Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet

Danmarks Sygeplejerskehøjskole var i mange år den eneste mulighed for videreuddannelse rettet mod sygeplejersker.

Fire studerende på trappen til Danmarks Sygeplejerskehøjskole i1966
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 870601f690

I årene 1925-35 blev der gennemført et projekt i tre distrikter med henblik på at nedbringe dødeligheden hos spædbørn. Arbejdet blev udført af sygeplejersker, der var specialuddannede i udlandet, såkaldte sundhedsplejersker. Projektet førte til, at sundhedsplejerskeloven blev vedtaget i 1937, der blandt andet indeholdt tilbud om statsstøtte til de kommuner, der ansatte sundhedsplejersker til sundhedsforebyggende og sundhedsbevarende arbejde.

Det skabte et akut behov for uddannelse af sundhedsplejersker. Samtidigt havde der i mange år været behov for uddannelse af sygeplejersker til administrativt og undervisende arbejde, så det var naturligt at finde en udvej til at etablere en videreuddannelse inden for de tre felter.

Aarhus Universitet, der den gang var en privat institution, tog vel mod en henvendelse om at knytte undervisningen til universitet. Det resulterede i etablering i 1938 af Kursus ved Aarhus Universitet for sundhedsplejersker og for ledende og undervisende sygeplejersker. Etablering blev støttet af The Rockefeller Foundation og De Danske Livsforsikringsselskaber. I 1942 overtog staten udgifterne.

Deltagere i Kursus ved Aarhus Universitet for Sundhedsplejersker og for ledende og undervisende Sygeplejersker 1938-1939
Caption 
Deltagere i Kursus ved Aarhus Universitet for Sundhedsplejersker og for ledende og undervisende Sygeplejersker 1938-1939
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000368f030

Skolens navn

Den første skole blev som nævnt kaldt Kursus ved Aarhus Universitet for sundhedsplejersker og for ledende og undervisende sygeplejersker.

I 1958 ændrede kurset betegnelse til Institut for syge- og sundhedsplejersker ved Aarhus Universitet, og 1965 blev navnet igen ændret til Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet. 

Senere er højskolen lagt ind under det Sundhedsvidenskabelige Fakultet en del af Institut for Folkesundhed og kaldes nu Afdelingen for sygeplejevidenskab.

Bygninger

De første år havde uddannelsen til huse i lejede lokaler i en gammel funktionærbolig på Aarhus Kommunehospital. I 1947 flyttede den til andre lokaler på hospitalet og i 1958 blev en ny bygning indviet i Vennelystparken.

Danmarks Sygeplejerskehøjskole i Århus ved indvielsen i 1958
Caption 
Danmarks Sygeplejerskehøjskole i Århus ved indvielsen i 1958
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000399f939

I 1969 blev der etableret en afdeling i København på Nørre Allé.

Danmarks Sygeplejerskehøjskole Afdelingen i København 1986
Caption 
Danmarks Sygeplejerskehøjskole Afdelingen i København 1986
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000400f725

Uddannelserne 1938-1964

Elevernes forudsætninger de første år var meget forskellige, fordi kvaliteten af grunduddannelsen til sygeplejerske varierede fra sygehus til sygehus. Det blev først ændret med Kongelig Anordning om sygeplejerskeuddannelsen 1957, der medførte, at der blev oprettet 33 sygeplejeskoler til afløsning for de godt 100 uddannelsessteder på sygehusene.

En stor del af fagene var derfor grundlæggende fag som anatomi, hygiejne, medicinlære mm. Derudover indgik der praktik for begge linjer, typisk to måneders praktik for sundhedsplejerskerne og en måned for de ledende og undervisende sygeplejersker.

Med ændringen af grunduddannelsen i 1958 blev der indført først et fire måneders præparandkursus, der senere blev afløst af en optagelsesprøve.

Kemiundervisning i 1958 på Danmarks Sygeplejerskehøjskole i Århus
Caption 
Kemiundervisning i 1958 på Danmarks Sygeplejerskehøjskole i Århus
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000399f944

Foreningen af Sygeplejersker fra Kursus ved Aarhus Universitet  

I 1939 blev Foreningen af Sygeplejersker fra Kursus ved Aarhus Universitet stiftet. Den eksisterede til 1969. I 1941 begyndte foreningen at drøfte, at den skulle have et emblem. Der blev nedsat et emblemudvalg, og i 1943 blev et forslag til emblem forelagt repræsentantskabet og generalforsamlingen.

Det første emblem er kvadratisk, udformet i sølv med rød emalje. Det blev fremstillet af guldsmed Hingelberg i Aarhus. Motivet er en Nightingale lampe. Medlemmerne kunne købe det for 11 kr.

Danmarks Sygeplejerskehøjskole - det første emblem

Emblemet måler 16,5 x 16,5 mm.

