Sygehus- og skoleemblemer - Viborg Amt

Der er blevet uddannet sygeplejersker på stort set alle sygehuse i Viborg Amt. Viborg Amts og Bys Sygehus var tidligt ude og indførte emblem allerede i 1932.

Emblemer fra Viborg Amt

Sygeplejerskeuddannelsens historie kan deles op i tre hovedperioder 

  • Perioden frem til 1933 hvor sygeplejerskerne fik statsautorisation. Inden da blev sygeplejerskerne uddannet på landets sygehuse. Dansk Sygeplejeråd havde som betingelse for medlemskab, at en sygeplejerske skulle have i alt tre års uddannelse.
  • Perioden frem til 1958-reformen, hvor Sundhedsstyrelsen overtog godkendelse af sygehusene som uddannelsessteder.
  • Perioden efter 1958-reformen, hvor sygeplejerskeuddannelsen blev lovreguleret med Kgl. anordning om sygeplejerskeuddannelsen 1957. Den påbød, at der blev oprettet sygeplejeskoler i hele landet. 

Indtil 1958 er uddannelsesemblemer altså sygehusemblemer, der viser, hvilket sygehus sygeplejersken var uddannet på. Efter 1958 bliver emblemerne til skoleemblemer, der ofte bærer navnet ”sygeplejeskole” eller skolens initialer.

Alle oplysninger om sygehusene er hentet fra ”Det danske sygehusvæsen” I og II, udgivet af Sygehusinspektørforeningen i anledning af foreningens 50 års jubilæum den 23. juni 1962.

Viborg Amts og Bys Sygehus Elevforening

Der har været en form for sygehuse i Viborg siden middelalderen. De mange kirker og klostre i byen har haft ”sygestuer”. I 1541 besluttede Christian den tredje, at Gråbrødre Kloster skulle bruges som hospital og benævnes ”Det almindelige hospital i Viborg”. I 1826 blev der oprettet en form for sygehus i en toværelses lejlighed. Personalet var en barber og feltskærer og hans kone. De drev sygehuset indtil 1860, hvor der blev indrettet et sygehus med 20 sengepladser i Grønnegade. I 1889 blev der bygget et nyt sygehus, der kom til at danne grunden til sygehuset i Viborg i dag. Ved indvielsen rådede sygehuset over 50 medicinsk-kirurgiske senge og en epidemiafdeling på 20 senge.

Viborg Sygehus er optaget på den liste over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give den treårige uddannelse.

Emblemet var i brug i perioden 1938 til 1958. Motivet er Viborgs byvåben.

Emblem fra Viborg Amt og By Elevforening 

Emblemet måler 22 mm i diameter.

Sygeplejeskolen for Viborg amt

Emblemet blev brugt fra 1958 til 1975. Motivet er tre lyngkviste, der symboliserer de tre sygehuse i Skive, Viborg og Kjellerup.

Emblemet blev fremstillet af guldsmed Fritz Heimbürger i København og blev udleveret ved en emblemfest efter afsluttet forskole.
De tre lyngkviste symboliserer Skive, Viborg og Kjellerup Sygehuse.

Emblem fra Sygeplejeskolen for Viborg Amt 

Emblemet måler 24 mm i diameter.

Sygeplejeskolen Viborg Amt

Der eksisterer to lidt forskellige emblemer med samme motiv, men forskellig tekst. Formentlig er det øverste med teksten Sygeplejeskolen Viborg Amt det ældste.

Motivet er Viborg Amtskommunes våben og er fælles med det sidste emblem fra Thisted Sygeplejeskole.

Emblem fra Sygeplejeskolen Viborg Amt

Emblemet måler 25 mm i diameter.

Sygeplejeskolen Viborg

Emblem fra Sygeplejeskolen Viborg

Emblemet måler 25 mm i diameter.

Kjellerup Sygehus Elevforening

Kjellerup Sygehus blev indviet i 1914 med 20 medicinsk-kirurgiske senge og 15 epidemiske. Hospitalet blev herefter udbygget løbende.

