Den officielle dagbog for holdet af sygeplejersker fra Kursus ved Aarhus Universitet 10. april - 3. maj 1945

På Dansk Sygeplejehistorisk Museum findes der to ens dagbøger med dag-for-beretninger om arbejdet i karantænestationerne i Padborg og Kruså. Det vides ikke, hvem der har skrevet dem, men det er tilsyneladende en eller flere personer, der enten har siddet i sygeplejeledelsen eller tæt på.

Karantænestationen i Padborg 1945
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum
Title

Der blev skrevet en ”officiel” dagbog, som findes i to eksemplarer på Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Det fremgår ikke, hvem der har skrevet den. Bøgerne er hæftet i rødt karton og siderne er maskinskrevet med gennemslag. På indersiden af bindet har forskellige deltagere skrevet deres navne.

Dagbogen er tilsyneladende blevet delt ud til alle deltagerne fra kurset i Aarhus, for ordlyden går igen i flere af de beretninger, der er lagt ud på disse sider om sygeplejerskernes indsats i forbindelse med hjælpeaktionen med de hvide busser i foråret 1945 lige før befrielsen den 4. maj.

Download den originale dagbog  

 

Indersiden af omslaget på den officielle dagbog om arbejdet i karantænestationen i Padborg 1945
Caption 
Indersiden af omslaget på den officielle dagbog om arbejdet i karantænestationen i Padborg 1945

PADBORG APRIL 1945

Fra første side i dagbogen om arbejdet i karantænestationen i Padborg 1945
Caption 
Fra første side i dagbogen om arbejdet i karantænestationen i Padborg 1945

Tirsdag den 10. April

Meddelelse fra Sundhedsstyrelsen til Kursus ved Aarhus Universitet for Sundhedsplejersker og undervisende Sygeplejersker om, at Karantænestationen i Padborg paa Grund af svensk Røde Kors’s Transporter af norske og danske Internerede fra Tyskland havde stor Brug for Sygeplejersker. Meningen var, at de 27 Sygeplejersker, der var udtaget, skulde af Sted samme aften Kl. 20 under Ledelse af Frk. Broe (i Rutebil, der skulde komme fra Padborg). Efter Forhandling med Dr. Tulinius, daværende Leder af Karantænestationen, blev Afrejsen udsat til næste Morgen Kl. 6.  

Onsdag den 11. April

Start fra Kommunehospitalet i Aarhus Kl. 6. Ankomst til Padborg Kl. ca. 10. Fra Rutebilholdepladsen (Godsbanegaarden) gik vi til Karantænestationen, hvor det første Ambulancetog var klart til Afgang. Blege, afkræftede Nordmænd og Danskere laa ved Vinduerne i Kupeerne. 4 sygeplejersker blev straks taget ud for at følge med til København (2 Læger og 4+8 Sygeplejersker).  

Efter afsendelsen af Toget paabegyndte Monteringen af Barakkerne, der overhovedet ikke var i orden, og der blev desinficeret og gjort rent i Dagens Løb.

Sygeplejersker i arbejde på karantænestationen i Padborg 1945
Caption 
Sygeplejersker i arbejde på karantænestationen i Padborg 1945
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 920611f004b

Torsdag den 12. April

Udstyring og Indretning af Barakker, i Eftermiddags løb Melding om, at en Konvoj var undervejs, og om frigivelse af 100 danske Politifolk fra Frøslev-Lejren; de skulde bespises her om aftenen inden Afrejsen næste Dag.   

Om Aftenen Kl. ca. 20 marcherede 50 danske Politifolk ind paa Pladsen foran Barakkerne, blev budt Velkommen af Dr. Thyssen, derefter Aftensmad. Efter Maaltidet sang alle ”Der er et yndigt Land”, Politifolkene sang ”Buchenwalde”-Sangen, og til sidst sang alle første Vers af ”Kongernes Konge”.  Kl. ca. 21.30 tog Politifolkene ned til en Lade i Frøslev for at overnatte inden Afrejsen næste dag.

Personale på karantænestationen i Padborg 1945
Caption 
Personale på karantænestationen i Padborg 1945
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 920611f004_side_3d

Fredag den 13. April

I (II) Konvoj ankom Kl. ca. 4.30, ca. 175 danske og norske Internerede, heraf 40-50 sengeliggende, der gik direkte i Toget. Størstedelen af de oppegaaende gik gennem Karantænestationen, alle indregistreredes. De sengeliggende og en Del af de oppegaaende sendtes videres til Sverige med Ambulancetog ved Middagstid. Én Patient, der pludselig var blevet daarlig (Pneumoni) blev liggende i Barak 2. 
Med toget fulgte 8 sygeplejersker, Dr. Tulinius (Dr. Karup overtog Ledelsen af Karantænestationen) Dr. Thyssen.  

Resten sendtes af Sted med Rutebiler Kl. 19, ledsaget af Dr. Skadhauge og to Sygeplejersker.

