Sygehus og skoleemblemer - Fyns Amt

Der er blevet uddannet sygeplejersker ved stort set alle sygehuse i Fyns Amt. De første indførte emblemer i 1940'erne.

Emblemer fra Fyns Amt

Sygeplejerskeuddannelsens historie kan deles op i tre hovedperioder

  • Perioden frem til 1933 hvor sygeplejerskerne fik statsautorisation. Inden da blev sygeplejerskerne uddannet på landets sygehuse. Dansk Sygeplejeråd havde som betingelse for medlemskab, at en sygeplejerske skulle have i alt tre års uddannelse.
  • Perioden frem til 1958-reformen, hvor Sundhedsstyrelsen overtog godkendelse af sygehusene som uddannelsessteder.
  • Perioden efter 1958-reformen, hvor sygeplejerskeuddannelsen blev lovreguleret med Kgl. anordning om sygeplejerskeuddannelsen 1957. Den påbød, at der blev oprettet sygeplejeskoler i hele landet.

Indtil 1958 er uddannelsesemblemer altså sygehusemblemer, der viser, hvilket sygehus sygeplejersken var uddannet på. Efter 1958 bliver emblemerne til skoleemblemer, der ofte bærer navnet ”sygeplejeskole” eller skolens initialer.

Alle oplysninger om sygehusene er hentet fra ”Det danske sygehusvæsen” I og II, udgivet af Sygehusinspektørforeningen i anledning af foreningens 50 års jubilæum den 23. juni 1962.

Der har været en form for hospital i Odense siden 1539, hvor Christian den tredje stiftede Gråbrødre Hospital i de bygninger, der havde tilhørt det nedlagte Gråbrødre Kloster. I 1862 blev der åbnet et hospital i Albanigade med 80 senge. I 1912 åbnede Odense Amts og Bys Sygehus, der lagde grunden til det, der i dag er Odense Universitetshospital.

Odense Amts og Bys Sygehus uddannede sygeplejeelever fra sygehusets start i 1912. Sygehuset er optaget i den liste over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 havde godkendt til at give den treårige uddannelse.

Odense Bys og Amts Sygehus

Det er oplyst, at det blev brugt sidst i1930erne, og det ses på fotografier af sygeplejelever i 1940'erne. De har dermed fået det i løbet af uddannelsen, sandsynligvis efter bestået prøvetid. 

Emblem fra Odense Amts og Bys Sygehus

Emblemet måler 23 mm i diameter.

Odense Bys og Amts Sygehus 

Emblemet var i brug i perioden 1947 til 1951. Det blev givet efter afsluttet forskole og før første praktikperiode. Forskolen blev indført i Odense i 1951, men blev formelt først et krav med Kgl. anordning om sygeplejerskeuddannelsen i 1958.

Motivet er Knud den Hellige med domkirken i baggrunden.

Emblem fra Odense Amts og Bys Sygehus

Emblemet måler 29 mm i højden og 21,5 mm på det bredeste sted.

Odense Amts og Bys Sygehus

Emblemet har været i brug i perioden 1952 til ca. 1960. Det blev overrakt lige før første praktik.

Motivet er Odense liljen i guld.

Emblem fra Odense Amts og Bys Sygehus

Emblemet måler 25 mm i diameter.

Odense Amts og Bys Sygehus Sygeplejeskolen

Der er ingen oplysninger om dette emblem, men det er med al sandsynlighed indført med oprettelsen af sygeplejeskolen ved Odense Amts og Bys Sygehus 1958. 

Emblem fra Odense Amts og Bys Sygehus Sygeplejeskolen

Emblemet måler 27,5 mm i diameter.

Sygeplejeskolen Odense

Emblemet blev anvendt i perioden 1970 – 1989. Det blev givet inden første praktikperiode ved en klassehøjtidelighed.

Motivet er Fyns Amt med angivelse af de større byer og Odense markeret med et rødt kvadrat.

Emblem fra Sygeplejeskolen Odense

Emblemet måler 30 mm i diameter.

Sygeplejeskolen Odense

 Emblemet blev anvendt fra 1990.

Motivet er tre egeblade i guld.

Emblem fra Sygeplejeskolen Odense

Emblemet måler 28 mm i diameter. 

Svendborg Amts og Bys Sygehus Elevforening

Det første sygehus i Svendborg blev bygget i 1874 ved Assistens Kirkegård med fem værelser til i alt fem patienter. Derudover var der en bygning beregnet som kolerahus for de smittede søfolk, der måtte komme til byen.

I 1891 blev et nyt sygehus taget i brug, der blev grundlaget for det senere Svendborg Centralsygehus. Ved indvielsen var der 33 sengepladser med plads til yderligere 14 på loftet.

Svendborg Sygehus er optaget på listen over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give en treårig uddannelse.

Emblemet blev anvendt fra 1941 , hvor elevforeningen  blev stiftet. Eleverne kunne købe det efter afsluttet prøvetid.

Motivet er vand i form af bølgede sølvstriber og et slot i sølv med måne og stjerne mellem slottets tårne.

Emblem fra Elevforeningen Svendborg Amtssygehus

Emblemet måler 21 mm i diameter.

Svendborg Centralsygehus Elevforening

Emblemet blev anvendt i 1950’erne. Motivet er det samme som i elevforeningens emblem ovenfor, men bogstaverne er ændret.

