Historien om Dansk Sygeplejeråds emblem

Historien om Dansk Sygeplejeråds emblem strækker sig helt tilbage til en beslutning ved det tredje møde i Dansk Sygeplejeråds bestyrelse i 1899. Emblemets udformning har været stort set uændret siden da.

Stifterne af Dansk Sygeplejeråd var fra starten klar over, at der skulle findes et ydre tegn, som dels kunne fungere som samlende symbol for sygeplejerskerne selv, dels overfor omverdenen kunne signalere, at her var en sygeplejerske, med alt hvad det indebar. Nemlig en sygeplejerske, der havde gennemført tre års uddannelse i faget på tilfredsstillende måde, så hun var fundet værdig til optagelse i Dansk Sygeplejeråd.

Dansk Sygeplejeråds første logo fra 1899
Dansk Sygeplejeråds første logo fra 1899

Dansk Sygeplejeråds logo fra 1913
Dansk Sygeplejeråds logo fra 1913

DSR's logo i dag
DSR's logo i dag

Da Dansk Sygeplejeråd blev stiftet i 1899, var det almindeligt, at private sygeplejebureauer sendte ufaglærte kvinder ud til sygepleje i private hjem. Det var derfor magtpåliggende for Dansk Sygeplejeråd at signalere, at man udelukkende havde fuldt uddannede sygeplejersker som medlemmer. Der var i de første år flere eksempler på, at emblemer blev stjålet eller lånt ud.   

Læs om eksempler på misbrug af emblemet før og nu.

Det første udkast til et emblem blev fremlagt ved den stiftende generalforsamling i oktober 1899. Det har ikke været muligt at opspore en beskrivelse af dette udkast, men vi ved, at det på det efterfølgende bestyrelsesmøde blev besluttet at ændre emblemet, så det fik de danske nationalfarver.

Det er dette emblem, der kun er ændret en anelse i tidens løb, og som danske sygeplejersker den dag i dag får overrakt ved indmeldelse i Dansk Sygeplejeråd.

​Et af de allerførste: Emblem nr. 12, der tilhørte Jørgine Møller på Københavns Kommunehospital
​Et af de allerførste: Emblem nr. 12, der tilhørte Jørgine Møller på Københavns Kommunehospital (DSR's årsberetning for 1899). Den røde emalje er her fint nopret. Det måler 29 mm i diameter.
Dansk Sygeplejehistorisk Museum

​Emblem nr. 1033, der tilhørte Kirstine Hansen, der fik det i begyndelsen af 1910
​Emblem nr. 1033, der tilhørte Kirstine Hansen, der fik det i begyndelsen af 1910. Proportionerne er lidt anderledes end på det første, og den røde emalje har fået koncentriske markeringer. Emblemet måler 29 mm i diameter.
Dansk Sygeplejeråd

Emblem fra 1938.
Emblem fra 1938. Her er kløverstilken mere buet, og den røde emalje har fået et hamret præg. Emblemet måler 29 mm i diameter.
Dansk Sygeplejeråd

Emblem fra 1978
​DSR-nål fra 1978. Stilken er stadig buet og kløverbladene mere fyldige. Diameter 3,1 cm. Den røde emalje har nu en anden markering end tidligere.
Dansk Sygeplejeråd

Emblemet er en broche med et gyldent firkløver på rød emaljebund. Emblemet blev fra starten og bliver fortsat fremstillet af hofjuveler Hertz i København. Det menes, at det var sølvsmed K. Fiöss hos Hertz, der tegnede emblemet.

Emblemet er strengt personligt og må ikke lånes ud. Emblemet skal leveres tilbage ved udmeldelse eller død. Emblemerne er graveret med medlemsnummer.

I 1934 opnåede Dansk Sygeplejeråd, efter en mangeårig kamp, at sygeplejerskerne fik statsautorisation. Titlen sygeplejerske er beskyttet og må kun bruges af personer med en anerkendt og formel sygeplejerskeuddannelse. I 1938 besluttede Dansk Sygeplejeråd, at emblemerne fremover blev graveret med autorisationsdatoen.

Tidsskrift for Sygepleje nr. 22 1938 side 482
Caption 
Tidsskrift for Sygepleje nr. 22 1938 side 482
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejeråd

Dansk Sygeplejeråds emblem nr. 14266 med graveret autorisationsdato
Emblem nr. 14266 med autorisationsdatoen 15. august 1940
De sygeplejersker, der allerede var uddannede, skulle nu til at søge om autorisation.

Læs historien om en sygeplejerskes vej til statsautorisation i 1934

Emblemerne blev graveret med autorisationsdato indtil ca. 1972.

Der findes ikke nogen beskrivelse eller fortolkning af emblemets udformning fra 1899, men en gang i 1940’erne besvarer Dansk Sygeplejeråd en forespørgsel med den første fortolkning, idet Dansk Sygeplejeråd svarer: ”Firkløveret i Dansk Sygeplejeraads Emblem er i sin tid valgt, for at det skulde bringe Foreningen lykke”.

Senere udbygges fortolkningen med: ”Firkløveret betyder lykke i vort arbejde for patienten. Det røde betegner, at kærligheden må være baggrunden for alt vort arbejde, om det skal lykkes. Den røde og hvide farve i emblemet sammen skal vise – at vi er danske”.

Emblemets udformning gennem tiderne

Emblemets udformning har været stort set uændret siden 1899. Det er blevet lidt større og firkløveret skifter lidt udseende i tidens løb. Bogstaverne ændres en anelse, men de største variationer ses i den røde emaljebund, der med hver variant skifter markering. Nedenfor ses et udpluk af emblemets design gennem mere end 100 år.

Emblemregulativ

Dansk Sygeplejeråds Emblemregulativ fra 1934
Fra 1900 og i flere år frem var der et emblemregulativ, der forpligtede sygeplejersken til altid at bære emblemet under tjenesten, at bære det på venstre side, samt at føre et pligtopfyldende og hæderligt liv.

Se emblemregulativet fra 1934    

Kilder

  1. Esther Petersen. Fra kald til fag. Dansk Sygeplejeråd 1989
  2. Kirsten Stallknecht. Hvor kommer du fra? Dansk Sygeplejeråd og Dansk Sygeplejehistorisk Museum 1999
  3. Emblemer i Dansk Sygeplejeråds og Dansk Sygeplejehistorisk Museums eje
  4. Flemming Hertz. En Hjørne-Hertzers krønike. København 2009