Sygehus- og skoleemblemer - Frederiksborg Amt

I Frederiksborg Amt er der blevet uddannet sygeplejersker ved flere sygehuse. Med Kgl. anordning om sygeplejerskeuddannelsen 1958 blev uddannelsen samlet på sygehuset i Hillerød.

Emblemer fra Frederiksborg Amt

Sygeplejerskeuddannelsens historie kan deles op i tre hovedperioder

  • Perioden frem til 1933 hvor sygeplejerskerne fik statsautorisation. Inden da blev sygeplejerskerne uddannet på landets sygehuse. Dansk Sygeplejeråd havde som betingelse for medlemskab, at en sygeplejerske skulle have i alt tre års uddannelse.
  • Perioden frem til 1958-reformen, hvor Sundhedsstyrelsen overtog godkendelse af sygehusene som uddannelsessteder.
  • Perioden efter 1958-reformen, hvor sygeplejerskeuddannelsen blev lovreguleret med Kgl. anordning om sygeplejerskeuddannelsen 1957. Den påbød, at der blev oprettet sygeplejeskoler i hele landet.

Indtil 1958 er uddannelsesemblemer altså sygehusemblemer, der viser, hvilket sygehus sygeplejersken var uddannet på.

Efter 1958 bliver emblemerne til skoleemblemer, der ofte bærer navnet ”sygeplejeskole” eller skolens initialer.

Alle oplysninger om sygehusene er hentet fra ”Det danske sygehusvæsen” I og II, udgivet af Sygehusinspektørforeningen i anledning af foreningens 50 års jubilæum den 23. juni 1962.

Frederiksborg Amts Sygehuse

Det vides, at emblemet har været anvendt i 1922, men der foreligger ikke andre oplysninger om, i hvilket tidsrum det har været brugt, eller hvor udbredt det har været i amtet.

Motivet er Frederiksborg Slot i Hillerød.

Emblem fra Frederiksborg Amts Sygehuse

Emblemet måler 33 mm vandret og 23 mm lodret, og er fremstillet af hofjuveler P. Hertz i København.

Sygehuset Hillerød

Det første hospital i Hillerød blev oprettet i 1726 og havde nærmest karakter af fattiganstalt og hjem for spedalske. I 1759 blev der oprettet et sygehus for hele Frederiksborg Amt i Møllestræde. Det blev i 1884 afløst af et nyt hospital på Sdr. Banevej. I perioden 1939 til 1943 blev det nuværende hospital i Hillerød bygget. Da det blev indviet, var der 160 senge.

Emblemet er fra omkring 1950 og har en smal sølvrand med motiv i sølv.

Motivet på emblemet er Frederiksborg Amts våben, der blev godkendt ved Kgl. bestemmelse i 1936. På ydersiden af træerne står henholdsvis S og H. emblemet er udført hos juvelerfirmaet P. Hertz i København, der også laver Dansk Sygeplejeråds emblem.

Emblemet blev ved afslutningsfesten fæstnet på den nyuddannede sygeplejerskes forklæde af forstanderen på praktiksygehuset, og den uddannelsesansvarlige overrakte eksamensbeviset.

Emblem Hillerød Sygehus 1950
Emblemet måler lodret 25 mm og vandret 22 mm.

Frederiksborg Amts Centralsygehus

Det oprindelige sølvemblem blev efter 1958, da Kgl. anordning om sygeplejerskeuddannelsen trådte i kraft, ændret til rødt og guld. Årsagen var efter sigende, at amtets våben oprindeligt var udformet i rødt og forgyldt sølv.

 Emblem fra Frederiksborg Amts Centralsygehus
Emblemet måler lodret 25 mm og vandret 22 mm.

Frederiksborg Amts Sygeplejeskole

Frederiksborg Amts Sygeplejeskole ved Frederiksborg Amts Centralsygehus blev etableret i 1959, og det første emblem blev uddelt 30. august 1962.

Emblem Frederiksborg Amts Sygeplejeskole
Emblemet måler lodret 25 mm og vandret 22 mm.

Sygeplejeskolen Hillerød

 Emblem fra Sygeplejeskolen Hillerød
Emblemet måler lodret 25 mm og vandret 22 mm

Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød

Da amterne blev nedlagt i 2007, forsvandt også det gamle amtsvåben, og sygeplejeskolen måtte udvikle et nyt emblem. Resultatet er et hvidt emblem med guldcirkler med stiliserede engle svævende i midten. De skal symbolisere sygeplejerskers globale virkefelt.

Emblem fra Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød
Emblemet måler 34 mm i diameter.

Øresundshospitalet Helsingør

Øresundshospitalet i Helsingør blev grundlagt i 1794 og blev drevet for indtægter fra sundtolden. Da Øresundstolden ophørte i 1857, blev hospitalet overtaget af Helsingør Kommune.

Motivet er Helsingørs byvåben. Emblemet blev givet indtil 1960, da uddannelsen blev lagt sammen med Frederiksborg Amts Sygeplejeskole i Hillerød.

Emblemet blev overdraget efter 3 års uddannelse ved en fest i Folkets Hus i Helsingør med aflæggelse af Florence Nightingaleløftet.

Emblem fra Øresundshospitalet i Helsingør
Emblemet måler 31 mm i diameter.

Amts- og Bysygehuset i Frederikssund

Amts- og Bysygehuset i Frederikssund blev taget i brug i 1871 med 35 senge. Hospitalet blev afløst af Frederikssund Sygehus Dybendal, det nuværende Frederikssund Hospital.

Motivet er Frederikssunds daværende byvåben. Emblemet blev givet til eleverne efter endt prøvetid (6 måneder). Det vides, at det var i anvendelse i 1950’erne. Det er fremstillet hos hofjuveler P. Hertz i København.

Emblem fra Amts- og Bysygehuset i Frederikssund
Emblemet måler 28,5 mm i diameter.