Sygehus- og skoleemblemer – Storstrøms Amt

Der har været uddannet sygeplejersker ved alle sygehuse i Storstrøms Amt. Nykøbing Falster Sygehus var det første uddannelsessted, der indførte et emblem i 1933.

Emblemer fra Storstrøms Amt

Sygeplejerskeuddannelsens historie kan deles op i tre hovedperioder

  • Perioden frem til 1933 hvor sygeplejerskerne fik statsautorisation. Inden da blev sygeplejerskerne uddannet på landets sygehuse. Dansk Sygeplejeråd havde som betingelse for medlemskab, at en sygeplejerske skulle have i alt tre års uddannelse.
  • Perioden frem til 1958-reformen, hvor Sundhedsstyrelsen overtog godkendelse af sygehusene som uddannelsessteder.
  • Perioden efter 1958-reformen, hvor sygeplejerskeuddannelsen blev lovreguleret med Kgl. anordning om sygeplejerskeuddannelsen 1957. Den påbød, at der blev oprettet sygeplejeskoler i hele landet.

Indtil 1958 er uddannelsesemblemer altså sygehusemblemer, der viser, hvilket sygehus sygeplejersken var uddannet på. Efter 1958 bliver emblemerne til skoleemblemer, der ofte bærer navnet ”sygeplejeskole” eller skolens initialer.

Alle oplysninger om sygehusene er hentet fra ”Det danske sygehusvæsen” I og II, udgivet af Sygehusinspektørforeningen i anledning af foreningens 50 års jubilæum den 23. juni 1962.

Næstved Amts Sygehus

Næstved Amts Sygehus blev indviet i 1817 og startede med en enkelt bygning. Det blev udbygget trinvist og havde i 1962 200 sengepladser. Amtssygehuset blev senere afløst af et nybygget centralsygehus.

Næstved Amts Sygehus er optaget på listen over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til en treårig uddannelse.

Emblemet har været i brug til 1959. Motivet er Næstveds byvåben, to nøgler over kors hvilende på en linje med midtertop. Det blev givet efter endt uddannelse.

Emblem fra Præstø Amtssygehus Næstved 

Emblemet måler 22 mm i diameter.

Sygeplejeskolen i Næstved

Emblemet blev anvendt i perioden 1974 til 1990.  Det blev overrakt efter afsluttet forkursus.

Motivet er en gås fra Gåsetårnet i det gamle Præstø amt, Storstrømmen og to lindorme fra det gamle Maribo Amt. 

Emblem fra Sygeplejeskolen i Næstved

Emblemet måler 26 mm i diameter.

Nykøbing Falster Sygehus

Emblemet har været i brug mellem 1933 og 1958.

 Emblem fra Nykøbing Falster Sygehus

Emblemet måler 26 mm i bredden og 13 mm i højden.

Nykøbing Falster Sygeplejeskole

Dette emblem har formentlig afløst det ovenfor ved uddannelsesreformen i 1958. En sygeplejerske uddannet 1965-68, har oplyst, at eleverne gik med emblemet under uddannelsen, og at de ældre elever også gik med det.

Emblem fra Nykøbing Falster Sygeplejeskole 

Emblemet måler 27 mm i diameter.

Sygeplejeskolen Nykøbing Falster

Emblemet blev anvendt i perioden 1970 til 1990. det blev overrakt efter endt uddannelse.

Motivet er det samme som på emblemet fra Sygeplejeskolen i Næstved: En gås fra Gåsetårnet i det gamle Præstø amt, Storstrømmen og to lindorme fra det gamle Maribo Amt.

 Emblem fra Sygeplejeskolen Nykøbing Falster

Emblemet måler 26 mm i diameter.

Nakskov Sygehus Elevforening

Nakskov Amts- og Bysygehus blev taget i brug i 1911 med 52 sengepladser. I 1918-1919 blev sygehuset udbygget, blandt andet med en funktionærbolig til sygeplejersker og sygeplejeelever bestående af 23 enkeltværelser med fælles badeværelse og køkken.

Nakskov Sygehus er optaget på listen over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til en treårig uddannelse.

Emblem fra Elevforeningen Nakskov Sygehus 

Emblemet måler 20 mm i diameter.

Vordingborg Sygehus Elevforening

Vordingborg Sygehus blev taget i brug 1913 i forbindelse med, at Vordingborg blev garnisonsby. Sygehuset bestod af tre bygninger, hvoraf den ene var garnisonshospital.

Vordingborg Sygehus er optaget på listen over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til en treårig uddannelse.

Det vides ikke nøjagtigt, i hvilket tidsrum emblemet har været i brug, men det blev brugt i 1944, hvor det blev udleveret efter det første elevår.

