Sygehus- og skoleemblemer - Sønderjyllands Amt

Der er uddannet sygeplejersker ved alle sygehuse i Sønderjyllands Amt. Statshospitalet i Sønderborg var det første, der indførte et emblem i 1921.

Emblemer fra Sønderjyllands Amt

Sygeplejerskeuddannelsens historie kan deles op i tre hovedperioder

  • Perioden frem til 1933 hvor sygeplejerskerne fik statsautorisation. Inden da blev sygeplejerskerne uddannet på landets sygehuse. Dansk Sygeplejeråd havde som betingelse for medlemskab, at en sygeplejerske skulle have i alt tre års uddannelse. 
  • Perioden frem til 1958-reformen, hvor Sundhedsstyrelsen overtog godkendelse af sygehusene som uddannelsessteder. 
  • Perioden efter 1958-reformen, hvor sygeplejerskeuddannelsen blev lovreguleret med Kgl. anordning om sygeplejerskeuddannelsen 1957. Den påbød, at der blev oprettet sygeplejeskoler i hele landet.

Indtil 1958 er uddannelsesemblemer altså sygehusemblemer, der viser, hvilket sygehus sygeplejersken var uddannet på. Efter 1958 bliver emblemerne til skoleemblemer, der ofte bærer navnet ”sygeplejeskole” eller skolens initialer.

Alle oplysninger om sygehusene er hentet fra ”Det danske sygehusvæsen” I og II, udgivet af Sygehusinspektørforeningen i anledning af foreningens 50 års jubilæum den 23. juni 1962.

Sønderborg Statshospital

Ved Sønderjyllands genforening med kongeriget i 1920 blev der vedtaget en lov om oprettelse af et statsligt centralsygehus i Sønderborg, Statshospitalet i Sønderborg. Sygehuset blev taget i brug i 1921 med 130 sengepladser fordelt på en medicinsk og en kirurgisk bygning.

Emblemet var i brug i perioden 1938 – 1960. Det er oplyst, at det i fyrrerne blev givet til eleverne sammen med kappen efter tre måneders prøvetid.

Emblem fra Statshospitalet Sønderborg 

Emblemet måler 23 mm i diameter.

Den Sønderjyske Sygeplejeskole

I 1958 blev uddannelsen i Sønderjylland centraliseret, hvilket var startskuddet for sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg. For at samle og skabe opbakning om den nye uddannelse i de fire daværende amter, Sønderborg, Tønder, Aabenraa og Haderslev, kreerede uddannelsen en emblemnål, som alle fire amter, i dag kommuner, fik del i.

Motivet på emblemet er guldhornene, som stammer fra det, der i dag er Tønder Kommune. En sygeplejerske fra Aabenraa designede skoleemblemet, den blev fremstillet af en guldsmed i Haderslev, og sygeplejerskeuddannelsen fik til huse i Sønderborg, hvor nålen også blev overrakt. Det eneste, som er ændret ved emblemnålen, som nutidens studerende får, er teksten, hvor der i dag står Sygeplejerskeuddannelsen UC Syddanmark.

Emblemet med guldhornene har været i brug siden 1960. Gennem årene er hornenes udformning blevet ændret en anelse, og teksten er nu ændret med den nye uddannelsesstruktur.

Det er oplyst, at man ønskede at det skulle ligge så tæt op ad Dansk Sygeplejeråds emblem som muligt.

Emblem fra den Sønderjyske Sygeplejeskole 

Tidligere emblem. Det er 27-28 mm i diameter (der ses en vis variation).

Emblem fra den Sønderjyske Sygeplejeskole 

Emblemet indtil 2010.

Sygeplejerskeuddannelsen UC Syddanmark   

Emblem fra University College Syddanmark

Det nuværende skoleemblem blev justeret i forbindelse fusionen mellem UC Syd og UC Vest som trådte i kraft 01.01.2010. Motivet er næsten uforandret, men teksten i den hvide krans er ændret til "Sygeplejerskeuddannelsen UC Syddanmark".