Kjellerup Sygehus er optaget på den liste over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give den treårige uddannelse.

Emblemet blev brugt indtil 1958 i forbindelse med, at sygeplejeskolen i Viborg blev etableret. Motivet er Kjellerup Sygehus.

Emblem fra Kjellerup Sygehus 

Emblemet måler 22 mm i diameter.

Skive Sygehus

Det første sygehus i Skive blev taget i brug 1854 og var efter den tids krav ret stort. Det bestod af en hovedfløj og to sidefløje, men det vides ikke, hvor mange patienter, der var kapacitet til. I 1888 blev et nybygget sygehus indviet med 84 sengepladser, og sygehuset blev herefter løbende udvidet.

Skive Sygehus er optaget på den liste over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give den treårige uddannelse.

Emblemet blev brugt indtil 1959 og blev udleveret efter afsluttet uddannelse. Motivet er skive byvåben.

Emblem fra Skive Sygehus 

Emblemet måler 19 mm i diameter.

Thisted

Thisted amts og Bys Sygehus Elevforening

Oprettelsen af en 'sygestue' i Thisted by kan føres tilbage til til først i 1800-tallet, idet der i 1805 blev ansat en Chirurg i Thisted med tilhørende hospital. I 1857 blev der opnået enighed om at opføre et sygehus på Thisted Kjøbstads Communes og Amtsfondens regning. Det første sygehus havde 32 sengepladser med hømadrasser, heraf fire til fnatpatienter og en til sindssvage.

Sygehuset blev løbende udbygget, og under 1. verdenskrig startede byggeriet af et nyt sygehus. Det blev imidlertid sat i stå, og i 1926 blev dele af det gamle sygehus revet ned og nye bygninger blev opført. Siden er der gennemført moderniseringer og tilbygninger, så sygehuset i 1962 havde 160 sengepladser.

Thisted Sygehus er optaget på den liste over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give den treårige uddannelse.

Emblemet blev taget i brug af elevforeningen i 1941.  Motivet er Thisteds byvåben, jomfru Maria med barnet omgivet af en strålekrans.

Emblem fra Thisted Sygehus 

Emblemet måler 20 mm i diameter.

Thisted Amts Sygeplejeskole

Emblemet blev brugt fra 1958 til 1975. Motivet er Thisteds byvåben.

Emblem fra Thisted Amt Sygeplejeskole 

Emblemet måler 26 mm i diameter.

Sygeplejeskolen Thisted

Emblemet blev udleveret efter et halvt års uddannelse under 1979-uddannelsen, og efter 1990 efter den første eksterne prøve. Emblemet blev udleveret ved en frokost for eleverne.

Emblemet blev brugt fra 1975. Motivet er Viborg Amtskommunes våben. Ifølge borgmester Peter E. Eriksens tale ved den første emblemfest, hvor emblemet blev udleveret, symboliserer de to skarver fællesskabet, urkokken fortæller om den fart og kraft, der skal være over vandet som symbol på den livgivende kraft.

Emblem fra Sygeplejeskolen Thisted 

Emblemet måler 25 mm i diameter.

I 1870 overtog Thisted amt og Nykøbing købstad i fællesskab en bygning, der blev indrettet til medicinske patienter. I 1885 måtte sygehuset udvides med en nyopført epidemibygning med plads til 20 senge. Efter en del udbygninger rummede sygehuset i 1920 omkring 100 patienter. Da sundhedsstyrelsen erklærede sygehuset for ubrugeligt og for småt, hvorefter det i 1962 blev afløst af et nybygget sygehus med 120 sengepladser.

Emblemet blev brugt i 1950erne. Motivet er tredelt med en due med en oliegren, en lampe eller oliekande og et skib.

Emblem fra Amts- og Bysygehuset Nykøbing Mors 

Emblemet måler 26 mm i diameter.

 

Nykøbing Mors Sygehus

Der er ingen oplysninger om dette emblem.

Emblem fra Sygeplejeskolen Nykøbing Mors
Emblemet måler 19 mm i diameter.