Motivet er Gåsetårnet med en ruinmur omgivet af træer.

Emblem fra Elevforeningen Vordingborg Sygehus 

Emblemet måler 22 mm i diameter.

Maribo Sygehus

Maribo Sygehus er optaget på listen over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til en treårig uddannelse.

Motivet er Maribos byvåben.

Emblemet var i brug fra 1951 till 1958.

 Emblem fra Maribo Sygehus

Emblemet måler 26 mm i højden og 18,5 mm i bredden.

Elevforeningen Præstø Amts Sygehus i Stege

Amtssygehuset i Stege på Møn blev indviet 1892 med 15 medicinsk-kirurgiske senge og 12-14 epidemiske senge.

Emblemet blev udleveret af sygehusets elevforening, og det blev brugt gennem hele elevtiden. Ved uddannelsens afslutning fik de udleveret sygehusets emblem (nedenfor). 

Emblemets motiv er Steges byvåben med kongeborgen Stegeborg, der blev bygget i 1200-tallet. Bogstaverne PASS står for Præstø Amts Sygehus Stege.

Emblem fra Elevforeningen Stege Amtssygehus 

Emblemet måler 26 mm i diameter.

Præstø Amts Sygehus i Stege

Emblemet blev givet ved afslutningen af uddannelsen og afløste det overnstående elev-emblem. 

Motivet er Præstø Amts våben med Gåsetårnet i Vordingborg flankeret af de to hvide kridtklinter, Stevns Klint og Møns Klint. Bogstaverne PASS står for Præstø Amts Sygehus Stege. Emblemet blev taget i brug 1943.

Emblem fra Stege Amtssygehus 

Emblemet måler 25 mm i højden og 22 mm på det bredeste sted.

Amtssygehuset i Haslev

Sorø Amts Sygehus i Haslev blev indviet i 1915 med en epidemiafdeling på 15 senge og medicinsk-kirurgisk afdeling på 12 senge.

Der vides ikke, i hvilket tidsrum emblemet blev anvendt, men det  er oplyst, at det blev overrakt i 1959 efter endt uddannelse.

Motivet er et våben med tre bispestave og 3 bølger.

Emblem fra Sorø Amts Sygehus i Haslev  

Emblemet måler 32 mm i diameter.

Præstø Amtskommunes Sygeplejeskole

Emblemet var i brug i perioden 1959 – 1973. Det blev givet under forkursus ved en kappefest, inden eleverne skulle ud i første praktik.

Motivet er et stiliseret gåsetårn, der er Præstø Amts våben.

Emblem fra Præstø Amtskommunes Sygeplejeskole 

Emblemet måler 23,5 mm i højden og 25,5 mm i bredden.

Faxe Sygehus

Emblemet var i brug i 1950'erne. Det eksemplar, museet har,  blev givet ved afslutningen af uddannelsen i 1956. Det er på bagsiden graveret med den nyuddannedes sygeplejerskess initaler og årstallet for dimissionen.

Motivet er forbogstaverne FS for Faxe Sygehus.

Uddannelsesemblem fra Faxe Sygehus

Emblemet måler 2,5 cm i diameter

Skolen for Sundhedsuddannelserne i Storstrøms Amt

Emblemet blev anvendt i perioden 1990 – 1994. Emblemet blev i 1990 gjort til et fælles emblem for sundhedsuddannelserne. S’et i midten fortæller, at det er sygeplejeuddannelsen. Farverne indikerede også de forskellige uddannelser.

Emblemet blev givet i starten af uddannelsen samtidigt med udlevering af uniform og undervisning i uniformsetikette.

Motivet er Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster på blåt vand og frie prikker, der indikerer flere øer.

485_sundhedsuddannelserne_i_storstroems_am_copy

Emblemet måler 32 mm i diameter.

Sygeplejerskeuddannelsen Storstrøms Amt

Emblemet var i brug 1995 – 1997 og blev overrakt ved dimissionsfesten.

Motivet er det samme som på emblemet ovenfor, men teksten er ændret.

Emblem fra Sygeplejerskeuddannelsen Storstrøms Amt

Emblemet måler 32 mm i diameter.

Sygeplejeskolen Storstrøms Amt

Emblemet blev anvendt fra 1997. Det blev overrakt ved dimissionen, og de er mærket med nummer.

 Emblem fra Sygeplejeskolen Storstrøms Amt
Emblemet måler 30 mm i diameter.

Sygeplejerskeuddannelsen CVU Syd

Ved dannelsen af centre for videreuddannelser i 2001 blev sygeplejeskolens navn ændret.

Emblem fra Sygeplejerskeuddannelsen CVU Syd