Sygehus og skoleemblemer – Vejle Amt

Der er blevet uddannet sygeplejersker ved alle sygehuse i Vejle Amt. De første sygehusemblemer blev taget i brug i 1940 på Fredericia Sygehus.

Emblemer fra Vejle Amt

Sygeplejerskeuddannelsens historie kan deles op i tre hovedperioder

  • Perioden frem til 1933 hvor sygeplejerskerne fik statsautorisation. Inden da blev sygeplejerskerne uddannet på landets sygehuse. Dansk Sygeplejeråd havde som betingelse for medlemskab, at en sygeplejerske skulle have i alt tre års uddannelse.
  • Perioden frem til 1958-reformen, hvor Sundhedsstyrelsen overtog godkendelse af sygehusene som uddannelsessteder.
  • Perioden efter 1958-reformen, hvor sygeplejerskeuddannelsen blev lovreguleret med Kgl. anordning om sygeplejerskeuddannelsen 1957. Den påbød, at der blev oprettet sygeplejeskoler i hele landet.

Indtil 1958 er uddannelsesemblemer altså sygehusemblemer, der viser, hvilket sygehus sygeplejersken var uddannet på. Efter 1958 bliver emblemerne til skoleemblemer, der ofte bærer navnet ”sygeplejeskole” eller skolens initialer.

Alle oplysninger om sygehusene er hentet fra ”Det danske sygehusvæsen” I og II, udgivet af Sygehusinspektørforeningen i anledning af foreningens 50 års jubilæum den 23. juni 1962.

Fredericia Sygehus

Der har været sygehus i Fredericia siden ca. 1750, da Frederik den fjerde satte midler af til en stiftelse. I 1808 blev der opført et garnisonshospital til marskal Bernadottes tropper, der kaldtes det ”franske hospital”. I 1840 blev der indrettet fire sygestuer for civile borgere i byens fattighus. Først i 1881 tog kommunen et nybygget hospital i brug til byens almindelige borgere. Ved indvielsen var der plads til 23 patienter.

I 1921 blev et helt nyt sygehus taget i brug, der blev drevet af Vejle amtsråd og Fredericia byråd i fællesskab. Det havde ved indvielsen plads til 110 patienter. Det blev grunden til det Fredericia sygehus, der er i dag.

Fredericia Sygehus er optaget på den liste over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give en treårig uddannelse.

Emblemet var i brug i perioden 1939 – 1958. Motivet er Fredericias byvåben, en løve med teksten ”Pro Pace Armatus”, Væbnet til fred.

Emblem fra Fredericia Sygehus  

Emblemet måler 22 mm i diameter.

Fredericia Sygehus, Elevforeningen Freja

Det er oplyst, at emblemet var i brug ca. 1937, og at der var utilfredshed blandt eleverne med navnet, ”da det kunne være hvilken som helst boldklub”.

Emblem fra elevforeningen Freja, Fredericia Sygehus 

Emblemet måler 24 mm i højden og 17,5 mm i bredden.

Vejle Amts og Bys Sygehus

Det ældste sygehus i Vejle var en lille enetages bygning på byens kirketorv. I 1859 blev der opført et sygehus på samme torv, der var fælles for Vejle amt og Vejle By. I 1890 flyttede sygehuset ind i nye bygninger på Kabbeltoft, hvor Vejle sygehus fortsat ligger. Da det nye sygehus blev indviet, havde det en medicinsk-kirurgisk afdeling med 36 sengepladser og en epidemiafdeling med 18 senge.

Vejle Amts og Bys Sygehus er optaget på den liste over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give en treårig uddannelse.

Det sidste hold, der modtog emblemet, var holdet 1957 – 1960, der startede inden Kgl. anordning om sygeplejerskeuddannelsen trådte i kraft.

Emblemet var i brug indtil 1958.

Emblem fra Vejle Amts og Bys Sygehus  

Emblemet måler 20 mm i diameter.

Vejle Amts Sygeplejeskole

Vejle Amts Sygeplejeskole blev etableret, da Kgl. anordning om sygeplejerskeuddannelsen trådte i kraft i 1958.

Emblemet var i brug fra 1958.

Motivet er Jellingstenen i sølv, og det er oplyst, at motivet er valgt som et modtræk til det sønderjyske emblem med guldhornene. Det er guldsmed Frandsen i Vejle, der udfærdigede emblemet, og det blev første gang overrakt i juli måned af daværende forstanderinde Jenny Andersen.

Emblem fra Sygeplejeskolen i Vejle Amt 

Emblemet måler 28 mm i diameter.

Emblem fra Sygeplejeskolen i Vejle Amt (forgyldt)
Emblemet findes også med forgyldning, men der foreligger ingen oplysninger om dette emblem.