Mens vi om Aftenen ventede paa, at Konvojen skulde afgaa fra Banegaardspladsen, ankom et nyt Hold Sygeplejersker fra Aarhus, (10 i Ambulancer).

Om Formiddagen havde ca. 50 frigivne Politifolk fra Frøslev-Lejren været her til frokost, paa Grund af Travlhed med Ambulancetoget ingen særlig Modtagelse.

Blandt Patienterne var Kaptajn Gabriel Jensen (1), som blev indlagt på Aabenraa Sygehus med Peritonitis, senere bedret betydeligt efter Behandling med Penicillin.  

Om Aftenen kom Tysklandsarbejdere, 5 Mand og 1 Kvinde, gennem Karantænestationen. Om Natten 2 Kvinder med Børn, 1 Dreng med Phlegmone, som incideredes af dr. Karup. Natlogi paa Karantænestationen. Sidstnævnte Personer tog videre med Ambulance Lørdag Aften. 

Lørdag den 14. april

Intet særligt.

Sygeplejersker i arbejde på karantænestationen i Padborg 1945
Caption 
Sygeplejersker i arbejde på karantænestationen i Padborg 1945
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 920611f004_side_2b

Søndag den 15. April

Ca. Kl. 4 ankom 273 norske og danske Internerede, heraf 16 Kvinder. 240 gik gennem Karantænestationen, ca. Halvdelen var først i Toget.   

Alle Patienterne gik denne gang direkte i Vognene, det viste sig at være en uheldig Ordning. Forplejningsforholdene var vanskelige, og man manglede Hvilepladser. Afsendelsen af Ambulancetoget var fastsat til Middagstid, men paa Grund af Sabotage kunde dette ikke lade sig gennemføre. Patienterne fra Personvognene blev om Eftermiddagen sendt ud i Barakkerne for at hvile, og Forplejningen om aftenen skete herfra. Da det viste sig umuligt at faa Toget ført igennem, blev Patienterne Kl. 19 med Busser og Ambulancer ført til Fredericia, hvorfra de videresendtes med Tog. Patienten fra om Fredagen afsendtes med denne Konvoj. Med Konvojen fulgte 2 Læger og 14 Sygeplejersker (Dr. Hertz og Dr. Ipsen).  

Blandt Patienterne var: Frk. Baastrup Thomsen (2) – fru Fiil (3) fra Hvidsten Kro (frigivet) – Minister Døssings Søn – Kaptajn Seehusen (4).   

Om Eftermiddagen, mens Patienterne blev bespist foran Barakkerne, kom de fire Sygeplejersker fra det første Ambulancetog (11/4) tilbage fra København.   

Om Aftenen kom 6 danske Tysklandsarbejdere, som gik gennem Karantænestationen. 

Mandag den 16. April

Stille Formiddag. Om Eftermiddagen til Bisættelse i Bov, en af de internerede Nordmænd, der var død 11/4. 2 Sygeplejersker i Sønderborg med ”Tøjvognen”.

Personalet på karantænestationen i Padborg får lidt at spise
Caption 
Personalet på karantænestationen i Padborg får lidt at spise
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum 920611f004_side_5c

Tirsdag den 17. April

Kl. ca. 1 ankom et nyt Hold Sygeplejersker fra Aarhus, 12 i alt.  

Kl. ca. 2 ankom en Konvoj med 143 norske og danske Internerede, flest danske, heraf var 11 sengeliggende. De sengeliggende kom direkte til Barakkerne, blev gjort i Stand og forplejet. Resten gik gennem Karantænestationen først. Planen var, at alle Patienter skulde afsendes i Rutebiler og Ambulancer Kl. 8, men da der kom Melding om en Konvoj af Jøder fra Theresienstadt, blev Afrejsen fremskyndet en halv Time, de sidste sengeliggende Patienter kom dog først i Ambulancerne Kl. 10.15, da en af disse havde ventet i Frøslev-Lejren.

Konvojen bestod af 3 Ambulancer og 4 Rutebiler, som ledsagedes af 2 Læger og 7 Sygeplejersker.

Konvojen med Jøder ankom Kl. ca. 8, der var 37 Vogne med ca. 90 svenske Chauffører, i alt 420 Jøder, Mænd, Kvinder og Børn, alle Aldre. Med i Konvojen var Dr. Krebs og de danske Sygeplejersker. De fleste af Jøderne fik Bad, og alle blev forplejet (ingen Indregistrering). 6 Sygeplejersker badede alle Kvinderne og Børnene.

Efter Forplejningen hvilede Jøderne i Tog og Barakker, Afrejse Kl. 14.30 i de samme Busser, Dr. Krebs og hans Sygeplejersker fulgte med.

Mellem de 143 internerede var: Chef for C.B.U. Kaptajn Muxoll (5) – Tandtekniker Leo Kæraa (6) – Camillo Carlsen (en af de faa, der blev taget paa Færgen og sendt til Frøslev).

Blandt Jøderne var: Overrabbiner Fischer (7) - Professor Hartvig.

