Sygehus og skoleemblemer - Ribe Amt

Der er blevet uddannet sygeplejersker ved alle sygehuse i Ribe Amt. Grindsted Sygehus og Ribe By og Amts Sygehus indførte som de første emblemer i 1940.

Emblemer fra Ribe Amt

Sygeplejerskeuddannelsens historie kan deles op i tre hovedperioder   

  • Perioden frem til 1933 hvor sygeplejerskerne fik statsautorisation. Inden da blev sygeplejerskerne uddannet på landets sygehuse. Dansk Sygeplejeråd havde som betingelse for medlemskab, at en sygeplejerske skulle have i alt tre års uddannelse.
  • Perioden frem til 1958-reformen, hvor Sundhedsstyrelsen overtog godkendelse af sygehusene som uddannelsessteder.
  • Perioden efter 1958-reformen, hvor sygeplejerskeuddannelsen blev lovreguleret med Kgl. anordning om sygeplejerskeuddannelsen 1957. Den påbød, at der blev oprettet sygeplejeskoler i hele landet.

 Indtil 1958 er uddannelsesemblemer altså sygehusemblemer, der viser, hvilket sygehus sygeplejersken var uddannet på. Efter 1958 bliver emblemerne til skoleemblemer, der ofte bærer navnet ”sygeplejeskole” eller skolens initialer.

Alle oplysninger om sygehusene er hentet fra ”Det danske sygehusvæsen” I og II, udgivet af Sygehusinspektørforeningen i anledning af foreningens 50 års jubilæum den 23. juni 1962.

Varde Amts Sygehus

Amtssygehuset i Varde blev oprettet i 1794. Det var kun en lille bygning på det østlige hjørne af Østergade og Lundgade, og det var udelukkende beregnet for veneriske patienter. I 1827 blev det udvidet lidt og modtog herefter også andre patienter. I 1879 blev taget et nyt sygehus i brug, der i 1938 blev udvidet til i alt 152 senge.

Varde Amts Sygehus er opført på den liste over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give en treårig uddannelse.

Emblemet var i brug indtil 1957 og blev udleveret efter et halvt års prøvetid.

Emblem fra Varde Amts Sygehus
Emblemet måler 21 mm i diameter.

Ribe By og Amts Sygehus  

Det første egentlige sygehus i Ribe lå i Gravsgade. Det blev ofte benævnt som militærsygehus, og under Napoleonskrigene havde det store indkvarteringer.  Det næste sygehus blev indrettet 1826, også i Gravsgade, i et tidligere skindlager. Under en stor isflod i 1839 fik sygehuset slået murene i stykker af isblokke, så patienterne måtte evakueres i al hast. Først i 1873 fik Ribe et bedre sygehus i nye bygninger. Det fungerede indtil 1908, da der blev opført et nyt sygehus øst for jernbanelinjen.

Ribe Amts Sygehus er opført på den liste over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give en treårig uddannelse.

Emblemet var i brug i perioden 1940 – 1957.  Motivet er Dronning Dagmar på Slotsbanken i Ribe.

Emblem fra Ribe By og Amts Sygehus
Emblemet måler 22 mm i diameter.

Ribe Amts Sygeplejeskole

Ribe Amts Sygeplejeskole blev oprettet 1958, og emblemet blev første gang udleveret i 1961.

Motivet er Ribe amtsvåben fastsat ved Kgl. resolution af 1960. Motivet i amtsvåbnet er Riberhus Slot omgivet af tre løvehoveder. Den blå farve varierer noget i de emblemer, der er i samlingen.

Emblemet blev indtil 1987 udleveret ved uddannelsens afslutning ved dimissionen. Fra 1987 blev det udleveret før første praktikperiode. Oprindelig blev det graveret med elevnummer, men det ophørte, fordi det var for kostbart.

Emblem fra Ribe Amts Sygeplejeskole
Ældre emblem

Emblem fra Ribe Amts Sygeplejeskole
Nyere emblem. Skjoldet har fået gylden baggrund.

Begge emblemer måler 25 mm i diameter.

Centralsygehuset Esbjerg

Der har været sygehus i Esbjerg siden 1890, der lå på Bavnehøj ved havnen. I 1904 blev Sct. Joseph Hospital opført i Nørregade på privat initiativ, hvad der aflastede det gamle sygehus, der var på 24 senge. I 1909 indviede byrådet et nybygget hospital med 50 senge, og det blev grunden til det nuværende sygehus.

Læs om en sygeplejeelev, der startede på det nye Esbjerg Sygehus i 1909

Emblemet blev taget i brug i 1938. 

Motivet er et stiliseret træ og to ankre.

Emblem fra Esbjerg Kommunes Sygehus
Emblemet måler 26 mm i diameter.

Grindsted Sygehus

I 1903 blev der opført et epidemisygehus i Grindsted med 12 senge. I 1908 blev det egentlige sygehus indviet med yderligere 10 senge. Der var dog kapacitet til flere, hvis det blev nødvendigt. Sygehuset blev igen udvidet i 1924 til 24 senge og epidemihuset til 16 senge. I 1934 kom kapaciteten op på 54 senge.

Motivet er to tårne og en kirke. Der er ingen gravering, men på et af samlingens emblemer er indridset 15/4 1940.

Emblem fra Grindsted Sygehus
Emblemet måler 28 mm i i diameter.

Amtssygehuset Brørup   

Amtssygehuset i Brørup blev oprettet i 1908. Det var indrettet i to lave længer, den ene til medicinsk-kirurgiske patienter, den anden til difteri- og scarlatinapatienter. Der var også en tyfusstue og et par celler til sindssyge. Det samlede sengetal var 35. I perioden 1934-38 blev der foretaget en del udvidelser og moderniseringer.

Emblem fra Amtsygehuset Brørup
Emblemet måler 24 mm i diameter.

Sygeplejerskeuddannelsen University College SYD

University College Syddanmark, eller UC SYD, er en professionshøjskole, med hovedsæde i Esbjerg. Sygeplejerskeuddannelsen udbydes i Esbjerg og Aabenraa. Skolen blev dannet ved en sammenlægning af University College Syd og University College Vest 1. januar 2011. Emblemet blev indført i 2019 med inspiration fra et beøg på sygeplejemuseet.

Motivet er otte flyvende vadefulde, der flyver over en blå bølgelilje og symboliserer vadehavet. 

Emblem Sygeplejerskeuddannelsen University College SYD
Emblem Sygeplejerskeuddannelsen University College SYD

Emblemet måler 28 mm i diameter.