Sygehus- og skoleemblemer - Nordjyllands Amt

Der er blevet uddannet sygeplejersker på stort set alle sygehusene i Nordjyllands amt. Aalborg Amtssygehus begyndte at bruge emblem i 1940'erne, og det er usikkert, hvornår de andre indførte deres.

Emblemer fra Nordjyllands Amt

Sygeplejerskeuddannelsens historie kan deles op i tre hovedperioder  

  • Perioden frem til 1933 hvor sygeplejerskerne fik statsautorisation. Inden da blev sygeplejerskerne uddannet på landets sygehuse. Dansk Sygeplejeråd havde som betingelse for medlemskab, at en sygeplejerske skulle have i alt tre års uddannelse.
  • Perioden frem til 1958-reformen, hvor Sundhedsstyrelsen overtog godkendelse af sygehusene som uddannelsessteder.
  • Perioden efter 1958-reformen, hvor sygeplejerskeuddannelsen blev lovreguleret med Kgl. anordning om sygeplejerskeuddannelsen 1957. Den påbød, at der blev oprettet sygeplejeskoler i hele landet.

Indtil 1958 er uddannelsesemblemer altså sygehusemblemer, der viser, hvilket sygehus sygeplejersken var uddannet på. Efter 1958 bliver emblemerne til skoleemblemer, der ofte bærer navnet ”sygeplejeskole” eller skolens initialer.

Alle oplysninger om sygehusene er hentet fra ”Det danske sygehusvæsen” I og II, udgivet af Sygehusinspektørforeningen i anledning af foreningens 50 års jubilæum den 23. juni 1962.

Aalborg

Siden 1799 har der været forskellige former for sygehuse i Aalborg. Først et garnisonshospital, og i 1817 et civilt sygehus, der skulle bruges til indlæggelse af tyende og behandling af patienter med veneriske sygdomme.

I 1881 blev et nyt sygehus for Aalborg Amt og By taget i brug med plads til 50 patienter, og sygehuset blev udvidet i årene efter. I 1911 ophørte sygehusfællesskabet mellem Aalborg By og amtet, hvorefter der var både et kommunehospital og et amtssygehus i byen.

Aalborg Amtssygehus

Aalborg Amtssygehus blev taget i brug 1911 med 136 sengepladser. Det blev bygget ved Hobrovej og danner grunden til det nuværende Aalborg Sygehus Syd.

Læs om sygeplejen og sygeplejerskeuddannelsen på Amtssygehuset i Aalborg 1915 - artikel i Tidsskrift for Sygepleje samme år

Aalborg Amtssygehus er optaget på listen over de sygehuse, Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give den treårige uddannelse. I 1958 oprettedes en sygeplejeskole som følge af Kgl. anordning om sygeplejerskeuddannelsen.

Emblemet er med sikkerhed blevet brugt siden 1940. Da sygeplejeskolen startede, overtog man emblemet, der blev uddelt indtil 1973. Det blev overrakt ved en ”nålefest”.

Det er oplyst, at motivet er et spejlvendt A A S, en forkortelse for Aalborg Amtssygehus.

Emblem fra Aalborg Amtssygehus

Emblemet måler 23,5 mm i diameter.

Aalborg Kommunehospital

Aalborg Kommune overtog i 1911 det hospital, der siden 1881 var blevet drevet af amtet og byen som et sygehusfællesskab. Det lå i Urbansgade, og danner grunden til det nuværende Aalborg Sygehus Nord. Efter overtagelsen blev der i årene 1911 til 1914 gennemført store udvidelser og ombygninger, og hospitalet kom op på en kapacitet på 229 sengepladser. 

Aalborg Amtssygehus er optaget på listen over de sygehuse, Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give den treårige uddannelse.

Emblemet har muligvis været i brug før 1958. Samlingen har et, der graveret 1959. det kan tyde på, at dette emblem er udleveret til det første hold elever efter Kgl. anordning om sygeplejerskeuddannelsen. Aalborg Kommunehospital oprettede en sygeplejeskole i 1958. Emblemet blev uddelt sidste gang i 1973. Det blev overrakt ved en ”nålefest”.

Motivet er Aalborgs byvåben.

Emblem fra Aalborg Kommunehospital  

Emblemet måler 23 mm i diameter.

Aalborg Sygeplejeskole

De to hospitalsskoler i Aalborg blev lagt sammen i 1973.

Emblemet var i brug fra 1973 /1974. Det blev uddelt efter første praktikperiode ved en ”nålefest”.

Motivet er konturen af Nordjylland med Aalborg markeret som by.

Emblem fra Aalborg Sygeplejeskole 

Emblemet måler 25 mm i diameter.

 

Amtssygehuset i Hobro

 

Emblemet er fra Amtssygehuset i Hobro. Formentlig har det været brugt i 1940'erne.

Emblem Hobro Amtssygehus

 

Hjørring

Det første sygehus i Hjørring blev i 1822 indrettet i et gammelt fugtigt pakhus. Det andet sygehus blev opført i 1832 havde plads til 26 senge. I 1891 blev et nyt sygehus taget i brug med plads til 51 patienter. Det blev senere udvidet og moderniseret i flere omgange.

Hjørring Amt og By Sygehus er optaget på listen over de sygehuse, Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give den treårige uddannelse.

Ifølge en notits i Tidsskrift for Sygepleje nr. 32 1938 fik Hjørring Amt og By Sygehus et emblem i 1938, som er beskrevet som "en Kombination af Amts- og Byvåben". Museet er ikke i besiddelse af dette emblem. 

Hjørring Centralsygehus    

Motivet er Hjørrings byvåben med Sct. Katharina og bogstaverne C og H. Det er oplyst, at det blev brugt som elevnål. Giveren af dette emblem er uddannet 1950-1953.

