Den intelligente hospitalsseng

Hospitalssenge er ikke blevet ændret synderligt de seneste mange år. I efteråret 2014 kunne man se og afprøve fremtidens hospitalsseng, der er både patient- og personalevenlig.

Sengen giver bedre komfort og selvhjulpenhed for patienten, fx kan den indstilles i en siddestilling, så patienten kan spise i en almindelig position. Det gør det også lettere og mere behageligt for patienten at bliver mobiliseret efter fx en maveoperation.

Sengen kan også vippes fra side til side, hvilket gør det lettere for plejepersonalet og mere skånsomt for patienter, der skal vendes i sengen.

Karin Valbæk, tidligere chefsygeplejerske på Regionshospitalet Randers og Grenaa.
Karin Valbæk, tidligere chefsygeplejerske på Regionshospitalet Randers og Grenaa.
Sengen skal udvikles yderligere. I øjeblikket arbejdes der på at gøre sengen sporbar for at sikre logistik og rengøring. Det er også planen, at sengen skal kunne registrere forskellige hændelser i forbindelse med patientens ophold i sengen og sende disse data til den elektroniske patientjournal.

Idé og udvikling

Sengen har været under udvikling i 8 år, efter at tidligere chefsygeplejerske Karin Valbæk undrede sig over, at den teknologiske udvikling ikke aflastede sygeplejen mere. Udviklingen er sket i et Offentligt-Privat-Innovations-samarbejde, som er unikt af sin art i Danmark.

Sengen er blevet til i et Offentligt-Privat-Innovationssamarbejde mellem Regionshospitalet i Randers og en sengeleverandør, Kr. Hospitalsudstyr A/S, en klinisk logistikleverandør, Cetera A/S, en madrasleverandør, Zibo A/S og Designpartners.