I 1944 rettede Asschenfeldt Hansens boghandel i Aarhus henvendelse til foreningen og meddelte, at emblemet var et plagiat af boghandels bomærke.

I 1947 blev et nyt emblem fremstillet. Det nye motiv er også en lampe, men med en slange, der snor sig om den. Emblemerne er på bagsiden graveret med Foreningen af Sygeplejersker ved Kursus Aarhus Universitet og et nummer.

Emblemet blev givet til medlemmerne ved uddannelsens afslutning. Det blev brugt indtil foreningens opløsning i 1969.

Danmarks Sygeplejerskehøjskole - det andet emblem

Emblemet måler 19,5 mm i bredden og 16 mm i højden. Sikkerhedskæden ender i en nål med årstallet for afsluttet kursus.

Uddannelserne fra 1965-1990

Fra 1965 blev der oprettet tre linjer

  • Linjen for sundhedsplejersker
  • Linjen for uddannelse til afdelingssygeplejerske og sygeplejelærer. Disse to uddannelser blev kaldt 1. dels uddannelser.
  • I 1969 blev en Linjen for fortsat videregående uddannelse for sundheds- og sygeplejersker (2. dels uddannelsen) etableret efter mange års forberedelsesarbejde. Den rettede sig mod uddannelse til de højeste stillinger som oversygeplejerske og forstanderinde. Adgangskravet var en bestået 1. delsuddannelse eller tilsvarende.

Læs artiklen om 2. delsuddannelsen "Ledere skal ikke blot følge med" i Tidssskrift for Sygeplejersker 15. april 1968.

Fra Danmarks Sygeplejerskehøjskoles 50 års Jubilæumsfesten i Aulaen på Universitet, Sygeplejerskehøjskolen, Århus ses Eli Magnussen tv. og Søster Elna Krogh-Nielsen th. som tilhørere. Fra Danmarks Sygeplejerskehøjskoles 50 års Jubilæumsfesten i Aulaen på
Caption 
Fra Danmarks Sygeplejerskehøjskoles 50 års Jubilæumsfesten i Aulaen på Universitet, Sygeplejerskehøjskolen, Århus ses Eli Magnussen tv. og Søster Elna Krogh-Nielsen th. som tilhørere. Fra Danmarks Sygeplejerskehøjskoles 50 års Jubilæumsfesten i Aulaen på
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000400f709

Uddannelserne fra 1990 – 2000

I løbet af 1990erne blev 1. dels uddannelserne ændret til diplomuddannelser, og 2. dels uddannelsen ændrede betegnelse til Sygeplejefaglig Afgangseksamen. Den blev nedlagt efter at det sidste hold gennemgik uddannelsen 1990-91.

I 1991 blev en kandidatuddannelse i sygepleje etableret, cand.cur.uddannelsen (candidata curationes, cand.cur.). Samme år blev de første ph.d.-studerende immatrikuleret ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole og det sundhedsvidenskabelige fakultet på Aarhus Universitet. 

1. januar 2001 blev den tidligere Danmarks Sygeplejerskehøjskole oprettet som et selvstændigt institut ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, og i 2003 blev Sygeplejerskehøjskolens diplomuddannelser fusioneret ind i VIA University College i Aarhus.

Kilder

  1. Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet, afsnit af jubilæumsbogen Aarhus Universitet 1928 - 1978, redigeret af Gustav Ahlbeck.
  2.  Inge Andersen, Ellinor Nicolaysen, Signe Østergaard. Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet. 1938 – 1988 – altid på vej. Jubilæumsskrift 1988.
  3.  Den store danske encyklopædi.
  4. Kirsten Stallknechts fortegnelse over emblemer, Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Artikler i Sygeplejersken om Danmarks Sygeplejerskehøjskoles sidste år

Farvel til et flagskib – Sygeplejersken nr, 26/2003              
Farvel til en institution - Sygeplejersken nr. 2/2003            
Nej fra to ministre – Sygeplejersken nr. 35/2002              
Højskolen risikerer lukning - Sygeplejersken nr. 25/2002   
Universitet kontra CVU - Sygeplejersken nr. 26/2002       
En milepæl i sygeplejen - Sygeplejersken nr. 18/2001     
Danmarks Sygeplejerskehøjskole har mistet monopolet - Sygeplejersken nr. 14/2001        
Fra højskole til universitet - Sygeplejersken nr. 6/2001            
Forslag om nye uddannelser - Sygeplejersken nr. 8/1999            
16 år med turbulens - Sygeplejersken 46/1999                         
Eget institut på universitetet - Sygeplejersken nr. 46/1999           
Fra højskole til center - Sygeplejersken nr. 46/1999            
Sagt op i København - Sygeplejersken nr. 12/1998         
I nyt regi - Sygeplejersken nr. 14/1998