Sygehus og skoleemblemer – Københavns Amt

Der er blevet uddannet sygeplejersker ved alle sygehuse i Københavns Amt, men vi ved ikke, hvornår de første emblemer blev indført.

Emblemer fra Københavns Amt

Alle oplysninger om sygehusene er hentet fra ”Det danske sygehusvæsen” I og II, udgivet af Sygehusinspektørforeningen i anledning af foreningens 50 års jubilæum den 23. juni 1962.

Sygeplejerskeuddannelsens historie kan deles op i tre hovedperioder

  • Perioden frem til 1933 hvor sygeplejerskerne fik statsautorisation. Inden da blev sygeplejerskerne uddannet på landets sygehuse. Dansk Sygeplejeråd havde som betingelse for medlemskab, at en sygeplejerske skulle have i alt tre års uddannelse.
  • Perioden frem til 1958-reformen, hvor Sundhedsstyrelsen overtog godkendelse af sygehusene som uddannelsessteder.
  • Perioden efter 1958-reformen, hvor sygeplejerskeuddannelsen blev lovreguleret med Kgl. anordning om sygeplejerskeuddannelsen 1957. Den påbød, at der blev oprettet sygeplejeskoler i hele landet.

Indtil 1958 er uddannelsesemblemer altså sygehusemblemer, der viser, hvilket sygehus sygeplejersken var uddannet på. Efter 1958 bliver emblemerne til skoleemblemer, der ofte bærer navnet ”sygeplejeskole” eller skolens initialer.

Sct. Elisabeth Hospital

Sct. Elisabeth Hospital blev opført på Amager af Elisabeth-søstrenes kongregation og blev indviet 1905. Hospitalet modtog patienter på det offentliges regning fra Københavns amtsrådskreds på Amager og fra Københavns Kommune. Senere blev hospitalet overtaget af Københavns Amt.

Museet har et eksemplar af emblemet, men ikke oplysninger om hvornår det er blevet brugt. Emblemets motiv viser Den Hellige Elisabeth af Thüringen, en af sygeplejens store helgener. Hun levede 1207-1231.

Hvis du har oplysninger om emblemet, så skriv dem i kommentarfeltet nedenfor.

Sygeplejemuseet har kun et eksemplar, der er meget ramponeret. Hvis du har et emblem i finere stand, og som du vil donere til museet, så skriv en mail her 

Emblem fra Sankt Elisabeth Hospital
Emblemet måler 22 mm i diameter.

Københavns Amts Sygehus på Frederiksberg (F)

Københavns Amts Sygehus på Frederiksberg blev taget i brug i 1893 og havde den gang 100 sengepladser. Det blev senere udvidet flere gange, og i 1839 blev det solgt til Frederiksberg Kommune. Hospitalet blev en del af Frederiksberg Hospital og blev henlagt til Frederiksberg Hospitals epidemiafdeling.

Museet har et eksemplar af emblemet. Det er udformet som emblemet fra Gentofte Amtssygehus, men har et F i stedet for et G.

Emblem fra Københavns Amts Sygehus på Frederiksberg 

Emblemet måler 28 mm i diameter.

København Amts Sygehus i Gentofte

København Amts Sygehus i Gentofte blev taget i brug i 1927 med ca. 300 senge. Samme år startede sygehuset uddannelse af sygeplejersker. Emblemet har været i brug indtil 1972. På det tidspunkt blev sygeplejeskolen på Københavns Amts Sygehus i Glostrup oprettet, og der blev udformet et nyt fælles emblem. Amtssygehuset i Gentofte ophørte med at uddanne sygeplejersker i 1991, da den blev slået sammen med Sygeplejeskolen i Herlev.

Læs om indvielsen af Amtssygehuset i Gentofte den 6. januar 1927 i Tidsskrift for Sygepleje nr. 1 1927   

Emblem fra Københavns Amt Gentofte Sygehus

 Emblemet måler 28 mm i diameter.

Sygeplejeskolen i Glostrup

Sygeplejeskolen i Glostrup blev oprettet i 1958 samtidigt med, at Amtssygehuset i Glostrup blev taget i brug. Skolen blev oprettet som følge af Kgl. Anordning om sygeplejerskeuddannelsen i 1957, der medførte, at det ikke længere var det enkelte sygehuse, der uddannede sygeplejeelever. Der blev i stedet etableret sygeplejeskoler ved de større uddannelsessteder.

Amtssygehuset i Glostrup ophørte med at optage sygeplejeelever i 1990, da den blev slået sammen med Sygeplejeskolen i Herlev.

Emblem fra Sygeplejeskolen i Glostrup 

Emblemet måler 28 mm i diameter.

Københavns Amts Sygeplejeskole

Da sygeplejeskolen ved Amtssygehuset i Glostrup blev oprettet, fik Glostrup- og Gentofteskolerne et fælles emblem.

Emblemet blev givet ved afslutningen af uddannelsesforløbet, hvor der blev afholdt en reception. Emblemet blev overrakt af forstanderinden.

Emblem fra Københavns Amts Sygeplejeskole

Emblemet måler 24 mm i diameter

Herlev

Københavns Amt Centralskolen

Sygeplejeskolen i Herlev blev oprettet i 1972 og officielt indviet i 1974. Emblemet symboliserer med de tre buer de tre uddannelser på skolen: Sygeplejeuddannelsen, radiografuddannelsen og sygehjælperuddannelsen.

Dette emblem var i brug 1975 – 1981. 

Emblem fra Københavns Amt Centralskolen

Emblemet måler 26 mm i diameter.

Københavns Amt Centralskolen

Det sølvfarvede emblem blev afløst af et farvet emblem med sølvkant. Det var i brug 1981-1992

Emblem fra Københavns Amt Centralskolen

Emblemet måler 26 mm i diameter.

Københavns Amt Sygeplejeskolen

I 1991 blev Centralskolen i Herlev lagt sammen med sygeplejeskolerne ved Glostrup og Gentofte Amtssygehuse og Sankt Lukas Stiftelsen. De sidste elever fra Sankt Lukasstiftelsen gjorde deres uddannelse færdig ved sygeplejeskolen i Herlev, men de bar Sankt Lukas emblemet.

Emblem fra Københavns Amt  Sygeplejeskolen 

Emblemet måler 26 mm i diameter.

Københavns Amt Sygepleje- og Radiografskole

Formentlig indført og brugt efter nedlæggelsen af sygehjælperuddannelsen.

Emblem fra Københavns Amt  Sygepleje- og Radiografskole

Emblemet måler 26 mm i diameter.

Sygeplejerskeuddannelsen Herlev

Formentlig fremstillet og brugt efter flytning af radiografuddannelsen.

Emblem fra Sygeplejerskeuddannelsen Herlev
Emblemet måler 26 mm i diameter.