Sygehus er optaget på listen over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 havde godkendt til at give en toårig uddannelse. Det vil sige, at eleverne skulle supplere et år yderligere for at opnå medlemskab af Dansk Sygeplejeråd.

Motivet er kirken i Aakirkeby. Sygeplejerskeuddannelsen og dermed også emblemet ved Aakirkeby Sygehus ophørte i 1962.

 Emblem fra Aakirkeby Sygehus
Emblemet måler 24 mm i diameter.

Bornholms Amtssygehus

Bornholms Amtssygehus blev taget i brug 1892 med i alt 38 sengepladser, og det er løbende blevet udbygget siden.

Emblemet blev anvendt indtil 1958 og udleveret ved dimissionen efter afsluttet eksamen.

Motivet er Hammershus Slotsruin.

Emblem fra Bornholms Amtsygehus
Emblemet er graveret GJ 1945 og måler 19 mm i diameter.

Bornholm Amts Sygeplejeskole

Bornholm Amts Sygeplejeskole blev etableret 1958 som følge af Kgl. anordning om sygeplejerskeuddannelsen. De første elever blev optaget 2.1.1959 efter at have gennemgået forskolen på Rødkilde Højskole på Møn.

Emblemet blev udleveret efter afsluttet forskole og inden første praktik.

Emblemet var i brug fra 1958 til ca. 1993, hvor man diskuterede et nyt logo for amtet.

Motivet er en grif, det vil sige en lindorm. Griffen var Bornholms Amts våben.

Emblem fra Bornholms Amts Sygeplejeskole
Emblemet måler 24 mm i højden og 19,5 mm på det bredeste sted.

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Med dannelsen af Bornholms Regionskommune 1. januar 2003 ændrede skolen navn til Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. På Bornholm var sygehjælperuddannelsen siden 1973 placeret på sygeplejeskolen, og da uddannelserne som henholdsvis social- og sundhedshjælper og -assistent blev vedtaget i 1989, blev de også organiseret i samme regi som sygeplejerskeuddannelsen.

Emblemet blev udleveret til de nyuddannede sygeplejersker. social- og sundhedshjælpere og -assistenter i perioden 2003 til 2006.

Motivet var fortsat griffen fra amtsvåbenet. 

Emblem fra Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Emblemet måler 26 mm i højden og 19 mm i bredden.

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Da skolen overgik til staten i 2006, kunne skolen ikke længere benytte regionskommunens logo og våbenskjold. Der blev derfor udarbejdet et nyt logo og emblem, der symboliserer skolens organisationsplan. Det bliver også tolket som et træ eller som blodbaner.

Emblemet bliver udleveret til de nyuddannede sygeplejersker. social- og sundhedshjælpere og -assistenter og er fortsat i brug.

Emblem fra Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Emblemet måler 26 mm i diameter.