Den gode sygepleje

Ideer og idealer i dansk sygepleje 1900-1960.

Stuegang på Skælskør Gigtsanatorium 1943. Lægerne er fra venstre: Tage Johnsen, Johannes Panting, Aage Henrik Christian Nyfeldt
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000237f001

God sygepleje kræver veluddannede sygeplejersker. Siden 1800-tallets slutning, hvor professionaliseringen af sygeplejen vandt indpas i Danmark, har læger og sygeplejersker sat krav til uddannelsen. Og med til kravene hører også idealerne for den rette udøvelse af faget. Ideerne om "den gode sygepleje" skabtes med inspiration fra udlandet.

Udstillingen fulgte skiftende tiders opfattelse af hvad god sygepleje er, fra de personlige dyders epoke til efterkrigens prioritering af de faglige kvalifikationer, fra selvdisciplin, lydighed og rutiner til teoretiske refleksioner, tekniske færdigheder og specialiserede opgaver. 

Den gode sygepleje udøves på Bispebjerg Hospital 1924

Fra et patientforløb på Bispebjerg Hospital 1920.
Caption 
Fra et patientforløb på Bispebjerg Hospital 1920.
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 2256f002-3

Fra et patientforløb på Bispebjerg Hospital 1920.
Caption 
Fra et patientforløb på Bispebjerg Hospital 1920.
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Fra et patientforløb på Bispebjerg Hospital 1920.
Caption 
Fra et patientforløb på Bispebjerg Hospital 1920.
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Fra et patientforløb på Bispebjerg Hospital 1920.
Caption 
Fra et patientforløb på Bispebjerg Hospital 1920.
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Fra et patientforløb på Bispebjerg Hospital 1920.
Caption 
Fra et patientforløb på Bispebjerg Hospital 1920.
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Udstillingsperiode: 11. december 2003 til 28. marts 2004.