Sygehus- og skoleemblemer Ringkjøbing Amt

Der er blevet uddannet sygeplejersker ved stort set alle sygehuse i Ringkjøbing Amt. Det vides ikke, hvilket sygehus der først indførte uddannelsesemblemer.

Emblemer fra Ringkøbing Amt

Sygeplejerskeuddannelsens historie kan deles op i tre hovedperioder  

  • Perioden frem til 1933 hvor sygeplejerskerne fik statsautorisation. Inden da blev sygeplejerskerne uddannet på landets sygehuse. Dansk Sygeplejeråd havde som betingelse for medlemskab, at en sygeplejerske skulle have i alt tre års uddannelse.
  • Perioden frem til 1958-reformen, hvor Sundhedsstyrelsen overtog godkendelse af sygehusene som uddannelsessteder.
  • Perioden efter 1958-reformen, hvor sygeplejerskeuddannelsen blev lovreguleret med Kgl. anordning om sygeplejerskeuddannelsen 1957. Den påbød, at der blev oprettet sygeplejeskoler i hele landet.

Indtil 1958 er uddannelsesemblemer altså sygehusemblemer, der viser, hvilket sygehus sygeplejersken var uddannet på. Efter 1958 bliver emblemerne til skoleemblemer, der ofte bærer navnet ”sygeplejeskole” eller skolens initialer.

Alle oplysninger om sygehusene er hentet fra ”Det danske sygehusvæsen” I og II, udgivet af Sygehusinspektørforeningen i anledning af foreningens 50 års jubilæum den 23. juni 1962.

Ringkøbing Sygehus

Sygehusvæsenet i Ringkøbing fik sin start i 1850, da den første sygeanstalt blev oprettet i en almindelig toetages ejendom i byen med 6-8 lavloftede stuer på 1. sal. Bestyrerinden havde bolig i samme ejendom.  I 1874 indrettede man en fløj af den daværende tvangsarbejdsanstalt, der fungerede som sygehus indtil 1909. I 1909 blev et helt nyt sygehus taget i brug med 29 sengepladser.

Ringkøbing Sygehus er optaget på den liste over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd godkendte til at give en treårig uddannelse.

Emblemet blev brugt indtil 1961. Motivet er bogstaverne RS.

Emblem fra Ringkøbing Sygehus

Emblemet måler 20 mm i diameter.

Amtssygehuset Holstebro

Omkring år 1800 blev det første sygehus oprettet i Holstebro i form af en ”sygestue”. Det blev i 1834 udvidet til tre stuer med plads til 10 patienter. I 1842 blev Vestergadesygehuset bygget, der eksisterede indtil 1895. Da blev det, der danner grunden til det eksisterende sygehus, indviet med 30 sengepladser.

Amtssygehuset Holstebro er optaget på den liste over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd godkendte til at give en treårig uddannelse.

Emblemet blev brugt frem til 1948. Motivet er Holstebros byvåben med Sct. Jørgen og dragen.

Emblem fra Amtssygehuset Holstebro

Emblemet måler 25 mm i diameter.

Centralsygehuset i Holstebro

Samme emblem som ovenfor, men med anden tekst.

Emblem fra Centralsygehuset Holstebro

Emblemet måler 25 mm i diameter.

Ringkøbing Amt Sygeplejeskole Holstebro

Skolen blev etableret i 1957, og de første færdiguddannede sygeplejersker fik overrakt emblemet i 1961. I 1991 blev skolen lagt sammen med sygeplejeskolen Ringkøbing Amt, Herningafdelingen, og 1996 blev skolen samlet geografisk.

Emblemet blev overrakt efter 1. semester, hvor der samtidigt blev givet mundtlig orientering om uniformsetikette.

Motivet er Ringkøbing amtsvåben, hovedet af en kronhjort med tre stjerner.

Emblem fra Ringkjøbing Amts Sygeplejeskole Holstebro
Emblemet måler 24 mm i diameter.

Sygeplejeskolen Holstebro

Der findes ikke oplysninger om dette emblem.