Om eftermiddagen rejste Dr. Trier Mørk til Tyskland med Svenskerne. – Kl. ca. 24 kom 26 Sygeplejersker Retur fra København, forsinkede paa Grund af Bombardement af Gestapos Hovedkvarter i Odense, Ophold der. Bevæget Nat, 27 i 15 senge. – Kort efter at Sygeplejerskerne var kommet, kom en svensk Chauffør, der var daanefærdig paa Grund af Sult og Mangel på Søvn, havde kørt alene i et Stræk i længere Tid, - Ydermere kom om Natten ca. 40 Tysklandsdanskere, der blev indlogeret i Toget og Forplejning paa Stedet, ingen større Taknemmelighed.

Røde Kors sygeplejersker i karantænestationen i Padborg
Caption 
Røde Kors sygeplejersker i karantænestationen i Padborg
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 920611f004_side_2d

Onsdag den 18. April

Om Formiddagen Vask, Rengøring og Oprydning. Melding om Forbud fra Himmler mod Udlevering af flere Internerede. – Om Aftenen Konference mellem Dr. Karup og Amtmand Refslund-Thomsen. En del af Sygeplejerskerne med Frk. Broe (paa) Aftentur.

Torsdag den 19. April

Natten til Torsdag ankom en Del danske Chauffører for at køre en dansk Konvoj til Tyskland. D.S.B.s store Rutebiler m.fl. blev samlet sammen og malet hvide i Løbet af og Dagen og Natten.  

Dr. Karup og Dr. Kærulf i Krusaa om Formiddagen, Krusaa etableres. – Prins Bernadotte ventes til Lejren, men fløj direkte til Berlin til Konference med Himmler.

De fleste Sygeplejersker Tur til Krusaa om Eftermiddagen, paa Karantænestationen Registrering af Tysklands-Danskere, ca. 25% rent tysktalende. – Om aftenen Modtagelse af svenske Chauffører, (først Bespisning af de danske). Melding om at Neuengamme maatte tømmes. – Midt under Middagen for svenskerne ankom 6 Tysklandsarbejdere, der gik gennem Karantænestationen. Én havde en daarlig Fod, Erysipelas, blev behandlet og indlagt paa Barak IV.

Inden den sidste Mand var færdig paa Stationen, blev der blæst Flyvevarsling, og kort efter kom en Flyver over Karantænestationen. Efter Beskydning fra den tyske Vagtpost aabnede Maskinen Ild mod Karantænestationen. Ved angrebet saaredes 3 C.B.U,’er, 1 i sin Seng, 2 Jernbanefunktionærer paa Vej til Beskyttelsesrummet, og 1 af Tysklandsarbejderne, haardt saaret i armen mens han var ved at klæde sig paa. Han blev saa hurtigt som muligt ført til Aabenraa Sygehus, ledsaget af Dr. Mette Hertz og Sygeplejerske Marie Andersen. De øvrige var kun let saarede, dog blev en C.B.U.-mand med Granatsplinter i Hovedet indlagt den følgende Dag,

Kort efter at Lejren var faldet til Ro, opdagede man en Forsager på Terrænet ved Barakkerne, og der blev beordret Evakuering af hele Lejren. Personalet og Patienterne blev anbragt paa Godsbanegaardens Terræn, til dels i Rutebiler.

Tidligt om Morgenen organiseredes den danske Konvoj til Neuengamme. 5 Konvojer à 15 Vogne, i hver Konvoj 1 Læge og 2 Sygeplejersker. Den første Konvoj afgik Kl. 6.30, nærmere Rapport over Turen.

Kl. ca. 6 vendte Lejrens Befolkning tilbage. – Forsageren var afmonteret af Kolding Vagtværn.

Hvide busser og ambulancer i karantænestationen i Padborg 1945
Caption 
Hvide busser og ambulancer i karantænestationen i Padborg 1945
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 920611f004_side_3c

Fredag den 20. April

Voldsom Rengøring om Formiddagen efter Nattens Blodbad. Karantænestationen gennemhullet flere Steder, Granatsplinter i Gulvet, flere Frakker fra Sovesalen var ødelagte. – Om Eftermiddagen ankom ca. 100 Nordmænd og Danskere til Lejren i Busser ledsaget af den svenske Dr. Arnoldsen, mange af dem var ret medtagne – kom fra Tugthuse, 58 gik gennem Karantænestationen, resten direkte til Barakkerne, hvor de blev vaskede, forplejede og tilbragte Natten. 

Lørdag den 21. April

Kl. 4 ankom et Kontingent Nordmænd og Danskere, der blev forplejet og kom til Ro i Barakkerne med det samme. – Om Formiddagen fik en Del af de om Natten ankomne Bad, og alle blev registrerede. Blandt de internerede var:  

Dr. Næsted (8) – Dr. Gram (9) – Dr. Poul Thygesen (10) – Dr. Haarvardsen (Norge).

