Sygeplejens symboler

Sygeplejen har og har haft sine symboler i mange år. Flere af dem er mere eller mindre internationale som for eksempel kappen og emblemerne, der viser, hvilken skole, man er uddannet på, og hvilken sygeplejeorganisation, man er medlem af.

Nyuddannede sygeplejersker på Århus Amtssygehus 1960 i procession med keramiklamper
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 991004f003

Nogle af symbolerne er gået af brug som kappen og sygeplejeslaget. Begge dele forsvandt i løbet af 1970erne. Florence Nightingale’s lampe derimod er fortsat et stærkt symbol, og emblemerne lever i bedste velgående.

Dansk Sygeplejeråds firkløver er et af dansk sygeplejes stærkeste 'brands', der siden 1899 har signaleret, at her er en velkvalificeret sygeplejerske, der har gennemgået sygeplejerskeuddannelsen. Som et supplement bærer sygeplejersker fortsat deres skoleemblem, inden 1958 sygehusemblem, for at vise, hvor de kommer fra, og hvor de er uddannet.

Ingen af disse symboler er rent danske fænomener. I det meste af verden bruger sygeplejersker lignende symboler, og dansk sygepleje blev tidligt inspireret i udlandet og introducerede dem her i landet, hvor de blev tilpasset dansk tradition og kultur.