Film vist i museets udstilling

Da museet åbnede, var der opstillet monitorer med små film om sygeplejens historie. De gamle VHS-bånd er nu konverteret, så de kan ses her på hjemmesiden.

De gamle VHS-bånd, der blev optaget sidst i 90'erne

Konverteringen af filmene er bekostet af Dansk Sygeplejehistorisk Selskab. 

Dansk Sygeplejeråd - Tradition og udvikling