Hele Transporten fra om Natten og Dagen før gik med Lazarettog Kl. ca. 5 til Sverige, dog undtaget 21, der om Formiddagen var videresendt til Frøslev, heriblandt Dr. Thygesen. – Med Toget fulgte 3 Læger og 8 Sygeplejersker, 6 af vore egne og 2 fra Blegdamshospitalet. I alt afsendtes 229 Patienter. – Om aftenen Kl. ca. 20 kom en Bus med 30 Nordmænd, der fik Mælk paa Karantænestationen, inden de blev sendt videre til Møgelkjær ved Horsens.

KZ-fanger i karantænestationen i Padborg 1945
Caption 
KZ-fanger i karantænestationen i Padborg 1945
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 920611f004_side_1b

Søndag den 22. April

Om Formiddagen Forlydende om, at Lejren ventedes ophævet, senere Kontramelding, En Konvoj beskudt i Tyskland, 2 Mand dræbt, 11 saarede, 4 Ambulancer og 1 Bus sendtes af Sted til Assistance, med denne Konvoj fulgte Dr. Krebs og Dr, Thyssen og 6 Sygeplejersker. Samme Dag kørte Dr. Ipsen til Neumünster for at hente Fanger hjem fra Tugthuse, med ham fulgte Sygeplejerske Frk. Skov og Frk. Stokholm. Til Lübeck Dr. Lous og Frk. Hjerrild efter Tysklands-Svenskere.  

Kl. 2 Frokost for Prins Bernadotte, Amtmand Refslund-Thomsen med Frue og Baronesse Vedel (11) m.fl. – Kl. ca. 16 ankom fra Frøslev 17 frigivne Danske, der blev bespist og indlogeret for Natten i barak 1. – Kl. ca. 17.30 ankom 50 Nordmænd og Danskere i Busser fra Neuengamme (den beskudte Kolonne), de fik Bad og Mad og afrejste Kl. 19.30 til Møgelkjær. – Kl. ca. 19.30 ankom 83 Tysklands-Svenskere fra Lübeck, begge Køn og alle Aldre, samt Hunde og Papegøjer. De indlogeredes i Barak 2, blev bespist og overvaaget om natten. – Imellem flokken var 2 unge Damer, der samme Dag havde holdt Bryllup i Frøslev-Lejren med to Internerede. – Kl. 6 næste Morgen afrejste de alle, sammen de frigivne fra Frøslev.  

I Løbet af Søndag Aften kom de 4 Ambulancer, der havde været i Tyskland, tilbage efter at have afleveret Patienterne i Sønderborg.

Greve Folke Bernadotte (i midten med kasket) på besøg den 21. april. I døråbningen skimtes baronesse Wedell-Wedellsborg. Besøget er ikke omtalt i dagbogen.
Caption 
Greve Folke Bernadotte (i midten med kasket) på besøg den 21. april. I døråbningen skimtes baronesse Wedell-Wedellsborg. Besøget er ikke omtalt i dagbogen.
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr 920611f004_kuvert1

Mandag den 23. April

Om Formiddagen Melding om, at 1.000 franske, belgiske, hollandske og polske Kvinder vilde ankomme til Lejren i Løbet af dagen – senere oplystes, at ca. 400 vilde gaa til Krusaa.   

Dr. Lous kom i Løbet af Dagen hjem, efter at have afleveret ca. 100 Patienter i Aabenraa og Krusaa. 

Kl. ca. 18 kom Frk. Skov tilbage fra Neumünster med 9 Fanger fra Straffeanstalten, der gik gennem Karantænestationen. Den øvrige Del af Kolonnen (Dr. Ipsen og Frk. Stokholm) var taget videre til Lübeck. – Kl. ca. 18 Flyvevarsling, i Hundredvis af Maskiner over Lejren.  

Kl. ca. 21 kom de første Busser med franske og polske Kvinder, Halvdelen indregistreredes samme Aften på Karantænestationen og fik et haardt tiltrængt Bad. Resten gik direkte til Barak 1 og 2, hvor de bespises og blev bragt til Ro. – Ved Indregistreringen hjalp Dr. Henning, Fru Calvert, 2 svenske søstre – Prins Georg som Færdselsbetjent, paa Karantænestationen var foruden 2 Læger og 10 sygeplejersker. – I alt ankom ca. 550 Kvinder, bl.a. en Operasangerinde Marguerite Solal, fransk kvindelig Læge, gift med en fransk professor i Geneve, - Indregistreringen varede til Kl. ca. 0.30 og fortsattes…

Personale ved en togvogn i karantænestationen i Padborg 1945
Caption 
Personale ved en togvogn i karantænestationen i Padborg 1945
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 920611f004_side_4c

Tirsdag den 24. april Kl 6.30 

og varede til Kl. ca. 8.30, samtidig fik Resten Bad. – Kl. ca. 8 sendtes 6 Sygeplejersker til Krusaa.  

