Sygehus- og skoleemblemer - Vestsjællands Amt

Der har været uddannet sygeplejersker på stort set alle sygehuse i Vestsjællands Amt. De første sygehuse indførte emblemer i 1940'erne.

Emblemer fra Vestsjællands Amt

Sygeplejerskeuddannelsens historie kan deles op i tre hovedperioder

  • Perioden frem til 1933 hvor sygeplejerskerne fik statsautorisation. Inden da blev sygeplejerskerne uddannet på landets sygehuse. Dansk Sygeplejeråd havde som betingelse for medlemskab, at en sygeplejerske skulle have i alt tre års uddannelse.
  • Perioden frem til 1958-reformen, hvor Sundhedsstyrelsen overtog godkendelse af sygehusene som uddannelsessteder.
  • Perioden efter 1958-reformen, hvor sygeplejerskeuddannelsen blev lovreguleret med Kgl. anordning om sygeplejerskeuddannelsen 1957. Den påbød, at der blev oprettet sygeplejeskoler i hele landet.

Indtil 1958 er uddannelsesemblemer altså sygehusemblemer, der viser, hvilket sygehus sygeplejersken var uddannet på. Efter 1958 bliver emblemerne til skoleemblemer, der ofte bærer navnet ”sygeplejeskole” eller skolens initialer.

Nedenfor skelnes ikke mellem sygehus- og skoleemblemer, men det er forsøgt vist, hvordan emblemernes udvikling har været på det enkelte sygehus og derefter overgangen til sygeplejeskole.

Alle oplysninger om sygehusene er hentet fra ”Det danske sygehusvæsen” I og II, udgivet af Sygehusinspektørforeningen i anledning af foreningens 50 års jubilæum den 23. juni 1962.

Ringsted Sygehus

Ringsted Sygehus blev taget i brug 1860 og havde plads til 24 patienter. Ringsted  havde den gang 1.653 indbyggere.

Ringsted Sygehus er optaget på listen over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give en treårig uddannelse.

Motivet i midten er formentlig knyttet til Ringsteds historie. En siddende skikkelse (kvinde) i midten med en stående kongeskikkelse til højre og en kvindeskikkelse til venstre. Under denne gruppe er en bedende menneskeskikkelse og øverst en udstrakt hånd.

Det vides ikke, hvornår emblemet er taget i brug, men det blev sidst anvendt i 1958.

Emblem fra Ringsted Sygehus
Emblemet måler 27 mm i diameter.

Ringsted Sygehus

Det vides ikke, hvornår nålen med Ringsted Kirke har været i brug. Det blev fundet i en skuffe ved en ombygning på sygehuset.

Emblem fra Ringsted Sygehus
Emblemet måler 27 mm i diameter.

Ringsted Sygeplejeskole

Ringsted sygeplejeskole blev oprettet i 1958, og emblemet har været i brug 1962 – 1990, hvor skolen blev fusioneret med Slagelse og Holbæk sygeplejeskoler.

Symbolet er Dagmarkorset med baggrund i Ringsteds tilknytning til dronning Dagmar.

Emblemet blev givet til eleverne i forbindelse med deres første praktikperiode. Hvis eleven afbrød uddannelsen, skulle nålen afleveres. Emblemet blev overrakt ved en lille højtidelighed, hvor eleverne havde uniform på.

Emblem fra Ringsted Sygeplejeskole 

Emblemet måler 25 mm i højden og 20 mm i bredden.

Centralsygehuset Slagelse

Det første sygehus i Slagelse blev taget i brug 1857. Det begyndte som en form for privat forening af bidragyder, og efter en besværlig start overtog kommunen sygehuset i 1893.

Slagelse Sygehus er optaget på listen over sygehuse, der i 1928 blev godkendt til at give den treårige uddannelse.

Motivet er Slagelse Købstads segl og mærke. Emblemet var i brug til 1958.

