Sygehus- og skoleemblemer – de private/religiøse sygehuse

I det 19. århundrede drev diakonissestiftelserne og katolske ordner op til 10% af hospitalsvæsenet, og de har haft stor betydning for udvikling af sygeplejerskeuddannelsen.

Emblemer fra de private hospitaler

Sygeplejerskeuddannelsens historie kan deles op i tre hovedperioder

  • Perioden frem til 1933 hvor sygeplejerskerne fik statsautorisation. Inden da blev sygeplejerskerne uddannet på landets sygehuse. Dansk Sygeplejeråd havde som betingelse for medlemskab, at en sygeplejerske skulle have i alt tre års uddannelse.
  • Perioden frem til 1958-reformen, hvor Sundhedsstyrelsen overtog godkendelse af sygehusene som uddannelsessteder.
  • Perioden efter 1958-reformen, hvor sygeplejerskeuddannelsen blev lovreguleret med Kgl. anordning om sygeplejerskeuddannelsen 1957. Den påbød, at der blev oprettet sygeplejeskoler i hele landet.

Indtil 1958 er uddannelsesemblemer altså sygehusemblemer, der viser, hvilket sygehus sygeplejersken var uddannet på. Efter 1958 bliver emblemerne til skoleemblemer, der ofte bærer navnet ”sygeplejeskole” eller skolens initialer.

Nedenfor skelnes ikke mellem sygehus- og skoleemblemer, men det er forsøgt vist, hvordan emblemernes udvikling har været på det enkelte sygehus og derefter overgangen til sygeplejeskole

Alle oplysninger om sygehusene er hentet fra ”Det danske sygehusvæsen” I og II, udgivet af Sygehusinspektørforeningen i anledning af foreningens 50 års jubilæum den 23. juni 1962.

Læs om de religiøse hospitalers rolle i dansk sygepleje  

Diakonissestiftelsen

I maj 1863 blev Den Danske Diakonissestiftelse indviet i Smallegade på Frederiksberg med Lousie Conring som forstanderinde. 10 år efter blev grundstenen lagt til den bygning, der fortsat rummer Diakonissestiftelsen på Peter Bangs Vej. De første søstres faglige uddannelse bestod hovedsagelig af praktisk læring, hvor en af søstrene gik foran for at vise, hvordan sengeredning og hygiejne skulle være. Først i 1879 da søster Sophie Zahrtmann, der efter nogle år som diakonisse i Strassburg kom til Diakonissestiftelsen, begyndte uddannelsen også at få et teoretisk indhold (3).

Diakonissestiftelsen er optaget på listen over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give den treårige sygeplejerskeuddannelse.

Læs mere om Diakonissestiftelsen 

Motivet er diakonissestiftelsernes due. Duen er hentet fra beretningen om Noahs ark i 1. Mosebog kap. 6-9. Der står, at Gud besluttede at udrydde alt liv på jorden, fordi menneskene var onde og destruktive. Han gjorde det - næsten. Kun Noah og hans familie fik lov til at leve.

Noah byggede en ark, et stort skib, hvor alle kunne opholde sig, mens syndfloden rasede. Da den var ovre, udsendte Noah en due for at lede efter fast land. Efter andet forsøg kom duen tilbage med et olivenblad i næbbet. Den havde fundet liv på jorden; der er fast grund at bygge på: den kristne tro.

På nålen er duen med olivenbladet et symbol på den kristne tro. Den runde ring omkring duen er tegnet på Guds uophørlige kærlighed.

Ringens farve betegner den uddannelse, man har taget på Diakonissestiftelsen. 

Emblemet har været i brug siden 1942 og anvendes fortsat. Det blev oprindelig givet ved afslutningen af uddannelsen, men senere blev det udleveret ved begyndelsen af praktikken efter Teori 1. Udleveringen sker ved en særlig ceremoni, nålefesten.

Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole blev lagt sammen med Frederiksberg Sygeplejeskole. Nu er Diakonissestiftelsen omdannet til University College Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole.

Der er to varianter i samlingen. Størrelse og motiv er ens, men det ældste emblem har en fin sikkerhedskæde. Giveren blev færdiguddannet 1951.

Det ældre emblem

Emblem fra Diakonissestiftelsen

Det senere emblem, som fortsat er i brug

Emblem fra Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole
Begge emblemer måler 27,5 mm i diameter.

Sankt Lukas Stiftelsens Hospital

Sankt Lukas Stiftelsen blev etableret år 1900. Fra første dag drev Sankt Lukas Stiftelsen et hospital i Nørre Allé. I 1932 oprettedes et nyt diakonissehus og et hospital på Bernstorffsvej i Hellerup.

Uddannelsen stammer dog helt tilbage fra 1898, og der blev ud over søstereleverne også optaget civile sygeplejeelever. Det stoppede ved slutningen af første verdenskrig, men i 1945 blev der igen taget civile elever ind.

Sankt Lukas Stiftelsen er optaget på listen over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give den treårige sygeplejerskeuddannelse.