Meningen var, at alle Kvinderne herfra + ca. 250 fra Krusaa skulde af Sted med Tog Kl. 12, men paa Grund af Strejke i Fredericia (16 banemænd skudt) var Trafikken lammet, og Afsendelsen Udsattes, Efter gentagne Forhandlinger blev Afrejsen fastsat til Kl. 21. Efter Aftensmaden foran barakkerne begyndte Kvinderne at gaa i Toget igen Kl. ca. 20. Forplejningen af disse fangetransporter besørgedes af D.K.B. (Danske Kvinders Beredskab) fra Sønderborg. Afgang Kl. 21.30. sammen med denne Transport afsendtes ogsaa 4 norske og danske Kvinder, der af en Fejltagelse var kommet med til Møgelkjær, de var i Frøslev om Formiddagen, da to blev løsladte, de to andre skulde interneres i Sverige. Med Toget fulgte desuden en østrigsk Mor fra den svenske Flygtningelejr med et Barn paa ca. 2 aar, der havde 40 Gr. Feber, antagelig en falsk Difteri.  

Om Formiddagen var frk. Broe og Dr. Karup til Bisættelse i Bov.

Kl. ca. 22 kom Frk. Stokholm og Dr Ipsen hjem fra Lübeck og Omegn med 4 Kvinder og 11 Mænd, løsladte Tugthusfanger, de blev bespist og indlogeret for Natten i en af Barakkerne. 

Onsdag den 25. April

Tøjtælling – Storvask – Bytur m.m. – Hele Dagen ventedes flere Kvinder fra Ravensbücke (400). – yderligere 6 Sygeplejerskes sendtes til Krusaa, hvor de sengeliggende franske og polske Kvinder anbringes.  

Kl. 18 var der fastsat Afgang af Tog med 600 danskere fra Frøslev-Lejren med Sverige som Maal. Af ukendt Aarsag, muligvis fordi 63 var flygtede fra forrige Transport, blev Toget ikke afsendt, men de Internerede blev overført til Busser, der kørte til Nyborg Kl. 21. 30. Konvojen bestod af 26 Vogne, samt 2 ambulancer, og ledsagedes af Dr. Vinten-Johansen og 2 Sygeplejersker.

Personale tager imod en togvogn på karantænestationen i Padborg 1945
Caption 
Personale tager imod en togvogn på karantænestationen i Padborg 1945
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 920611f004_side_2m

Torsdag den 26. April

Hele Formiddagen gik med at vente paa Internerede fra Ravensbrücke, polske, hollandske, franske og belgiske. – Ved 4-Tiden kom de første Busser. Patienterne gik direkte til Barakkerne uden Indregistrering eller Bad, kun simpel Tælling.  

Polakker – Franskmænd – Belgiere – Hollændere – 1 Englænder – 1 Kinesisk Statsborger – 1 Checker – 1 spanier – i alt 667, heraf 48 Spædbørn. 

De ca. 200 blev anbragt i Toget efter at være blevet bespist paa Pladsen foran barakkerne af D.K.B. fra Sønderborg. Resten kom i Barakkerne. 

Hele Aftenen gik med at hjælpe de Internerede til Rette, Luftalarm Kl. ca. 1, Bombardement af Flyvepladsen ved Flensborg, voldsomme Detonationer, der fik Barakkerne til at ryste og Ruderne til at klirre. Om Natten kom Dr. Volkert, Frk., Abrahamsen og Frk. Bagger tilbage fra Schwerin med saarede fra en beskudt Konvoj og en dræbt svensk Chauffør. Der var 9 saarede, der alle blev før til Karantænestationen i Krusaa, den døde Chauffør blev bragt hertil. Den dødeligt saarede Løjtnant Hallquist blev efterladt i Tyskland og foreløbigt behandlet med Penicillin, som blev sendt ned med en Ambulance. Det var Meningen, at han senere skulle føres med Flyvemaskine direkte til Sverige.

Kvindelige fanger på karantænestationen i Padborg 1945
Caption 
Kvindelige fanger på karantænestationen i Padborg 1945
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 920611f004_side_1e

Fredag den 27. April

Kl. 7 Morgen afsendelse af alle de oppegaaende. Mødre og Børn i Barak 1 vækkedes Kl,. ca. 3, Patienterne i Toget og de øvrige Barakker Kl. 5.30. Alt klappede godt, Bespisning ved D.K.B. Sønderborg. Børn og Mødre køres i Busser, de øvrige gaar til Stationen, 23 sengeliggende Patienter blev tilbage i Barak 4. 4 hollandske Studenter ankommer fra Hamburg, Kl. 2 om Eftermiddagen begyndte de Internerede fra Krusaa at komme til Padborg Station, de sengeliggende kom i Ambulancer direkte til karantænestationen og anbragtes i Ambulancetoget. Der var ca. 100, vore egne 23 iberegnet, ialt var der ca. 800 med dette Tog, som ledsagedes af Læger og Sygeplejersker.  

Afgang Kl. 19. Med dette Tog afrejser ogsaa de hollandske Studenter og 3 Svenskere fra Barak 1. Kl. 5 bisattes den svenske Chauffør Erik Ringmann fra Kirken i Bov. Ved Mindehøjtideligheden i Kirken talte den norske Sømandspræst fra Hamborg, Pastor Svennson, Kaptajn Molin og Kontorchef Kirstein.

