Sygehus- og skoleemblemer - Roskilde Amt

Der er blevet uddannet sygeplejersker ved sygehusene i Roskilde og Køge. Begge steder blev der indført emblemer i 1940'erne.

Emblemer fra Roskilde Amt

Sygeplejerskeuddannelsens historie kan deles op i tre hovedperioder

  • Perioden frem til 1933 hvor sygeplejerskerne fik statsautorisation. Inden da blev sygeplejerskerne uddannet på landets sygehuse. Dansk Sygeplejeråd havde som betingelse for medlemskab, at en sygeplejerske skulle have i alt tre års uddannelse.
  • Perioden frem til 1958-reformen, hvor Sundhedsstyrelsen overtog godkendelse af sygehusene som uddannelsessteder.
  • Perioden efter 1958-reformen, hvor sygeplejerskeuddannelsen blev lovreguleret med Kgl. anordning om sygeplejerskeuddannelsen 1957. Den påbød, at der blev oprettet sygeplejeskoler i hele landet.

Indtil 1958 er uddannelsesemblemer altså sygehusemblemer, der viser, hvilket sygehus sygeplejersken var uddannet på. Efter 1958 bliver emblemerne til skoleemblemer, der ofte bærer navnet ”sygeplejeskole” eller skolens initialer.

Alle oplysninger om sygehusene er hentet fra ”Det danske sygehusvæsen” I og II, udgivet af Sygehusinspektørforeningen i anledning af foreningens 50 års jubilæum den 23. juni 1962.

Roskilde Amt og By Sygehus

Det oprindelige Roskilde Amts og Bys Sygehus blev taget i brug 1857 og indeholdt en sygeafdeling, en dåreafdeling og en arbejdsanstalt. Det hed den gang ”Roskilde Amts Syge-, Daare- og Arbejdsanstalt”, men navnet blev ændret i 1927 til ”Roskilde Amts Sygehus.

I 1940 blev et nyt sygehus taget i brug: Roskilde Amt og By Sygehus. De gamle bygninger blev omdannet til funktionærboliger.

Emblemet har været i brug 1940 – 1958. Roskilde Amt og By Sygehus er optaget på listen, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give en treårig uddannelse.

I den blå flade på emblemet står bogstaverne RABS (Roskilde Amt og By Sygehus) i sølv. Der er usikkerhed om, hvornår i uddannelsen, emblemet blev udleveret. Nogle tidligere elever mener, at det skete efter et halvt år, andre at det først skete i andet elevår.

Emblem fra Roskilde Amts og Bys Sygehus

Emblemet måler 22 mm i diameter.

Roskilde Amt og By Sygehus Sygeplejeskole

Emblemet har været i brug 1958 – 1970. Motivet er de tre tårne på Roskilde Domkirke.

Det blev udleveret før første praktikperiode.

Emblem fra Roskilde Amt og By Sygehus Sygeplejeskole

Emblemet måler 27 mm i diameter.

Roskilde Amtskommunes Sygeplejeskole

Emblemet har været i brug 1970 – 1990.

Emblem fra Roskilde Amtskommunes Sygeplejeskole

Emblemet måler 27 mm i diameter.

Roskilde Amt Sygeplejeskole

Emblemet har været i brug fra 1990. Det blev fortsat udleveret før første praktikperiode.

Emblem fra Roskilde Amts Sygeplejeskole

Emblemet måler 27 mm i diameter.

CVU Sjælland Sygeplejeskolen i Roskilde

Emblem fra Sygeplejeskolen i Roskilde CVU Sjælland

Emblemet måler 27 mm i diameter.  

Køge Sygehus 

Det oprindelige Køge Kommunale Sygehus blev taget i brug i 1902 og rummede en sygeafdeling og en epidemiafdeling.

Emblemet er graveret 26/3 41. 1941 var det år, emblemet blev taget i brug i forbindelse med stiftelsen af sygehusets elevforening.

Emblem fra Køge Sygehus

Emblemet måler 20 mm i diameter.