Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Gretes blog: Adgang til sundhedsydelser overskygger det meste

Et spændende efterår venter. Med anbefalinger fra Robusthedskommissionen og trepartsforhandlinger om ekstra lønkroner. Opgaven står lysende klart, skriver Grete Christensen, der i denne uge igen blev mindet om, at adgang til sundhed er en menneskeret – også i klimakriser og krige.

Publiceret: 

17. august 2023

Senest opdateret: 

27. september 2023

Af:

Grete Christensen

40845742

Foto:

Bax Lindhardt

Sommeren og de lyse aftener er på retur og en ny politisk sæson er skudt i gang. Præget af en sommer, hvor klimapåvirkningen blev tydelig for os alle, både som individer og som samfund. Og hvor situationen i Ukraine blot har gjort det tydeligere, hvor vigtigt det, er at vi bakker op om indsatserne for at kunne finde en ny orden i verdenssamfundet.

 

Både klimapåvirkninger og krige stiller store krav til vores sundhedstilstand. Det blev meget tydeligt og virkeligt, da jeg tirsdag overrakte Florence Nightingale medaljer til tre danske sygeplejersker, som på hver sin måde har vist mod, offervilje og pionerindsats i mange af verdens brændpunkter.

 

Sundhedsvæsen og adgang til sundhedsydelser er en menneskeret, som vi ofte tager for givet i Danmark, selv om vores sundhedsvæsen er hårdt presset. Men også i Danmark opholder der sig uregistrerede migranter, som kun har adgang til sundhedsydelser, fordi der er oprettet klinikker i de største byer, hvor frivillige læger, jordemødre og sygeplejersker sørger for, at de kan få hjælp.

 

Den hjælp - og de sundhedsprofessionelles indsats hver eneste dag i det etablerede sundhedsvæsen - fik også mange tanker i talerne i går, hvor prismodtagerne udtrykte ønske om at de kunne dele deres priser med deres mange kolleger.

 

Ønsket om at kunne være noget for andre mennesker, ønsket om at gøre en sundhedsfaglig indsats for syge og sårede, er det, der bærer den kæmpe indsats, som sygeplejersker yder hver eneste dag.

Derfor skal vi lytte til sygeplejerskernes stemme, når de råber højt. De gør det for at kunne være mere for andre.

 

I øjeblikket er vores sundhedsvæsen ramt af en stor mangel på medarbejdere, ikke kun sygeplejersker. Det presser dem, som er tilbage, og det giver alt for mange flaskehalse. Det er noget af det, vi forhåbentlig begynder at blive præsenteret for løsninger på i løbet af efteråret.

 

Vi ved, at Robusthedskommisssionen er ved at færdiggøre sit arbejde og i september vil komme med bud på, hvordan opgaverne kan løses på andre måder. 

 

Vi ved også, at Sundhedsstrukturkommissionen er begyndt sit arbejde med at se på andre måder at se sundhedsvæsenet på. Her bliver det nødvendigt at finde veje til en større og bedre sammenhæng mellem det, der foregår i regionerne, og det der i stor stil kastes ud i kommunerne uden altid at have medtænkt finansiering, kompetencer eller at have sikret patienternes rettigheder.

 

Endelig er der trepartsforhandlingerne, som snart går i gang, og hvor der skal fastlægges nogle principper for, hvordan vi kan rekruttere flere medarbejdere til alle de områder, hvor der mangler så mange, herunder sygeplejersker.

 

Et stort skulderklap til de mange medarbejdere, som hver dag forsøger at finde løsninger på de mange udfordringer i sundhedsvæsenet. Rigtig mange ting går godt, men vi kunne gøre det meget bedre, hvis alle de ubesatte stillinger blev besat med nogle af de sygeplejersker, som i øjeblikket arbejder med alle mulige andre jobs, hvor de har mødt en højere løn og nogle bedre arbejdsvilkår.

 

Derfor er opgaven fuldstændig klar: Adgang til sundhed er en menneskeret og de, som arbejder med sundhed skal betales for deres store ansvar og indsats, så vi kan fastholde dem i det fag, de er uddannet til, f.eks. som sygeplejersker.