Flere sygeplejersker i Deadline

Gennem flere år har jeg i tide og utide underholdt mine studerende og mine kolleger med mit ønske om at se og høre flere sygeplejersker udtrykke sig i medierne. Selvfølgelig er der undtagelser, men i forhold til hvilken stor faggruppe vi er, synes jeg, generelt vores synlighed i medierne generelt er lille.

Oprettet: 14.04.2015
Bente Martinsen

Vi er trods alt blandt de nærmeste til at bevidne, hvordan div. politiske beslutninger påvirker forholdene både for patienterne og  vore egne arbejdsforhold. Alligevel er det sjældent, at kliniske sygeplejersker tager ordet, når der foreslås besparelser, der helt åbenlyst vil forringe plejen af syge mennesker.  Under vores uddannelse har vi ellers alle lært, at ’sygeplejersken er patientens advokat’, men den forståelse afspejles alt for sjældent i mediebilledet.

Stor var min glæde derfor da jeg Politiken fredag d. 3. april 2015 bragte et læserbrev af medicinsk sygeplejerske Ditte Krøyer. Indlægget beskrev på en enkel og bevægende måde, hvordan overbelægning på medicinske afdelinger kan have alvorlige konsekvenser for patienterne.

Krøyer appellerede til vore politikere om at afsætte et beløb på den næste finanslov, som skaber balance mellem de ressourcer, der er til rådighed, og dem der faktisk er brug for. Kun hvis det sker, kan patienterne på medicinske afdelinger få en værdig pleje. 

Hvad kan de manglende ytringer fra sygeplejersker mon skyldes: Mangel på uddannelse kan næppe være årsagen, da sygeplejersker efter sigende skulle være den faggruppe med allerflest efter- og videreuddannelser overhovedet. Frygt for at blive opfattet som illoyal overfor eget ansættelsessted kunne være en oplagt forklaring.

Her kan vi måske lære noget af jordmødrene, der gang på gang brager ud i medierne, når de finder, at forholdene for de fødende er for ringe. Jordmødrene er simpelthen eksemplariske, når det drejer sig om saglig kritik af forhold og ikke af konkrete arbejdssteder.

Jeg tvivler på, at deres offentlige optræden afføder repressalier på deres respektive arbejdspladser. Tværtimod, er det mit indtryk, at de vinder respekt hos både politikere og befolkning. Hvis noget lignende skal ske for sygeplejersker, bliver vi nødt til at tage opgaven på os, lige som Krøyer gjorde i Politiken.

Et læserbrev er en god start. En kronik er en logisk fortsættelse.  I nogle tilfælde kan man selv henvende sig til en journalist, hvis man har noget på hjerte, som man er overbevist om, har offentlighedens interesse.
Det forudsætter naturligvis, at man er villig til at stå op for sine synspunkter og imødegå evt. kritik. Men måske er det besværet værd? Om ikke andet, så for patienternes skyld. 
Du kan finde Ditte Krøyers debatindlæg ved at købe adgang via Politiken.dk

Titel: Debat: SUNDHEDSVÆSENET: De medicinske afdelinger forbløder af mangel på sengepladser og personale.
Politiken, 03.04.2015, Sektion, Kultur, Side 9