Kl. 23. 30 ankommer ca. 130 Internerede fra Ravensbrücke, hovedsageligt polske Jøder, samt 27 Tysklandssvenskere. De indregistreres, bades, forplejes og indkvarteres i Barak 2 (Tysklandssvenskere i Barak 1).

Beredskabsfolk bærer madrasser i karantænestationen i Padborg 1945
Caption 
Beredskabsfolk bærer madrasser i karantænestationen i Padborg 1945
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 920611f004_side_4d

Lørdag den 28. April

Tysklandssvenskerne afrejser med Busser Kl. ca. 13. – Om eftermiddagen ankommer 3 Polakker, 1 mand og 2 Kvinder. 

Kl. ca. 13 afsendes fra Frøslev 649 Internerede, heraf 16 Syge, der sendes i 2 ambulancer og ledsages af 2 sygeplejersker. Hele Transporten skal til Sverige. 8 Sygeplejersker kommer hjem fra Krusaa, som delvis lukkes, Lazarettet er dog stadig aabent – Kl. ca. 22 ankommer hen ved 40 Tysklandssvenskere (1 Finne, 1 Russer, 1 Dansker samt et Par Estlændere) fra Lübeck i Bus og private Biler. De indkvarteres og forplejes i Barak 4. – Frk. Østergaard kører Kl. 21 til Møgelkjær for at følge en Konvoj med 500 Nordmænd, heraf 3 syge, til København. – Aftenkaffe i Spisebarakken (Hitler død).

KZ-fanger i karantænestationen i Padborg 1945
Caption 
KZ-fanger i karantænestationen i Padborg 1945
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 920611f004_side_1a

Søndag den 29. April

Kl. 7 afsendelse af Størstedelen af ovennævnte Tysklandssvenskere, de polske Internerede fra Barak 2, 1 Dansker og 2 Hollændere fra Barak 1, alle i Rutebiler undtagen 2 polske Kvinder og en norsk Moder med 2 syge Børn, som sendes i en ambulance. Konvojen ledsages af Dr. Vinten-Johansen og 5 Sygeplejersker. Kl. ca. 10 ankommer et Par estniske Mødre med 3 Børn, de indkvarteres i barak 4 med de resterende Tysklands-Svenskere, der alle sendes af Sted i Løbet af dagen undtagen 3, som ikke har papirerne i Orden. Desuden tilbageholdes 3 Kvinder, 2 Finner og 1, som ikke vil opgive Nationalitet, af Konsulatet. Over disse 3 blev der hele eftermiddagen holdt særlig Vagt i Barakken. 

 Kl. 12 ankommer Dr. Lous tilbage fra Lübeck med 17 meget medtagne kvindelige polske Fanger. 2 er døde ved Ankomsten, og 5 af dem dør de følgende Dage. Fra Lübeck er desuden afsendt et Tog med internerede Kvinder fra Ravensbrücke. ”Spøgelsestoget” ventes til Padborg i Løbet af aftenen, mellem Kl. 9-10.

Kl. 20.10 Aftenkaffe for Svenskerne (Afsked) med Taler af dr. Karup og den svenske Kaptajn. – Blomsterhilsen fra Svenskerne. – Ankomsten af ”Spøgelsestoget” trækker ud, det meldes og afmeldes flere Gange, sidste Melding Kl. ca. 2 gik ud paa, at det vilde være paa Stationen om en halv Time.

KZ-fanger i karantænestationen i Padborg 1945
Caption 
KZ-fanger i karantænestationen i Padborg 1945
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 920611f004_side_2p

Mandag den 30. April

Ved 2 Tiden gaar det meste af Karantænestationens personale til Banegaarden for at tage mod Toget, som først ankommer Kl. 5. – I Ventesalen har D.K.B.’er fra Sønderborg været parat med Brød og Mæl til de Internerede. – Toget bestaar af 53 Kreaturvogne med ca. 4.300 Kvinde, som nu indkvarteres i karantænestationerne i Krusaa og Padborg, samt i 2 Tog paa Banegaarden. – Indregistreringen foretages af Svenskerne, baade paa Karantænestationerne og i Togene, og hele Bespisningen forestaas af D.K.B., Sønderborg.

Det første Tog med ca. 800 Kvinder afsendes straks efter Bespisningen, og ledsages ad Læger og Sygeplejersker fra Kolding og Aabenraa. – de fleste Syge og en Del raske, ca. 1.000 sendes til Krusaa.

I Padborg indkvarteres i alt ca. 1070, heraf 540 i Toget, de øvrige i Barakkerne. 
der er 47 sengeliggende, hvoraf de fleste kommer i Barak 1. I alt er der i 
Barak 1 ca. 100   (
   ”     2  ”     250   ( alle Polakker
   ”     4  ”     210   (  

Paa Banegaarden holder endnu et Tog, som afsendes Kl. 18. Med dette sendes 600 oppegaaende patienter herfra (fra Toget og Barak 4), i alt afsendes med denne Konvoj ca. 1.500. Toget ledsages af 2 Læger fra Sønderborg og Sygeplejersker. Frøken Broe tilbringer Natten i Bov.