Emblem fra Sygeplejeskolen Holstebro

Emblemet måler 24 mm i diameter.

University College VIA, Holstebro

Det nuværende University College VIA har indtil ca. 2016 brugt dette emblem.

Emblem fra University College VIA, Holstebro

Emblemet måler 35 mm i bredden.

Herning   

Amtssygehuset Herning elevforeningen

I 1882 blev der opført et sygehus i Herning med plads til 23 patienter og senere blev der etableret yderligere et epidemihus med plads til 25. I 1910 blev et nyt sygehus indviet med 36 medicinsk-kirurgiske og 30 epidemisenge. Det blev grunden til det sygehus, der er i dag.

Amtssygehuset Herning er optaget på den liste over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd godkendte til at give en treårig uddannelse.

Elevforeningens emblem blev tildelt efter tre måneders prøvetid og var i brug indtil 1948. Motivet er Hernings byvåben. Hjejlen er hedens fugl, hammeren er udtryk for Hernings beliggenhed i Hammerum Herred, muren symboliserer, at Herning blev købstad i 1913, og vandet og jorden symboliserer Hedeselskabets afvanding og omdannelse af heden til frugtbar agerjord.

Emblem fra Elevforeningen Herning Amtssygehus

Emblemet måler 25 mm i diameter.

Centralsygehuset Herning Elevforeningen

Emblemet var i brug i perioden 1948 til 1961. Motivet er det samme som på det foregående emblem, men med anden tekst.

Emblem fra Elevforeningen Herning Amtssygehus

Emblemet måler 25 mm i diameter.

Ringkøbing Amt Sygeplejeskole Herning

Skolen blev oprettet i 1957 og nedlagt som selvstændig skole i 1990, hvor den blev lagt sammen med sygeplejeskolen i Holstebro. Den fysiske sammenlægning skete i 1996.

Motivet er Ringkøbing amtsvåben, hovedet af en kronhjort med tre stjerner.

485_ringkoebing_herning

Emblemet måler 24 mm i diameter.

Amtssygehuset i Tarm

Det første sygehus I Tarm blev bygget i 1886 med 9 senge. Det blev bekostet af den lokale apoteker. Tre år senere købte Ringkøbing amtsråd sygehuset og byggede det ud. Der blev også bygget et epidemisygehus på samme grund.

Amtssygehuset i Tarm er optaget på den liste over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd godkendte til at give en treårig uddannelse.

Emblem fra Amtssygehuset i Tarm

Emblemet blev brugt indtil 1961. Teksten RAT står for Ringkjøbing Amtsygehus Tarm.

Emblem fra Amtssygehuset i Tarm

Emblemet findes også med sølv

Begge emblemer måler 23,5 mm i diameter.

Lemvig   

Amtssygehuset Lemvig, elevforeningen

Der har været sygehus i Lemvig siden 1830erne. I 1912 blev der bygget et nyt sygehus, der blev udbygget i 1933. I 1938 blev der bygget et epidemisygehus ved sygehuset, da det gamle, der lå et andet sted i byen, var helt utidssvarende.

Amtssygehuset Lemvig er optaget på den liste over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd godkendte til at give en treårig uddannelse.

Emblemet var i brug indtil 1961. Eleverne fik nålen efter afsluttet prøvetid, og efter endt uddannelse fik de det emblem, der er beskrevet nedenfor.

Emblemet afviger noget fra andre ved at selve nålen er væsentlig bredere end selve det runde emblem.

Emblem fra Elevforeningen Amtssygehuset Lemvig

Den runde del af emblemet måler 16 mm i diameter.

Der findes et ældre emblem, der har samme motiv og farver, men med en lille nål.

Emblem fra Elevforeningen Amtssygehuset Lemvig

Emblemet måler 16 mm i diameter.

Lemvig Sygehus

Dette emblem fik eleverne efter afsluttet uddannelse. Det var i brug indtil 1961.

Emblem fra Lemvig Sygehus
Emblemet måler 24 mm i diameter.