Emblem fra Elevforeningen Svendborg Centralsygehus

Emblemet måler 21 mm i diameter.

Sygeplejeskolen Svendborg Amt

Emblemet blev anvendt 1961 – 1971. Det blev givet ved afslutning af uddannelsen.

Motivet er Svendborg Amts våben med et skib som centrum og stilfigurer uden om.

Emblem fra Sygeplejeskolen Svendborg Amt

Emblemet måler 21 mm i højden og 20 mm på det bredeste sted.

 

Sygeplejeskolen Svendborg

Emblemet blev brugt i perioden 1971 til 1977.  

Motivet er Fyns Amt med angivelse af de større byer og Svendborg markeret med et rødt kvadrat.

Emblem fra Sygeplejeskolen Svendborg

Emblemet måler 30 mm i diameter.

Sygeplejeskolen Svendborg

Emblemet er anvendt fra 1977 og frem. Det blev givet ved begyndelsen af første praktikperiode.

Motivet er tre egeblade i guld.

Emblem fra Sygeplejeskolen Svendborg

Emblemet måler 27,5 mm i diameter.

Ringe Sygehus

Det første sygehus i Ringe blev bygget i 1885. det blev i 1925 afløst af et nybygget sygehus med 46 senge. I 1942 blev sygehuset udvidet til at rumme yderligere 40 senge.

Sygehuset er optaget på listen over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give en toårig uddannelse. Det betød, at eleven skulle supplere et år på et andet sygehuse for at blive optaget som medlem af Dansk Sygeplejeråd.

Emblemet blev anvendt indtil 1958.

Emblem fra Ringe Sygehus

Emblemet måler 21,5 mm i diameter.

Assens Sygehus

Det første sygehus i Assens blev taget i brug i 1853. I 1892 blev det afløst af et nybygget sygehus med 12 senge og plads til fire reservesenge på loftet. Personalet bestod af 1 læge, 1 økonoma, 2 sygeplejersker, 1 sygehuskarl og en vågekone.

Det vides, at der i 1909 var ansat 3 sygeplejersker, 1 sygeplejeelev og 3 nattevagter.  Så der er blevet uddannet sygeplejersker på Assens Sygehus siden begyndelsen af 1900-tallet.

Assens Sygehus er optaget på listen over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give en treårig uddannelse.

Emblemet blev anvendt i 1940’erne. Der er to varianter.

Emblem fra Assens Amtsygehus
Emblemet måler 19 mm i diameter.

Emblem fra Assens Amtsygehus

Emblemet måler 15 mm i diameter.

Faaborg Sygehus

Faaborg Sygehus blev taget i brug i 1891 med 20-25 senge. Der var ansat 1 læge, 2 sygeplejersker, 1 pige og en karl.

Faaborg Sygehus er optaget på listen over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give en treårig uddannelse.

Enmlemet blev taget i brug i 1939, da sygehusets elevforening blev stiftet. En sygeplejerske, der blev uddannet på Faaborg Sygehus i 1937, har oplyst, at det var en ung reservelæge, Henrik Køster, der medvirkede til, at emblemet blev fremstillet.

Motivet er Faaborgs gamle byvåben med bølger markeret med guldlinjer. Øverst et blåt kirketag med guldkant og kors. Nedenunder et fæstningsværk med guldkanter og blå port.

Emblem fra Faaborg Sygehus

Emblemet måler 19 mm i diameter.

Middelfart Amts og Bys Sygehus

Middelfart Sygehus blev taget i brug i 1919 med 42 sengepladser. I 1960’erne blev det afløst af et nybygget sygehus.

Middelfart Sygehus er optaget på listen over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give en treårig uddannelse.

Emblemets motiv er Middelfart byvåben med en tremaster skonnert .

Det blev taget i brug ved stiftelsen af sygehusets elevforening i 1940.

Emblem fra Elevforeningen Middelfart Amt og Bys Sygehus

Emblemet måler 22,5 mm i diameter.

Nyborg Sygehus

Der har været forskellige former for sygehuse i Nyborg siden 1830, hvor der på etagen over fattiggården var indrettet sygestuer. I 1878 blev Nyborg sygehus taget i brug .

Der er to emblemer fra Nyborg Sygehus, og det første blev taget i brug i 1941.

Motivet er en borg med en blå himmel, en stjerne og en halvmåne.

Emblem fra Nyborg Sygehus

Om det andet er oplyst, at giveren blev uddannet på Nyborg Sygehus 1956-1959.
En besøgende på museet har oplyst, at det også var i brug i hendes elevtid 1953-56.

Emblem fra Nyborg Sygehus
Emblemet måler 21 mm fra spids til spids.

Nyborg Sygehus

 

Emblemet måler 25 mm i højden og 26 mm på det bredeste sted.

Rudkøbing Sygehus Elevforening

Rudkøbing Sygehus blev taget i brug i 1859 med 18 senge og to celler til sindssyge.

Emblemet blev anvendt indtil 1960.

Emblem fra Elevforeningen Rudkøbing Amts Sygehus

Emblemet måler 21 mm i diameter.

University College Lillebælt

Efter regionsdannelsen i 2007 blev sygeplejerskeuddannelserne i Vejle, Odense og Svendborg lagt sammen, først som Center for Videregående uddannelser, derefter som professionshøjskole, University College Lillebælt.

Emblem fra University College Lillebælt
Emblemet måler 24 mm i diameter.