Charlotte Norrie stifter Dansk Sygeplejeråd

- men hun blev væltet som formand efter kun tre måneder.

Charlotte Norrie
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008F098

Dansk Sygeplejeråd blev stiftet den 21. juli 1899 af den markante kvindesagsforkæmper, Charlotte Norrie. Hun ønskede fra starten at knytte  Dansk Sygeplejeråd til Dansk Kvinderåd og til International Council of Nurses  (ICN), hvor der sad engelske og amerikanske sygeplejersker og stærke kvindesagspersonligheder.
 
Charlotte Norrie blev efter tre måneder væltet som formand for Dansk Sygeplejeråd af en stor oppositionsgruppe af københavnske sygeplejersker. De var utilfredse med hendes måde at stifte foreningen på,  og de ville ikke acceptere hende som formand.  Norrie havde ikke en egentlig sygeplejerskeuddannelse, og man ville have en veluddannet og fremtrædende sygeplejerske på formandsposten.
 
Da Henny Tscherning blev formand den 27. oktober 1899 på Dansk Sygeplejeråds  første generalforsamling, lagde hun stærk afstand til International Council of Nurses (ICN), Dansk Kvinderåd og hele kvindesagen. Henny Tscherning gjorde det helt klart, da hun  i Politiken skrev:

”Sygeplejerskesagen bør staa paa egne ben og har absolut intet med Kvindeemancipationen at gøre”.

Udadtil var begrundelsen, at Dansk Sygeplejeråd snævert ville koncentrere sig om arbejdet for en treårig uddannelse og statsautorisation, men bag anes modstanden mod Charlotte Norrie og hele kvindesagen. Det kom til at præge Dansk Sygeplejeråds politik og manglende engagement i kvindesag og valgret i hele Tschernings formandsperiode 1899-1927 og efterfølgende Charlotte Muncks 1927-1932.

 Henny Tscherning gik ganske vist med i kvindeoptoget til Amalienborg for at takke Christian 10. den 5. juni 1915, og det samme gjorde diakonisser fra Diakonissestiftelsen, men ingen af parterne har efter kilderne at dømme gjort noget for valgretssagen.