Ældre mad til ældre mennesker?

Når man dykker lidt ned i sagen, viser det sig desværre, at der navnlig er to ting, som karakteriserer mad til ældre. Den skal være billig og kunne holde sig i uforholdsmæssig lang tid. Måltidets æstetiske side bliver der ikke talt om, da hensyntagen til den slags tilsyneladende både fordyrer maden og forringer dens holdbarhed.

Oprettet: 10.10.2014
Bente Martinsen

​I disse uger verserer der i medierne en sag, som samtidig introducerer et helt nyt begreb, nemlig ’ældremad’. Smag lige på det ord: ’Ældremad’. Hvad mon det er? Er det mad karakteriseret ved et højt fedt- og proteinindhold? Eller indeholder det rigelige mængder af brun sovs? I så fald ville min 24-årige søn nok gerne tildeles noget ’ældremad’. 

Når man dykker lidt ned i sagen, viser det sig desværre, at der navnlig er to ting, som karakteriserer mad til ældre. Den skal være billig og kunne holde sig i uforholdsmæssig lang tid. Måltidets æstetiske side bliver der ikke talt om, da hensyntagen til den slags tilsyneladende både fordyrer maden og forringer dens holdbarhed. På tv har jeg med gru iagttaget store poser med en ubestemmelig, brun materie blive lagt i køleskabet på et plejehjem, og jeg har set plasticbakker med portionsanretninger blive sat i ovnen.  

Det forlyder, at en kommune af økonomiske grunde er begyndt at vakuumere smørrebrød til deres ældre borgere for dermed at forlænge holdbarheden i op til 12 dage. Madens næringsindhold skulle angiveligt ikke tage skade.  

Det må være muligt at tage hensyn til andre aspekter af måltidet i et samfund som det danske. Måltider er lyspunkter for stort set alle mennesker, uanset om man bor på en institution eller i eget hjem. Det er begivenheder, som er værd at se frem til, og som mange af os bruger tid, penge og energi på at gøre så sanselige som muligt. Når man dertil lægger, at mange ældre vejer for lidt og gradvist taber kropsvægt, som årene går, giver det ikke mening at spise ældre mennesker af med kost, som ingen andre ville lade sig byde.

Mad, der har været opbevaret i længere tid,  mister farve og smag, ligesom opvarmning kan ændre madens tekstur og forandre den til ukendelighed. Med andre ord:  maden bliver mindre appetitlig. Det er veldokumenteret, at vægttab øger risikoen for tidlig død hos ældre mennesker. Danskernes levealder er stigende, og vi ved, at ældre vil udgøre en stadig større andel af befolkningen i de kommende år. Derfor vil en øget ernæringsmæssig indsats blandt ældre både være fornuftig samfundsøkonomi og øge trivslen hos en stor gruppe af befolkningen.

Langtidsholdbar mad til ældre kan altså vise sig at være en særdeles kortsigtet besparelse. Og hvad der blev der for resten af den højt besungne brugerinddragelse? Er de gamle husmødre virkelig blevet spurgt, om det er i orden, at deres mad bliver tilberedt og opbevaret længe, før den rystes ud af posen og opvarmes?