 Emblem fra Slagelse Centralsygehus

Emblemet måler 20 mm i diameter.

 

Sygeplejeskolen Slagelse

Sygeplejeskolen Slagelses emblem fra 1958 har som motiv tre bølgelinjer, der symboliserer Storebælt og tre røde stave, der symboliserer de tre klosterkirker i det gamle Sorø Amt: Slagelse, Sorø og Ringsted.

Emblem fra Sygeplejeskolen Slagelse

Emblemet måler 26 mm i diameter.

Sygeplejeskolen Slagelse

Der foreligger ingen oplysninger om dette emblem.

Emblem fra Sygeplejeskolen Slagelse

Emblemet måler 31 mm i diameter.

 

Sygeplejeskolen Slagelse

Det er oplyst, at dette emblem blev brugt sidst i 70erne og sidst i 80erne.

Emblemet blev udleveret efter afsluttet forskole.

Emblem fra Sygeplejeskolen Slagelse

Emblemet måler 26 mm i diameter.

Centralsygehuset Holbæk

Der har været en form for sygehus i Holbæk siden ca. 1842. Det var i 1887 en blanding af sygeafdeling med 40 sengepladser, en sindssygeafdeling med 12 celler og en arbejdsanstalt med 12 lemmer. I 1890 blev ”Holbæk Amt s Arbejds- Tvangsarbejds- og Daareanstalt” taget i brug lige overfor det oprindelige sygehus, der herefter kunne fungere som almindeligt sygehus. I 1946 begyndte man at bygge et nyt sygehus, og kun nogle af de gamle bygninger blev bevaret.

Holbæk Amtssygehus er optaget på den liste over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give en treårig uddannelse.

Emblemet er graveret med sygeplejeelevens initialer og dato og årstal. Her 1953.

Emblem fra Centralsygehuset Holbæk

Emblemet måler 21,5 mm i diameter.

Holbæk Amts Sygeplejeskole

Sygeplejeskolen i Holbæk blev etableret i 1960. Der var plads til 60 teorielever, og skolen gav selv forskoleundervisning. Læs mere om forskolerne.

Emblemet er fra sygeplejeskolens oprettelse i 1960. Motivet er Nordstjernen og Karlsvognen. Det blev givet til eleverne efter et halvt års uddannelse.

Emblem fra Holbæk Amts Sygeplejeskole

Emblemet måler 30 mm i diameter.

Sygeplejeskolen i Holbæk

Dette emblem er fra 1779. Teksten er ændret til  Sygeplejeskolen i Holbæk.

Emblem fra Sygeplejeskolen i Holbæk

Emblemet måler 30 mm i diameter.

Sygeplejeskolen Vestsjællands Amt

Emblemet blev til ved sammenlægningen i 1990 af sygeplejeskolerne i Ringsted, Slagelse og Holbæk. Symbolet er skolens logo. På emblemet stod der Holbæk, Slagelse og eller Ringsted afhængigt af, hvor den studerende tog sin uddannelse. 
Motivet symboliserer V for Vestsjælland og A for amt. Det blev forklaret ved udlevering af emblemet. Samme logo (VA) i lilla farver blev også brugt på skolens eksamens bevis.

De studerende kunne købe emblemet  efter endt uddannelse. 
 

Emblem fra Sygeplejeskolen Holbæk

Emblem fra Sygeplejeskolen Ringsted

Emblem fra Sygeplejeskolen Slagelse

Emblemet måler 32 mm i diameter.

Kalundborg Sygehus

Kalundborg Sygehus’s historie er meget gammel. En Sct. Jørgensgård for spedalske lå lige i nærheden af det senere Kalundborg Sygehus. Den oppebar kongelige privilegier, der blev stadfæstet i 1391. I 1631 overgik hospitalets ejendomme og indtægter til Vartov i København, hvor Kalundborg By til gengæld kunne råde over seks senge. I 1872 blev Amtssygehuset opført med 37 senge og to celler. Bygningerne blev senere omdannet til skole. I 1924 åbnede det nuværende Kalundborg Sygehus med 96 senge.

