Særudstilling: Hvad foregik hvor?

- på Julemærkesanatoriet i gamle dage. Gå på opdagelse i de gamle arktitekttegninger over Julemærkesanatoriet og se, hvordan et sanatorium var indrettet i begyndelsen af 1900-tallet.

Dansk Sygeplejehistorisk Museum og Hotel Koldingfjord ligger i de bygninger, deri 1908-11 blev opført til Julemærkesanatoriet, Danmarks første tuberkulosesanatoriumfor børn. Det smukke bygningskompleks og den omkringliggende fredskovblev i 1987 købt af sygeplejerskernes pensionskasse på initiativ af daværendeformand, Kirsten Stallknecht. Takket være hende er det hele bevaret, som det engang så ud, og er ikke blevet udstykket til forskellige købere, som det ellers sker formange af de tidligere gamle og store institutioner.

Gennem årene har flere ledt efter de oprindelige bygningstegninger, men forgæves.Indtil begyndelsen af 2019, hvor de blev fundet på det øverste loft i hotellets konferencebygning. Sygeplejemuseet tog hånd om dem og fik dem ordnet og registreret,
og efter nærmere studier er der nu blevet åbenbart en historie, der føjer ny viden til det, vi allerede vidste. Tegningerne udgør i sig selv en krønike om 110 års bygningshistorie, men endnu vigtigere om, hvordan et tuberkulosesanatorium var indrettet, og hvordan personalet boede og arbejdede på stedet.

En af de gamle tegninger fra 1908. Den har været vandskadet, men har klaret sig.
Caption 
En af de gamle tegninger fra 1908. Den har været vandskadet, men har klaret sig
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Tegningerne omfatter også flere forslag til ombygninger, der blev udarbejdet, da Statens Åndssvageforsorg overtog stedet i 1960. Julemærkesanatoriet måtte som de andre sanatorier dreje nøglen om, fordi tuberkulosen i Danmark stort set var blevet nedkæmpet. Åndssvageforsorgens tegninger er ikke omfattet af den nuværende udstilling, men kan måske blive fortalt en anden gang. 

Vi mener, at det er væsentligt at vise sanatorietegningerne, fordi de viser den ramme, som sanatoriesygeplejerskernes arbejde og vilkår udviklede sig indenfor. Sygeplejersker og elever havde pligt til at bo på stedet, og stregerne på papiret ridser tydeligt op, hvordan deres daglige arbejdsplads og beboelsesrum har set ud. Museets mange fotografier fra sanatoriet bidrager til at befolke de nøgterne arkitekttegninger.

Tegningerne sætter også en ramme om de mange børn, der blev indlagt med en for et barn helt uoverskuelig tidshorisont. Flere af børnene var indlagt på stedet i flere år.

En tegning af stueetagen i hovedbygningen med er nutidig tegning lagt ned over. Her kan man se værelsesnumrene og det, værelserne en gang har været brugt til.
Caption 
En tegning af stueetagen i hovedbygningen med er nutidig tegning lagt ned over. Her kan man se værelsesnumrene og det, værelserne en gang har været brugt til.
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Hvis du bor på hotellet, tilbyder udstillingen en unik chance for at gå på opdagelse i tegningerne og finde ud af, hvad lige præcis dit værelse blev brugt til. Bor du i en del af de gamle 18-sengsafdelinger,  på et elevværelse eller måske i forvalterboligen? Det bibringer hotelopholdet et perspektiv, som ikke mange andre hoteller kan tilbyde.