Kvindeligt personale eller besøgende i karantænestationen i Padborg 1945
Caption 
Kvindeligt personale eller besøgende i karantænestationen i Padborg 1945
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 920611f004_side_5e

Tirsdag den 1. Maj

Kl. 5 kører Dr. Volkert og frk. Bidstrup til Kiel efter Jøder. Kl. 9.30 begynder man at flytte de sengeliggende Patienter i ambulancetoget og de Syge fra Krusaa, som skal med samme Tog, begynder at komme. 25 sengeliggende og alle oppegående herfra, samt alle Syge fra Krusaa kommer med dette Tog, som afgaar Kl. ca. 12 og ledsages af 3 Læger og 10 sygeplejersker (Dr. Henning, Dr. Damgaard og Dr. Søndergaard).  

Kl. 13.30 kommer Dr. Volkert fra Kiel med 153 Jøder, 90 Kvinder, 63 Mænd, de fleste tyske, desuden er der 1 sengeliggende, ikke jødisk Dansker. – Alle Jøderne gaar gennem Karantænestationen (er meget lusede).- Bespisningen foretages dels af D.K.B., Padborg, dels D.K.B. Sønderborg - Konvojen var først ventet senere, og det var vanskeligt at faa telefonisk Forbindelse med Sønderborg. De er alle meget udsultede, hvad der i høj Grad vanskeliggør Bespisningen og Fordeling af Knækbrød.

De afrejser sammen med de sidste polske Kvinder herfra og fra Krusaa Kl. ca. 18. Toget ledsages af Dr. Hertz. Dr. Volkert og 7 Sygeplejersker.

En transport med kz-fanger er ankommet til karantænestationen i Padborg 1945
Caption 
En transport med kz-fanger er ankommet til karantænestationen i Padborg 1945
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 920611f004_side_4h

Onsdag den 2. Maj

Man mener nu, at Arbejdet paa Karantænestationerne er forbi. og Opbruddet forberedes, Barakkerne gøres i Stand, og der pakkes. Der er planlagt Tur til Dybbøl om Eftermiddagen, og festlig afsked med D.K.B.’erne om Aftenen. – Kl. 15 kommer der pludselig Meddelelse om, at et Tog med ca. 3.000 Kvinder fra Koncentrationslejren i Ravensbrücke holder paa Stationen i Padborg. Lejren gøres i Stand til Modtagelse af dem. De bespises paa Banegaarden af D.K.B., Sønderborg. Medens der ventes paa Maden derfra, uddeles der Knækbrød til dem. De har ikke faaet mad i flere Dage og er saa sultne, at det næsten er umuligt for Sygeplejersker og C.B.U.’er at fordele Knækbrødet mellem dem.  

Kl. 18 kommer der et Kontingent Tysklands-svenskere, som indkvarteres i ”Gæstetoget”. Kl. 19 kommer de første af Kvinderne fra Ravensbrücke til Lejren, 16 sengeliggende, som føres hertil i Ambulance og indkvarteres i Barak 4. De fleste af de Syge føres til Krusaa, men Transporten er vanskelig, da der kun er 1 Ambulance. – Derefter kommer de gaaende, der fordeles i Tog, Barakker og i Halm paa Karantænestationen uden Bad eller Indregistrering (den foretages næste dag af Svenskerne).

Der er Flyvervarsling, Overflyvning med kraftig Skydning og Luftkamp over Lejren det meste af aftenen, herunder beskadiges Lysnettet, og det er vanskeligt i mørket at faa Patienterne ført fra Banegaarden til Lejren, ligesom Fordelingen i Barakkerne og Behandling af Syge er meget besværlig.  Der var i alt ca. 3.000 Kvinder: hollandske, belgiske, franske, polske, chekiske, ungarske samt 1 græsk. De fordeltes til Padborg og Krusaa, hvortil der sendtes 6 Sygeplejersker herfra.  

7 unge Hollændere hjalp med Indregistreringen, - 1 Tog med ca. 800 sendtes videre samme Aften Kl. 20, straks efter Bespisningen.

Personale ved en togvogn i karantænestationen i Padborg 1945
Caption 
Personale ved en togvogn i karantænestationen i Padborg 1945
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 920611f004_side_4g

Torsdag den 3. Maj

Afsendelsen af Konvojen var beregnet til Kl. 11, men paa Grund af Afsporing af et Troppetransporttog ved Tinglev kan Planen ikke gennemføres.  De Syge fra Krusaa begynder at komme Kl. ca. 10 og anbringes i ambulancevognene, de sengeliggende herfra flyttes ogsaa i Vognene. – Kl. 12 sammenkaldes alle Kvinderne i de respektive Barakker og i Toget, derefter uddeles der madpakker til dem udenfor Barakkerne – hver enkelt gaar efter sin. Systemet er vellykket, og Bespisningen om Eftermiddagen foregaar paa samme Maade. – Kl. 16 følges de resterende Patienter til Banegaarden og fordeles i Toget, som afgaar Kl. ca. 17, ledsaget af Dr. Lous og 2 Sygeplejersker. Patienterne fra Krusaa kommer til Banegaarden Kl. 16.30, men paa Grund af Luftalarm afsendes Toget først Kl. ca. 18.30.  

