150 år for den faglærte sygepleje​

Særudstilling i 2013 om den gode sygepleje i 150 år.

Bispebjerg Hospital, tre sygeplejersker ca.1915.
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000256f052h_2

For 150 år siden blev der bygget et supersygehus uden for Københavns volde. Det var det nye kommunehospital med plads til 800 patienter. Indretningen var meget moderne og avanceret med vandklosetter og vaske med rindende vand.

Plejen derimod levede ikke op til de nyeste standarder sat af engelske Florence Nightingale på sygeplejeskolen ved Sct. Thomas’ Hospital i London. Her blev unge frøkener optaget til en treårig uddannelse, som ikke kun var praktisk.

Omstillingsparate læger ved Københavns Kommunehospital kopierede nogle af Nightingales ideer og begyndte i 1876 at optage kvinder til sygeplejegerningen. De ugifte kvinder skulle på sigt erstatte ”madammerne” eller stuekonerne, der ikke havde en uddannelse men dog masser af erfaring. Sygeplejen blev et af de første egentlige kvindefag herhjemme og på en tid, hvor kvinderne endnu ikke havde stemmeret.

Med udstillingen Den Gode Sygepleje i 150 år markerer Sygeplejehistorisk Museum ikke bare Københavns Kommunehospitals jubilæum men også jubilæet for Den danske Diakonissestiftelse 150 år og 100 året for Bispebjerg Hospitals indvielse. Alle tre institutioner har bidraget til den professionelle sygeplejes udvikling herhjemme, men på hver sin måde.