Horsens Kommunehospital

Amtsrådene i Vejle og Skanderborg Amter opførte i 1858 i samarbejde med Horsens byråd et hospital i Kildegade. I 1880 blev der behov for et nyt hospital, men Horsens byråd ville ikke gå med til projektet. Horsens byråd fik derfor ophævet sygehusfællesskabet mellem de tre kommuner og overtog bygningerne fra det gamle hospital og byggede selv et nyt hospital for borgerne i Horsens Kommune. Det nye sygehus blev indviet i 1905 med plads til 94 patienter.

Horsens Kommunehospital er optaget på den liste over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give en treårig uddannelse.

Emblemet var i brug indtil 1958.

Der foreligger ingen andre oplysninger om emblemet.

Emblem fra Horsens Kommunehospital  

Emblemet måler 21 mm i diameter.

University College VIA, Horsens

Det nuværende University College VIA har indtil ca. 2016 brugt dette emblem.

Emblem fra University College VIA, Horsens

Emblemet måler 35 mm i bredden.

Kolding Sygehus

Ifølge regnskaberne for Kolding by har der været hospital i Kolding siden 1738, formentlig i forbindelse med fattiggården. I 1866 blev sygehuset flyttet til et nyt grundmuret hus. I 1880 blev der indviet et helt nybygget sygehus på nyindkøbte arealer, der senere blev udvidet. Ved indvielsen var der plads til 40 patienter.

Kolding Sygehus er optaget på den liste over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give en treårig uddannelse.

Emblemet var i brug i perioden 1945 - 1948

Emblem fra Kolding Sygehus 

Emblemet måler 21 mm i diameter.

Kolding Sygehus

Emblemet var i brug i perioden 1948 – 1958. Motivet er Kolding Slotsruin.

Emblem fra  Kolding Sygehus 

Emblemet måler 23 mm i diameter.

Hornsyld Sygehus

I 1891 blev Hornsyld Sygehus indviet. Hornsyld var valgt, fordi der var både apotek og læge i byen. Ved indvielsen var der 8 senge i to stuer i hovedbygningen, og et epidemisygehus med 12 senge i tre stuer. Epidemiafdelingen måtte allerede udvides i 1895, og i hovedbygningen indrettede man et loftsværelse til to patienter. Siden blev sygehuset løbende udbygget.

Hornsyld Sygehus er optaget på den liste over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give en treårig uddannelse.

Emblemet blev brugt indtil 1958. Det er oplyst, at det blev overrakt til eleverne efter et halvt års prøvetid.

Emblem fra Hornsyld Sygehus 

Emblemet måler 20 mm i diameter.

Amtssygehuset i Give, Elevforeningen

I 1894 blev Give Sygehus opført med 10 senge, men det er siden blevet udbygget løbende. I 1954 blev det afløst af et nybygget sygehus.

Give Sygehus er optaget på den liste over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give en treårig uddannelse.

Emblemet var i brug i perioden 1954 – 1958. Motivet er tegnet af reservelæge og maler Lissau, der var ansat i begyndelsen af 1950erne. Det er oplyst, at det skal symbolisere det sted, hvor det nye sygehus skulle bygges.

Elevforeningen stod for udleveringen af emblemet, der blev givet efter afsluttet prøvetid.

Emblem fra Elevforeningen Give  

Emblemet måler 30,5 mm i diameter.

 

Skanderborg Amts Sygehus Brædstrup

Amtssygehuset Brædstrup blev indviet i 1893 med 12 senge og en epidemiafdeling på 8 senge. Siden er sygehuset blevet udbygget løbende. I årene efter anden verdenskrig blev der behov for betydelige udvidelser, og amtsrådet drøftede, om sygehuset skulle bestå, eller om det skulle nedlægges. Men da Sundhedsstyrelsen anbefalede en udbygning, blev sygehuset bevaret og bygget ud.

Brædstrup Sygehus er optaget på den liste over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give en treårig uddannelse.

Motivet er det tidligere Skanderborg Amts våben med tre agern i guld, en stjerne og en halvmåne.

Emblem fra Skanderborg Amts Sygehus Brædstrup 

Emblemet måler 20 mm på begge leder.

Kysthospitalet Juelsminde, Elevforeningen

Kysthospitalet i Juelsminde blev opført som tuberkulosehospital i 1902 af Nationalforeningen for Tuberkulosens Bekæmpelse. Det blev senere udbygget i 1907 og 1933.

Kysthospitalet er ikke med på den liste over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give en to- eller treårig uddannelse. Det er imidlertid oplyst af giveren af emblemet, at hun fik en samlet fireårig uddannelse. To år ved Kysthospitalet og to år på Vejle Amts og Bys Sygehus i perioden 1955 – 1959. Det var den gang kirurgisk tuberkulosehospital.

Emblem fra Elevforeningen ved Kysthospitalet Juelsminde
Emblemet måler 23 mm i diameter.

University College Lillebælt

Efter regionsdannelsen i 2007 blev sygeplejerskeuddannelserne i Vejle, Odense og Svendborg lagt sammen, først som Center for Videregående uddannelser, derefter som professionshøjskole, University College Lillebælt.

Emblem fra University College Lillebælt
Emblemet måler 24 mm i diameter.