Da Fronten nærmer sig nu, skal Lejren rømmes samme Aften. Kl. ca. 21 kører de 19 Sygeplejersker, der er tilbage, fra Karantænestationen i Rutebil, C.B.U.’erne er kørt til deres Hjemstedskommuner, D.K.B.’erne gaar hver til sit, og Frøken Broe og Dr. Karup tager i Løbet af Aftenen til Statshospitalet i Sønderborg.  

Der var kraftig Skydning, Bombardementer og adskillige Brande, da vi passerede Krusaa. 

Ankomst til Aarhus den 4. Maj Kl. 5.30 efter Bivuakering udenfor Vejle paa Grund af Mørke.   

Download den originale dagbog

Tyskerne på vej sydpå maj 1945
Caption 
Tyskerne på vej sydpå maj 1945
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 920613f058_side_42c

Noter 

 1. Jørgen Gabriel Jensen (1908 – 1975) var en dansk officer og modstandsmand under Danmarks besættelse. Han var ledende indenfor sabotagen i Esbjerg-området sommeren 1944, men 7. oktober 1944 blev han anholdt og afhørt på Staldgården i Kolding og dernæst sendt til kz-lejren Neuengamme, hvorfra han kom hjem med hvide busser i april 1945. 
 2. Pie Baastrup Thomsen og hendes familie var vigtige brikker i den danske modstandskamp 1940-45. Hun husede højtstående faldskærmsfolk, var kurér og deltog i våbenmodtagelser. Hun blev taget af Gestapo og sendt til Tyskland.
 3. Kirstine "Tulle" Fiil, 1918-1983. Som en af de eneste fra Hvidstengruppen undgik Kirstine Fiil døden. Hendes dødsdom blev omstødt, i stedet blev hun dømt til livsvarigt tugthus og blev sendt til Tyskland.
 4. Kommandørkaptajn Knud Heine Seehusen (1907- 1953) deltog i modstandskampen under den tyske besættelse af Danmark. Her blev han i november 1944 arresteret af Gestapo, tortureret og sendt først i Vestre Fængsel og derefter i koncentrationslejren Dachau. Han kom hjem med de Hvide Busser i 1945. 
 5. Kolonnechef kaptajn O. Muxoll, chef for CBU-kolonnen (Civilbeskyttelsens Udrykningskolonner) i Haderslev, blev arresteret af tyskerne og sendt til Neuengamme. Han vendte tilbage efter befrielsen, og forblev kolonnechef til 1946. 
 6. Leo Kæraa var en driftig tandtekniker i Aarhus og aktiv i modstandsbevægelsen. Hans kone blev dræbt af Gestapo og han selv såret. Han blev sendt til koncentrationslejren Neuengamme, hvorfra han blev befriet af de hvide busser i 1945. Det var ham, der fandt på det berømte slogan ”Smilets By”. 
 7. Fejlskrivning. Den danske overrabbiner var Max Moses Friediger (1884-1947). Han var dr. phil. og uddannet på Hildesheimer-seminariet i Berlin. I 1920 blev Friediger valgt til overrabbiner ved Det mosaiske Trossamfund i København. Sammen med andre danske jøder blev han i 1943 interneret af besættelsesmagten i Horserødlejren og senere deporteret til Theresienstadt. 
 8. Dr. Næsted var praktiserende læge i Grindsted og aktiv i modstandsbevægelsen. Han blev taget af tyskerne i 1944 og sendt til Neuengamme. 
 9. Muligvis Dr. Gram fra Fredericia, der var interneret i Neuengamme, hvor han ydede lægehjælp til sine medfanger.
 10. Paul Thygesen (1914-1999) var læge, professor, dr.med. og frihedskæmper. Han blev taget af tyskerne den 2. august 1944 og sendt til koncentrationslejren Neuengamme og endte på udekommando i Svesinglejren. I lejren gjorde han som læge en stor indsats for sine medfanger, og Landsforeningen af KZ-fanger fra Neuengamme lod i 1954 opsætte en æresstatue for Thygesen.
 11. Baronesse Fritze Wedell-Wedellsborg var inden besættelsen aktiv i Finlandshjælpen, og efter 9. april 1940 i Røde Kors. Under det store hjælpearbejde i foråret 1945 var hun tilknyttet Dansk Røde Kors’ Hjælpekontor i Padborg, der blev oprettet i forbindelse med Frøslevlejren. Baronesse Wedell-Wedellsborg var en effektiv støtte for karantænestationen i Padborg, hvor hun med sin titel imponerede tyskerne – og greve Bernadotte.