Emblemet har grundlæggende altid haft det samme motiv, diakonissestiftelsernes due. Det blev første gang udleveret i 1948 og sidste gang til septemberholdet 1991. Det sidste hold gjorde deres uddannelse færdig på Hvidovre Sygeplejeskole, men bar Sankt Lukas emblemet.

I begyndelsen blev det rigtige emblem udleveret ved uddannelsens afslutning. Eleverne fik efter forskolen et midlertidigt emblem, hvor der stod Sankt Lukas Stiftelsens Sygeplejeskole.

Ved afslutningen var der en højtidelighed, hvor der indtil de allersidste år blev brugt et omarbejdet Florence Nightingale løfte, der kun angik faget.

Emblem fra Sankt Lukas Stiftelsens Hospital
Graveret: IL 15/11 53

Emblem fra Sankt Lukas Stiftelsens Hospital
Dette emblem er mørkere blå end det forrige, men med samme type bogstaver. Det har ikke sikkerhedskæde og er ikke graveret. Der er ingen oplysninger om dette emblem. Samme mål som det foregående.

Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen

De senere emblemer bærer teksten Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen. Det kan hænge sammen med uddannelsesreformen 1958, hvor der blev etableret sygeplejeskoler.

Der er lidt varianter i den blå baggrundsfarve, nogle er lidt lysere blå end det viste.

Emblem fra Sankt Lukas Stiftelsens Sygeplejeskole
Et er graveret 1971, andre er ikke graverede.

Emblemet måler 25,5 mm i diameter.

Sct. Joseph Stiftelsen

Sct. Joseph-søstrene kom til Danmark i 1896 for at stifte et hospital. Der gik 14 år, før det blev muligt, og det åbnede i Griffenfeldtsgade i 1876 med kun seks senge. Men hospitalet blev regelmæssigt udvidet, og i 1906 havde sygehuset over 300 senge.

Indtil Søster Benedicte Ramsing 1939 blev tilknyttet sygeplejerskeuddannelsen på Sct. Joseph Stiftelsen, lignede elevuddannelsen uddannelserne på andre hospitaler. Med søster Benedicte undergik uddannelsen en gennemgribende udvikling med udbygning af den teoretiske undervisning.

Læs mere om uddannelsen på Sct. Joseph Hospital og søster Benedicte

Der er tre forskellige emblemer i Dansk Sygeplejehistorisk samling.

Sct. Joseph Hospital

Emblemet med liljerne fandtes i to størrelser. Et lille, der kunne bæres ved kraven, og et større der kunne bæres på brystlommen. Museet har kun det store. Emblemet blev brugt frem til 1958.

Emblemet blev udleveret, når eleverne skulle i praktik, så man kunne se, hvor de kom fra. Ikke al praktik kunne gives på Sct. Joseph Hospital.

Emblem fra Sct. Joseph Hospital
Emblemet måler 23 mm i diameter.

Sct. Josephs Sygeplejeskole

Emblemet blev kaldt elevnålen og blev brugt 1958 – 1977, hvor skolen lukkede. Eleverne fik nålen efter endt forskole ved ”kappefesten”, hvor de første gang fik kappe på.  Kappen havde betydning for elevens placering i systemet. Under forskoleelevernes praktik på afdelingerne havde de ikke kappe på. Når man blev førsteårs elev, fik man kappe, og efter endt uddannelse fik kappen et blåt bånd på. Kappen blev først afskaffet med det hold, der startede forskole i 1971.

Elevnålen havde særlig betydning for identifikation af Sankt Joseph-eleverne (josefinerne), når der var i praktik uden for stiftelsens eget hospital.

Det er fortalt, at søster Benedicte ikke brød sig om bøjede liljer, så derfor blev emblemet ændret.

Emblem fra Sct. Joseph Sygeplejeskole
Emblemet måler 23,5 mm i diameter.

Deus Lux Mea Est

Ved den afsluttende eksamen fik eleverne emblemet med teksten ”Deus Lux Mea Est”, Gud er mit lys. Emblemet har en sikkerhedskæde med årstal for afslutning af uddannelsen.

I den yderste rand ses på mørkeblå baggrund en stiliseret lilje i guld. Liljen er Sct. Josephs symbol, et symbol på renhed. Det kan også tydes som den franske lilje, Sct. Josephsøstrenes kongregation opstod i Frankrig.

Nederst ses også på mørkeblå baggrund den gamle model af Florence Nightingale’s lampe. En sådan i grøn keramik (skabt af Vibeke Ramsing, søster til Benedicte Ramsing) fik alle nyuddannede sygeplejersker. De aflagde Florence Nightingaleløftet med den tændte lampe i hånden.

I det røde midterparti skiller Kristus monogrammet i guld fladen i fire felter. Monogrammet er forskudt, så det danner et kors. I hvert af de fire felter er en blå cirkel omkranset af guld med bogstaverne SJHS på blå baggrund. Bogstaverne står for Sct. Josephs Hospitals Sygeplejeskole.

Teksten Deus Lux Mea Est er et citat fra det gamle testamente, Mikas’ bog kapitel 7 vers 8.

Emblem fra Sct. Joseph Sygeplejeskole med teksten Deus Lux Mea Est

Emblemet måler 16,5 mm i diameter.