De studerende får udleveret nålen i forbindelse med undervisningen i uniformsetikette og øvelser i slutningen af første modul. Der er ikke nogen 'officiel' ceremoni, men emblemets historie har en central plads, også på grund af den symbolværdi der ligger i det og som genkendes i folkemunde.

Haderslev Bys Sygehus

Sygehuset afløste i 1896 byens mindre sygehus, der oprindelig var en del af fattiggården. Det var en tiltrængt udvidelse af kapaciteten. Personalet bestod af en overlæge og to diakonisser, der delte opgaverne sygepleje og husholdning imellem sig. I 1975 blev sygehuset lagt sammen med Haderslev Amts Sygehus, oprindelig Christina Friederica Stiftelsen, i et nyt fællessygehus.

Sygehuset er optaget på den liste over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give den treårige uddannelse.

Emblemet var i brug i perioden 1953 – 1956. Motivet er Florence Nightingale lampen med stråler i guld. Det blev tegnet af en sygeplejeelev, Karen Bøll, der valgte den blå farve for at adskille emblemet fra Dansk Sygeplejeråds emblem.

Emblem fra Haderslev Bys Sygehus 

Emblemet måler 22 mm i diameter.

Haderslev Amts Sygehus

Haderslev Amts og Bys Sygehus var oprindeligt en stiftelse, Christina Friederica Stiftelsen, som kammerherreinde Christina Friederica von Holstein havde testamenteret midler til. Den blev taget i brug i 1840. I 1861 blev der indgået en kontrakt mellem stiftelsens direktion og Haderslev amtsråd, hvorefter forskellige lokaler og bygninger blev lejet ud til amtet til sygehusbrug.

Sygehuset er optaget på den liste over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give den treårige uddannelse.

Emblemet var i brug i perioden 1939 – 1956.  Motivet er Haderslev domkirke.

Emblem fra Haderslev Amts Sygehus 

Emblemet måler 24 mm i diameter.

Haderslev Amts og Bys Sygehus

Emblemet blev lavet, da Haderslev Bys Sygehus og Haderslev Amtssygehus blev lagt sammen. Emblemet var i brug i perioden 1956 – 1960. 

Motivet er det samme som på det forrige emblem.

Emblem fra Haderslev Amts Sygehus

Emblemet måler 25 mm i diameter.

Aabenraa Amts- og Bysygehus

Aabenraa Amts- og Bysygehus blev bygget op om det kommunale sygehus på 40 senge. Det blev opført i 1891 til afløsning for et midlertidigt sygehus, der var indrettet i 1888 i et nedlagt militærlazaret. Sygehuset blev siden udbygget løbende.

Sygehuset er optaget på den liste over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give den treårige uddannelse.

Motivet er løver i guld.

Emblem fra Elevforeningen Aabenraa Amts Sygehus

Emblemet måler 24 mm i diameter.

Gram Sygehus, Elevforeningen

Sygehuset i Gram blev taget i brug i 1860 med 22 senge. Det blev løbende bygget ud og moderniseret.

Elevforeningen blev stiftet ca. 1954, og emblemet var i brug i perioden 1954 - 1960.

Motivet er Gram Slot.

Emblem fra Elevforeningen Gram Sygehus 

Emblemet måler 21 mm i diameter.

Tønder Amts og Bysygehus, Elevforeningen

Det første sygehus i Tønder blev bygget i 1787, men måtte lukke nogle år senere på grund mangel på driftsmidler. I 1855 blev der bygget et nyt sygehus, hvorefter der blev foretaget løbende udbygning og moderniseringer.

Sygehuset er optaget på den liste over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give den treårige uddannelse.

Emblemet blev taget i brug 1939 og afskaffet i 1960, da Sønderjyllands Amts Sygeplejeskole i Sønderborg blev indviet.

Emblem fra Elevforeningen Tønder Amts og Bysygehus
Emblemet varierer i størrelse mellem 27 og 28 mm i diameter.