Patientens rum - Sygehuse og patientstuer ca. 1900-2020

Sygehuse og patientstuer ca. 1900-2020

Øresundshospitalet, en 5 sengsstue, stue 4 i 1929
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 920915f025
Særudstilling august 2016 - november 2016: Patientens rum - Sygehuse og patientstuer ca. 1900-2020.

I lyset af de mange sygehusbyggerier, der skyder op i hele landet har sygeplejemuseet undersøgt, hvordan sygehusbyggeriet har udviklet sig. Både den udvendige arkitektur og indretningen har gennemgået forskellige faser, der alle afspejler den medicinske og teknologiske udvikling. 

Udstillingen stiller skarpt på to ting: 

  • Sygehusenes grundplan og -struktur og de medicinske og hygiejniske principper, der har været styrende for byggeri og indretning.
  • Patientstuerne gennem tiden, hvor det viser sig, at der ikke har været specielt fokus på, hvor mange patienter der skulle være på en stue. 

For at konkretisere udviklingen viser museet derudover udviklingen på sygehuset i Kolding, der i disse år er ved at blive ombygget til nyt supersygehus med enestuer. Det er historien om det lille bysygehus, der langsomt udvider sig for til sidst i 1975 at tage springet ud på en stor mark med plads til yderligere udvidelser. 

Alle regioner bygger i disse dage nye sygehuse. Helt nye sygehuse uden for byerne eller ambitiøse om- og tilbygninger af de bestående, for i 2020 skal der stå 20 nye supersygehuse klar til at modtage patienterne med højt specialiserede og velplanlagte pleje- og behandlingstilbud. 

Title

”It may be a strange principle to enunciate as the very first requirement in a Hospital that it should do the sick no harm.”

Florence Nightingale. Notes on Hospitals. Longman, Green, Longman, Roberts and Green. London 1863.

Som noget helt nyt i sygehusbyggeriets lange historie bliver der i nybyggeriet udelukkende enestuer. Ikke flere 6- eller 4-sengsstuer. I dag vil vi have privatliv, overnatningsmulighed for vore pårørende og moderne kommunikationsfaciliteter ved hånden. Også når vi er syge og indlagte.

Det er nyt.

Patientstue på Sindssygehospitalet i Middelfart 1938
Caption 
Patientstue på Sindssygehospitalet i Middelfart 1938
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 951030f003

For ikke så mange år siden var de få enestuer forbeholdt isolationspatienter, de kritisk syge og døende. Der er ingen tvivl om, at det vil føre til mere ro og patientsikkerhed, når sundhedspersonalet kun skal koncentrere sig om en patient ad gangen.

Og det bliver i dag betragtet som en menneskeret at have en privat sfære, som ikke alle kan følge med i, fx under samtaler med sygeplejersker og læger og med familie og venner.

En projekteret enestue på det nye Hospital Nordsjælland i Hillerød
Caption 
En projekteret enestue på det nye Hospital Nordsjælland i Hillerød
Attribution 
Foto: Nyt Hospital Nordsjælland, Region Hovedstaden
Det er godt med enestuer. Og alligevel sidder nogle sygeplejersker med en stille tvivl. Er der ikke nogle patienter, der har gavn at være indlagt sammen? Hvordan får jeg observeret mine patienter, når jeg ikke lige kan overskue dem med et enkelt blik rundt på stuen? Vil der være tid nok til alle patienter i hver vagt? Tiden må vise, om denne tvivl er ubegrundet.

Indtil da kan vi glæde os over, at fremtidens patienter får mere ro, bedre faciliteter og forhåbentlig også bedre kontakt med sundhedspersonalet, end tilfældet har været og fremdeles er det i dag.

Sygeplejemuseet har benyttet lejligheden til at se tilbage på tidligere tiders sygehusbyggeri og indretning af patientstuer. Her er det påfaldende, hvor lidt fokus der har været på antallet af patienter på hver stue. En gang var hovedproblemet at få tilstrækkeligt med frisk luft og ventilation på stuen, senere var fokus rettet mod arbejds- og ressourcebesparende infrastrukturer og indretning af afdelingerne. Patientens interesser var ikke noget, der fyldte i overvejelserne.

Ikke før nu.