Den første redningsaktion til Buchenwald og Neuengamme i december 1944

Den første aktion for at hente danske kz-fanger hjem til Danmark blev foretaget i dansk regi. Maja Foget, forstanderinde for Finseninstituttet i København, var med som sygeplejerske og beskrev kort tid efter hele turen.

Hvide busser og ambulancer i karantænestationen i Padborg 1945.
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum
Title

Maja Foget

Maja Foget var i 1944 forstanderinde på Finsensinstuttet og tilknyttet Sundhedsstyrelsen. Hun fik til opgave at organisere sygeplejen i forbindelse med hjemtransport af de danske politifolk, der var blevet interneret i koncentrationslejren Buchenwald i 1944.

Sammen med fem sygeplejersker rejste hun med undsætningskonvojer rundt til de tyske koncentrationslejre og hentede de danske og norske fanger hjem.

Maja Foget har efterladt sig en liste, der anfører navnene på de fire af disse sygeplejersker: Frk. Karen Andersen, Frk. Wølk Petersen, Frk. Inger Jensen og Frk. Clemmensen. 

I nogle kilder refereres hendes gruppe til som ”Maja Fogets femtekolonne”.

Læs Maja Fogets egne beretninger    

Maja Foget: Den første tur til Buchenwald og Neuengamme december 1944

Maja Foget: Turen til Buchenwald og Neuengamme marts 1945

I december 1944 stod det klart, at Tyskland ville tabe krigen. De allierede tropper angreb fra vest og russerne fra øst, og i Norge og Danmark ville man have sine landsmænd hjem fra de tyske koncentrationslejre, inden ragnarok brød ud.   

Maja Foget var med som den ene af to sygeplejersker på den første danske redningskonvoj til tyske koncentrationslejre. Hun kom med med meget kort varsel. Den 2. december blev hun ringet op af Dr. Juel Henningsen fra Sundhedsstyrelsen, der bad hende om at overveje, hvad det ville kræve af sygeplejefaglige ressourcer at hente 200 syge politifolk hjem fra koncentrationslejren Buchenwald.   

Den første redningsaktion til Buchenwald og Neuengamme i december 1944. Frantz Hvass og Juel Henningsen klar til afgang.
Caption 
Den første redningsaktion til Buchenwald og Neuengamme i december 1944. Frantz Hvass og Juel Henningsen klar til afgang.
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000492f042

Den 5. december tog hun selv af sted sammen med en afdelingssygeplejerske fra Finseninstuttet, frk. Jensen. Det foregik med fire DSB-busser, en lastbil, tre ambulancer og en personbil. Kun en af chaufførerne, løjtnant Reedtz Funder fra Dansk Røde Kors, havde tidligere prøvet at køre i det krigshærgede Tyskland, hvor han havde kørt med Røde Kors-pakker til Buchenwald. Så han vidste, at det ikke var en turistrejse, de skulle ud på. De allierede fly gjorde vejene til et mareridt, og brændende og udbombede byer krævede hurtige ruteændringer.    

Tysk kvinde på flugt under et bombeangreb.
Tysk kvinde på flugt under et bombeangreb.
Foto: National Archives and Records Administration, US.
Maja Foget beskriver helt nøgternt og sagligt turen gennem det sønderbombede Tyskland med de engelske maskiner brummende i luftrummet. I Merseburg har et stort luftangreb ødelagt byen, og befolkningen er på flugt. Her må folkene i konvojen undslå at hjælpe, fordi de har en anden opgave.   

Vel ankommet til Buchenwald tager de imod de danske politifolk og kan ikke holde tårerne tilbage. Mange af fangerne er syge, så de går hurtigt ”stuegang” og får sorteret de mest medtagne ud til ambulancerne. Maja Foget beskriver detaljeret det udstyr, de har med, og i betragtning af krigens vareknaphed er de godt forsynede. Øl og bolsjer til de frigivne fanger er der også kommet med. Også tørklosetter. Maja Foget fortæller ikke om det her, men andre kilder beskriver, hvordan de danske tørklosetter var en nødvendighed på transporterne, hvor de fleste af fangerne havde voldsom diarré.   

Der var S.S.-bevogtning på alle vognene, dog ikke i ambulancerne. De frigivne politifolk måtte ikke fortælle om deres oplevelser i lejrene, så Maja Foget fortæller, at de ikke på det tidspunkt fik meget indblik i forholdene i lejrene. I Buchenwalde havde de ikke fået adgang til selve lejren, men måtte pænt vente udenfor, indtil fangerne var blevet bragt udenfor og hen til busserne.   

Frøslevlejren omkring befrielsen maj 1945
Caption 
Frøslevlejren omkring befrielsen maj 1945
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 920613f058_side_39a

Fange i Frøslevlejren nr. 699: Eli Magnussen.
Fange i Frøslevlejren nr. 699: Eli Magnussen.
Foto: Tidsskrift for Sygepleje nr. nr. 20 1945 side 137.
Transporten ender i Frøslevlejren, hvor de foretager de planlagte karantæne-undersøgelser, blandt andet røntgenundersøgelser. Mange af fangerne kom hjem med alvorlig tuberkulose. På det tidspunkt var Frøslevlejren en interneringslejr, der var oprettet på dansk initiativ for at forhindre deportationer af danske fanger til tyske kz-lejre. Flere af de hjemvendte politifolk måtte i en periode bo i Frøslevlejren, og fangerne på denne første transport var nogle af dem.

Maja Foget fortæller, hvordan hun i Frøslevlejren tænker på Eli Magnussen, forstanderinde på Rigshospitalet, og som på det tidspunkt var interneret i lejren på grund af sin deltagelse i modstandsbevægelsen.

Maja Foget skriver, hvor mærkeligt det er at se den barak, hvor hun ved, at Eli sover - uden at have mulighed for at se hende. Eli Magnussen blev frigivet den 22. december 1944.   

Læs Eli Magnussens egen beretning om sit fangenskab

Den 12.-19. marts 1945 var Maja Foget igen på en redningsaktion til Buchenwald. Her viste det sig, at der kun var en dansker tilbage, som de tog med. I stedet tog de så til koncentrationslejren Neuengamme, hvor de fyldte bilerne op og kørte fangerne til Frøslevlejren.

Florence Nightingale-medaljen

Maja Foget modtog i 1955 Røde Kors’ Florence Nightingale Medaljen for sin indsats i redningsaktionerne. Dansk Røde Kors begrundede tildelingen med hendes forbilledlige indsats, store arbejdsevne og varmhjertethed samt hendes tilsidesættelse af “enhver tanke på personlig risiko”.

Læs mere om Maja Fogets modtagelse af medaljen

Læs Maja Fogets egne beretninger    


Maja Foget: Den første tur til Buchenwald og Neuengamme december 1944

Maja Foget: Turen til Buchenwald og Neuengamme marts 1945

Kilder  

  1. Maja Fogets arkiv. Dansk Sygeplejehistorisk Museum   
  2. Jan Magnussen. Med Mod, Tålmod og Kræfter. Om forstanderinde frk. Eli Magnussen. Forlaget Magnus B, 2014