Emblem fra Hjørring Centralsygehus ca. 1950 

Emblemet måler 33 mm i bredden og 21,5 i højden.

Det næste emblem fra Hjørring Centralsygehus var i brug indtil 1958, og det var med sikkerhed i brug i 1945.

Motivet er Hjørrings Amts våben med en krone foroven med den kristne kongedatter Katharina, der af den romerske kejser Maxentius blev dømt til at radbrækkes på et hjul og siden halshugges. Amtsvåbnet har i det øverste felt rigsvåbnets ene løve, der symboliserer Jyllands løve. De ni hjerter i rigsvåbnet symboliserer de ni sysler, hvorfor Hjørring Amt optog et hjerte som tegn på et syssel, Vendsyssel. Nederst et felt med tre tårne, der symboliserer Jyllands nordspids og dermed de tre købstæder Hjørring, Skagen og Sæby.

Emblem fra Hjørring Centralsygehus ca. 1958 

Emblemet måler 32 mm i højden og 21 mm i bredden.

Hjørring Sygeplejeskole

Emblemets motiv er det samme som ovenfor, bare rundt.

Emblem fra Hjørring Amt Sygeplejeskole 

Emblemet måler 26 mm i diameter.

Frederikshavn Sygehus

Sygehuset i Frederikshavn blev taget i brug i 1909 med plads til 40 patienter.  Personalet bestod af en overlæge, en sygeplejeassistent, fire elever, en økonoma, fem piger og en karl. I 1929 blev sygehuset udvidet til 90 sengepladser. Senere fulgte yderligere udbygninger og moderniseringer.

Frederikshavn Sygehus er optaget på listen over de sygehuse, Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give den treårige uddannelse.

Der er to varianter af dette emblem, et stort og et lille.

Det store

Emblem fra Frederikshavn Elevforening - stort 

Emblemet måler 25 mm i højden og 22 mm på det bredeste sted.

Det lille

Emblem fra Frederikshavn Elevforening - lille 

Emblemet måler 16 mm i højden og 14 mm på det bredeste sted.

Brønderslev Sygehus

Det første sygehus i Brønderslev blev bygget i 1894 af Hjørring Amt. Det havde en hovedafdeling og en epidemiafdeling på hver 10 senge og en celle til sindssyge. I 1912 var sengekapaciteten udvidet til i alt 36 sengepladser, hvilket hurtigt blev for lidt. I 1914 blev et nybygget sygehus derfor taget i brug med i alt 62 senge. Siden blev sygehuset løbende udvidet. Da sygehuset i 1958 skulle etablere en sygeplejeskole som følge af Kgl. anordning om sygeplejerskeuddannelsen, måtte sygehuset for at følge uddannelsesreglerne også etablere en børneafdeling i en tidligere epidemiafdeling.

Hjørring Amt og By Sygehus er optaget på listen over de sygehuse, Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give den treårige uddannelse.

Motivet er et B og et S, der står for Brønderslev Sygehus.

Emblem fra Brønderslev Sygehus 

Emblemet måler 21 mm i diameter.

Amtssygehuset i Brovst

Indtil 1923 lå sygehuset i kirkebyen tæt ved fjorden. Det var et lille sygehus med 20 senge under ledelse af en praktiserende læge. I 1922 blev et nyt sygehus taget i brug med 60 senge, heraf 20 epidemiske senge. Siden blev sygehuset udvidet løbende.

Emblemet omtales i Tidsskrift for Sygepleje i 1942.

Emblem fra Amtssygehuset i Brovst 

Emblemet måler 25 mm i diameter.

Løgstør Sygehus 

Emblem fra Løgstør Sygehus, der åbnede i 1893. Det bestod af en kirurgisk afdeling med 19 senge, en epidemiafdeling med 18 senge og en bygning til desinfektionsanstalt, vaskerum mm. Personalet bestod af en læge, to sygeplejersker, hvoraf den ene også var økonoma, en elev, en pige og en karl. Fra 1927 blev sygehuset løbende udbygget.

Emblemets motiv er Løgstør Kirke. Emblemet blev administreret af Løgstør Sygehus Elevforening.

Emblem fra Løgstør Sygehus

Emblemet måler 23 mm i diameter.

Amtssygehuset i Nibe 

Nibe Sygehus i Aalborg Amt åbnede i 1911, og i 1938-39 blev der gennemført en række forbedringer og indretning af funktionærboliger. Sygehuset lukkede i 1987. 

Emblemet er ovalt med sølv og blå emalje og bogstaverne AANS, Aalborg Amt, Nibe Sygehus. Det var i anvendelse indtil 1961.

Skoleemblem Nibe Sygehus

Emblemet måler 22 mm i bredden.

Amtssygehuset i Dronninglund

Det første sygehus i Dronninglund blev taget i brug i 1895 med i alt 22 sengepladser. Der blev derefter foretaget flere udvidelser indtil 1955, hvor en nybygget sygehusbygning blev taget i brug. Bygningerne fra det tidligere sygehus blev derefter anvendt til forskellige formål, blandt andet et plejehjem.

Emblem fra Amtssygehuset i Dronninglund

Emblemet måler 26 mm i diameter.

Vendsyssel Sygeplejeskole

Motivet er det samme som ovenfor, blot lidt stiliseret.

Emblemet blev anvendt fra 1958. Det blev udleveret efter 11. uge efter uddannelsesstarten, inden første studiepraktik. Udleveringen foregik ved en særlig sammenkomst. 

Emblem fra Vendsyssel Sygeplejeskole

Emblemet måler 26 mm i diameter.

Sygeplejerskeuddannelsen University College Nordjylland   

University College Nordjylland bruger dette emblem.

Emblem fra University College Nordjylland

Emblemet måler 27,5 mm i diameter.