Kalundborg Sygehus var optaget på listen over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give den treårige uddannelse.

De fem tårne øverst symboliserer tårnene på Kalundborg Kirke og er Kalundborgs vartegn. De tre bogstaver HAS står for Holbæk Amts Sygehus.

Emblemet blev indført i 1940 og udleveret efter endt uddannelse. Det er graveret med den nyuddannede sygeplejerskes initialer, elevnummer og start- og slutdato for uddannelsen. Her 1/3 45 – 1/5 48.

Emblem fra Holbæk Amt Kalundborg Sygehus

Emblemet måler 25 mm i diameter.

Korsør Sygehus

De første ’sygestuer’ i Korsør var nogle rum på 1. sal i forhuset til en fattiggård og arbejdsanstalt, der var opført 1862. Efter en brand i 1888, hvor flere af fattiggårdens bygninger brændte, opførte man en lille bygning til sygehuset. 1909 blev starten på det nuværende sygehus taget i brug, og det er udvidet flere gange siden.

Korsør Sygehus er optaget på listen over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give den treårige uddannelse.

Emblem fra Korsør Sygehus

Emblemet måler 21 mm i højden og 20 mm i bredden.

Holbæk Amts Sygehus Sæby/Høng

Holbæk Amts Sygehus Sæby/Høng blev bygget i Sæby, fordi der var et apotek. Det blev indviet 1893.

Det er oplyst, at der ikke var et emblem før 1946.

Emblem fra Holbæk Amts Sygehus Sæby/Høng

Emblemet måler 22 mm i diameter.

Amtssygehuset Nykøbing Sjælland  

Amts- og bysygehuset i Nykøbing Sjælland blev bygget i 1877 uden en reel tegning, kun et rids på en lap papir. Det bevirkede, at sygehuset nærmest var forældet fra starten med korridorer og døre så smalle, at man ikke kunne vende med en båre. Senere indrettede man sengepladser på loftet og fragtede patienter op og ned at stejle og snævre trapper.

I 1912 blev et nyt sygehus taget i brug, der siden blev udbygget og moderniseret løbende.

Amtssygehuset i Nykøbing må ikke forveksles med Statshospitalet i Nykøbing Sjælland, der blev opført i 1913-1915.

Der er ingen oplysninger om dette emblem. Det adskiller sig ved at have en 50 mm lang nål, der er sat vinkelret på tværaksen.

Emblem fra Amtssygehuset Nykøbing Sjælland
Emblemet måler 20 mm i diameter.

Sorø Amts Sygehus

Det første sygehus i Sorø, blev indviet i 1841 under navnet Sorø Amts Arbejds- og Sygehus. I 1903 blev der bygget et nyt sygehus, og det tidligere blev til anvendt som plejehjem for sindssyge. I 1904 kommer to nye sygestuer til med palds til seks tuberkulosepatienter. Sygehuset blev med tiden udbygget, og i 1934 blev der opført en funktionærbolig med plads til 17 elever,  assistenter, 1 afdelingssygeplejerske, 1 økonoma, 1 plejemoder og 1 oversygeplejerske. I 1962 var sygehuset specialsygehus for ekstremitetskirurgi og havde 80 kirurgiske sengepladser og 14 pladser til efterbehandling.

Sorø Sygehus er optaget på listen over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give den treårige uddannelse.

Giveren har sendt emblemet ind sammen med det ældste emblem fra Rødkilde sygeplejeforskole, så det kan være fra 1940erne.

Motivet er identisk med det på emblemet fra Amtssygehuset i Haslev. Og selve skjoldet med bispestavene går også igen på emblemet fra  Sygeplejeskolen i Slagelse ovenfor.

Emblem fra Sorø Amts Sygehus

Emblemet måler 19,5 mm i diameter.